EMDR-protocol voor mensen met een verstandelijke beperking

26 mrt 2024

EMDR kan ook bij mensen met een verstandelijke beperking effectief zijn bij de verwerking van trauma’s. Maar hiervoor lijken wel aanpassingen nodig in het EMDR-protocol. De doelgroep heeft immers te maken met uitdagingen op het gebied van communicatie, cognitie, stressregulatie en hechting. Simone Schipper, promovendus bij Prinsenstichting, deed hier onderzoek naar.

Door middel van literatuuronderzoek ontdekte zij dat therapeuten vaak aanpassingen deden bij het gebruik van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking. Orthopedagoog/GZ-psycholoog Schipper verdeelde de aanpassingen onder in drie hoofdcategorieën:

  1. Aanpassing in de EMDR-toepassing; denk aan afstemming op het niveau van de cliënt door eenvoudiger taalgebruik en een trager tempo.
  2. Aanpassing in de betrokkenheid van anderen; tijdens of tussen sessies familieleden of begeleiders betrekken.
  3. Aanpassing van de therapeutische houding; meer de tijd nemen, een meer ondersteunende houding aannemen.

Er zijn meerdere EMDR-protocollen die gebruikt kunnen worden. Schipper ontdekte dat wanneer er protocollen voor kinderen en jeugdigen werden gebruikt bij behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, er minder aanpassingen nodig waren. Deze protocollen kennen al bepaalde aanpassingen, die de benodigde afstemming op het functioneringsniveau van de cliënt vergemakkelijken.

Schippers suggestie is dan ook dat EMDR-protocollen voor kinderen en jeugdigen een goede basis vormen voor mensen met een verstandelijke beperking. In vervolgonderzoek zal zij zich richten op het gebruik van de principes van Gentle Teaching, waar Schipper master mentor in is.  |

Lees het artikel over het onderzoek van Simone Schipper.

Bron: Klik | kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg


In dit thema bij RINO amsterdam:

 


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter