Try to ACT!

Acceptance and Commitment Therapy voor vaktherapeuten

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
831.24.02
€ 860,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 14 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 15 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 12 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Acceptance and Commitment Therapy (ACT!) is een praktische benaderingswijze die eind 20ste eeuw ontwikkeld is door de Amerikaanse psycholoog Steven C.Hayes, en behoort tot de zogeheten derde generatie gedragstherapie.

In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over gedachten en/of emoties. Deze werkwijze is met name geschikt voor cliënten met 'vermijdingsproblemen', is ervaringsgericht en maakt veel gebruik van metaforen, waardoor het voor vaktherapeuten zeer bruikbaar is. In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken vanuit het ACT-gedachtegoed.

Doelgroep

GGZ-professionals zoals vaktherapeuten, POH-ers enz. met affiniteit met ervaringsgericht (non-verbaal) werken.

Doelstelling

  • De deelnemers kennen de 6 basisprocessen uit ACT;
  • Ze hebben een eerste transfer gemaakt en ervaringen opgedaan met het begeleiden vanuit ACT-perspectief in hun eigen behandelpraktijk;
  • Ze beschikken over een assortiment ACT-vaktherapieopdrachten;
  • Ze hebben een beeld van hun eigen ‘waardensysteem’.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen, praktijkgerichte oefenvormen, rollenspelen en zelfervaringsopdrachten. Door middel van deze werkvormen maken de deelnemers kennis met de effecten en de mogelijkheden van deze vorm van begeleiden. Omdat ‘leren door doen’ bij deze cursus heel belangrijk is wordt bereidheid tot zelfonderzoek en actief experimenteren met deze aanpak verwacht.

Cursus voor gevorderden

Link naar de cursus ACT!  Verdieping