ACT! voor gevorderden

voor (vak)therapeuten die hun kennis willen opfrissen, toetsen en verdiepen

Startdata
-
1024.22.01
€ 445.00
meer info
Datums
Maandag 03 oktober 2022 om 09:30
Dinsdag 04 oktober 2022 om 09:30
Docenten

De rode draad in de carrière van Jeannette Verhoeven is het begeleiden van mensen in ontwikkel- of professionaliseringsprocessen. Jeannette is begonnen als beeldend therapeute in de psychiatrie. Daar betrof het met name mensen, die om een of andere reden, niet gemakkelijk mee konden in de maatschappij.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Acceptance and Commitment Therapy (ACT!) is een praktische benaderingswijze die eind 20-ste eeuw ontwikkeld is door de Amerikaanse psycholoog Steven C.Hayes, en behoort tot de zogeheten derde generatie gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over gedachten en/of emoties.

persoonsgericht, methodisch of in organisatie

Deze werkwijze is met name geschikt voor cliënten met 'vermijdingsproblemen', is ervaringsgericht en maakt veel gebruik van oefeningen en metaforen, waardoor het voor vaktherapeuten zeer bruikbaar is. In deze tweedaagse worden (vak)therapeuten begeleid in diepgaand leren en integreren van ACT! in hun werkwijze. Ze kunnen daarbij kiezen voor een eigen focus, en verdieping aanbrengen op verschillend niveau en/of werkgebied: persoonsgericht (bv. hoe kan ik Act! 'voorleven'...toe-eigenen), methodisch (bv. uitvoering en timing van een van de 6 Act processen), en/of in de organisatie (bv. hoe ‘verkoop’ ik mijn manier van werken in de organisatie). Daartoe wordt vraag-gestuurd en met eigen inbreng gewerkt. Vanzelfsprekend zorgen de docenten voor opfrissen van de ACT!- theorie, oefen- en afkijkmogelijkheden en inspirerende (nieuwe) werkvormen.

doelgroep en voorwaarde deelname

Deze cursus is bedoeld voor vaktherapeuten en andere GGZ-professionals met affiniteit voor ervaringsgericht (non-verbaal) werken.

Om in te kunnen stappen in deze verdiepingscursus is het hebben afgerond van de basiscursus Try to ACT! bij de RINO, of een basiscursus ACT! elders, een voorwaarde. We verwachten dat deelnemers op algemeen niveau bekend zijn met het ACT! gedachtegoed en eigen praktijkervaringen hebben opgedaan.

leerdoelen

  • De deelnemers hebben hun ACT! kennis en kunde opgefrist
  • De deelnemers weten wat hen wel/niet goed afgaat in het toepassen van dit gedachtegoed en hebben hernieuwde focus en voornemens voor verdere professionalisering
  • De deelnemers hebben richtlijnen en kennis voor het creeeren en uitbouwen van ACT! leerervaringen/werkvormen

werkwijze

Door middel van videofragmenten en/of inbreng van casuïstiek uit eigen behandelpraktijk, die zowel intervisorisch als supervisorisch wordt begeleid in de cursus, ontwikkelt en verdiept de cursist zijn eigen ACT! werkwijze. Aansluitend op de inbrengen ‘vlechten’ de docenten korte theoretische herhalingen en verdiepingen in, en doen zijn voorstellen voor praktijkgerichte oefenvormen, rollenspelen en/of ervaringsopdrachten op ‘eigen niveau’. Omdat ‘leren door doen’ bij deze cursus belangrijk is wordt bereidheid tot zelfonderzoek en actief experimenteren met deze aanpak ‘op eigen niveau’ verwacht.

de basiscursus

De link naar Try to ACT!