Oplossingsgericht Coachen & Managen

praktische vaardigheidsvergroting

4 donderdagen van 09.30 - 16.30 uur
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 868

Interesselijst

De oplossingsgerichte aanpak is een heldere en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de praktijk. De oplossingsgerichte methode is buiten de psychotherapie ook zeer nuttig gebleken in counseling, management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching. De oplossingsgerichte coach focust op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken.

Doelgroep

Adviseurs en coaches, counselors, therapeuten en managers die zich verder willen bekwamen in het werken met mensen aan toekomstgerichte doelstellingen. Deze cursus biedt een gedegen training in oplossingsgericht coachen.

Inhoud

 • De kern van coaching;
 • De theorie achter de oplossingsgerichte methode;
 • Derandering begint meteen
 • Stellen van ‘nuttige’ vragen
 • Cliënten een werkbare doelstelling laten formuleren;
 • Uitzonderingen en schaalvragen;
 • Protocollen voor vervolgsessies.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • Snel en effectief invoegen bij de cliënt  
 • Een productieve werkrelatie opbouwen;
 • Werkzame, toekomstgerichte doelstellingen uitonderhandelen;
 • De cliënt coachen in de richting van positieve veranderingen.

Werkwijze

De cursus is praktisch en gericht op vergroten van vaardigheid. De nadruk ligt op het verwerven en verbeteren van oplossingsgerichte kennis en toepassing voor in de coachings/management praktijk. Er wordt gewerkt met veel oefeningen, naast theorie. Er is ook veel gelegenheid om naar eigen werk te kijken en daarmee te oefenen. De cursusduur is vier dagen, naast kleine opdrachten tussendoor.

Coach & organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accreditatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten