Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Begeleiding en coaching van leerlingen, leerkrachten, ouders en teams

vijfdaagse online cursus
188.21.01
€ 1.000,-

inclusief literatuur

.
5 woensdagen van 9.30 - 16.30 uur

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

De afgelopen jaren ziet men toenemende belangstelling voor de oplossingsgerichte benadering: het wordt veel ingezet in therapie, coaching, management, organisatie-advies en natuurlijk ook in het onderwijs.
Deze cursus besteedt ruime aandacht aan de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in het onderwijs. De cursist leert vele concrete en bruikbare technieken om de hulpbronnen van leerlingen, leerkrachten, ouders en collega’s te mobiliseren, om constructieve gesprekken te voeren, leerkrachten en teams te coachen en klassenmanagement te verbeteren. De docenten beschikken over een ruime ervaring en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

doelgroep

Onderwijsprofessionals zoals schoolpsychologen, orthopedagogen, leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten middelbaar onderwijs, leerkrachten praktijkscholen, Remedial Teachers, schooldirecteuren, beleidsmakers, ambulant begeleiders, intern begeleiders, School Video Interactie Begeleiders (SVIB-ers) en medewerkers van onderwijsbegeleidingsdiensten.

aan te schaffen literatuur

‘De Kracht van Oplossingen’ Peter de Jong & Insoo Kim Berg, Derde druk, Uitgeverij Pearson.

doelstelling

Aan het eind van deze training beschikt men over kennis van de belangrijke vooronderstellingen van het oplossingsgerichte model en de verschillen met probleemgerichte benadering. Men is in staat om de belangrijke interventies en technieken van de oplossingsgerichte werkwijze toe te passen bij het begeleiden van leerlingen met leer- of gedragsproblemen, het coachen van leerkrachten, klassenmanagement, het leiden van een teamoverleg en het voeren van oudergesprekken.

inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • paradigmaverandering door de oplossingsgerichte benadering;
  • “leading from behind”: de oplossingsgerichte houding;
  • de belangrijke oplossingsgerichte vaardighedenen en technieken;
  • werken Aan Wat Werkt-methodiek (WAWW) van Insoo Kim Berg;
  • cirkeltechniek van Arnoud Huibers;
  • steungroepmethode van Sue Young;
  • oplossingsgerichte leerlingbespreking;
  • oudergesprekken voeren en ouderavonden organiseren;
  • begeleiden van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden;
  • oplossingsgericht klassenmanagement;

werkwijze

De training heeft een interactieve opzet met informatie-overdracht (literatuur, powerpoint), actief leren (oefenen van oplossingsgerichte vaardigheden) en demonstraties (zowel live demonstraties als het analyseren van videofragmenten). Er is een ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek.

Accreditaties

K&J - NIPin aanvraag15 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 3 uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag15 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Arnoud Huibers is GZ-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd postdoctoraal opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zelfstandig gevestigd in Soesterberg. Lid VOPN, NIP, NVRG, VKJP,  NVVP, NVP. Samen met Insoo Kim Berg, co-creator van het oplossingsgerichte model, richtte hij in 2004 Solutions Centre op, een internationale organisatie voor training en consultatie van de oplossingsgerichte benadering. Vakkundigheid, rust, humor en enthousiasme kenmerken zijn stijl van trainen.

Lees verder

Jikke Stokman is Gz-psycholoog en onderwijspsycholoog. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen. 

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact