Mevr. R.Z. de Goeij (Rommy)

Inmiddels al weer twaalf jaar, sinds 2011, werk ik met veel plezier in mijn eigen psychotherapiepraktijk (SGGZ) in hartje Zwolle in een pand waarin meer hulpverleners hun vak uitoefenen en met wie ik soms samenwerk. Ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en heb me de afgelopen jaren gespecialiseerd in het emotie- en hechtingsgerichte perspectief (EFT, EFFT, EFIT). Ik geef zowel individuele als relatie- en gezinspsychotherapie en tegenwoordig heeft mijn praktijk steeds meer het karakter van een opleidingspraktijk omdat ik veel leertherapie en supervisie geef aan collega's die in opleiding zijn. En af en toe geef ik nog een "Houd Me Vast-training".
Als supervisor en leertherapeut ben ik geregistreerd bij de NVP en de NVRG en als supervisor ook bij de ICEEFT.

Ik hoop dat we binnen de RINO en daarbuiten blijven bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor mensen die een kwetsbare fase in hun leven meemaken en aan daarmee aan preventie om negatieve spiralen ín- en tussen mensen te voorkomen.
 

Bij de RINO werk ik sinds 2022 als hoofddocent van de Verdiepingscursus Systeemtherapie.
Ik heb mijn vak, psychotherapie en dan vooral het systemisch perspectief, altijd goed bijgehouden en ben goed in staat om breed te kijken naar de ontwikkeling van mensen vanuit zowel het moderne als postmoderne perspectief, om diverse perspectieven en methodieken met elkaar te integreren en hecht veel belang aan gelijkwaardigheid en afstemming in het contact (ondanks verschillen in posities).
Ik heb veel mogen leren van inspirerende collega's, docenten, supervisoren, van mijn intervisiegenoten en van talloze cliënten, jong en ouder en leer nog steeds -bijna elke dag- weer bij….in het vak, maar eigenlijk "in het hele leven"…
Na mijn afstuderen als orthopedagoog volgde ik de Psychotherapie-opleiding K&J in Utrecht en werkte aansluitend jarenlang in de JeugdGGZ en Kinder- en Jeugdpsychiatrie ("breed" en veel op gebied van eetstoornissen), waar ik mede vorm gaf aan diverse projecten op gebied van systemisch werken.
Met veel plezier maakte ik een aantal jaren deel uit van de congrescommisie van de NVRG die het jaarlijkse congres van deze beroepsvereniging organiseert en was ik betrokken bij de EFT-café's van Stichting EFT.
Eerder gaf Ik eerder les bij de psychotherapie-opleiding van de RINO in Amsterdam en bij de opleiding voor Orthopedagogen Generalist in Groningen.
Voor verdere informatie zie de website van mijn praktijk: www.psychotherapiepraktijkzwolle.nl

Mijn motivatie als hulpverlener
Al van jongs af aan besefte ik dat klachten van mensen -zich ongelukkig voelen- sterk verbonden zijn met de context waarin zij leven, met wie zij om zich heen hebben, wat zij in hun leven hebben meegemaakt en hoe dit hun ontwikkeling beïnvloedt, en in bredere zin met cultuur, levensfase en tijdsgeest. Voor mij was het vanzelfsprekend om me te verdiepen in de individuele ontwikkeling maar vooral in de ontwikkelingsmogelijkheden van de verhoudingen tussen mensen omdat dit zo'n belangrijke factor voor herstel is. Lange tijd was -en is dit nog steeds- een verwaarloosd perspectief in sommige werkcontexten in de GGZ en daarbuiten. Dit is de reden waarom ik me er altijd voor heb willen inzetten om het systemisch perspectief  uit te dragen, om bij te dragen aan het verbeteren van de hechtingsrelaties van onze cliënten vanuit de overtuiging én ervaring dat deze hèt verschil kunnen maken. Mijn inspiratie heb ik uit zoveel gehaald…allereerst uit mijn eigen gezin, eerst van herkomst, en later uit ons eigen gezin met man en drie kinderen….een schat aan waardevolle ervaringen, uit opleidingen en alles wat daarbij hoort, maar vooral uit het dagelijks werk, "met de voeten in de klei" in het (bijna) altijd weer bijzondere en nabije contact met cliënten. In mijn praktijk probeer ik een sfeer van rust, reflectie en "ervaren" neer te zetten. Daarbuiten zijn de contacten met collega's bijzonder belangrijk voor me omdat ze zo steunend, soms confronterend en inspirerend én "gewoon plezierig" zijn.

Mijn motivatie als docent
Ik geef graag les omdat ik - als inmiddels senior in ons vak - mijn kennis en ervaring wil overdragen aan de nieuwe generatie hulpverleners. Het is zo prachtig om hen met hun openheid, positief kritische houding en leergierigheid te ontmoeten en hen "systemische voeding" te geven zodat zij zich na afloop van de cursus vaardiger voelen in hun werk en hun zelfvertrouwen is toegenomen. De RINO kent een ruim twintig jarenlange traditie op gebied van de Opleiding tot Systeemtherapeut met als hoofddoel "Integratie van moderne en postmoderne perspectieven en houding". Het draaiboek van de opleiding stoelt op de kennis en ervaring van zeer deskundige en bevlogen voorgangers en is steeds weer aangevuld met actuele ontwikkelingen binnen de Systeemtherapie zoals Beschermjassen, Veerkracht, Narratieve Therapie, Emotionally Focused Therapy en Nieuwe Autoriteit. Grote rijkdom is voor mij ook het docententeam van onze opleiding: stuk voor stuk collega's die ieder vanuit eigen expertise uitdragen hoe belangrijk het is om naast onze cliënten te staan, die zonder oordelen hùn verhaal proberen te verstaan en er nieuwe, dominante en helende ervaringen aan toe willen voegen zodat ze weer regie kunnen pakken over hun leven in de context waar zij mee van doen hebben. Deze perspectieven en deze houding willen we onze cursisten graag meegeven.

Mijn blik op de toekomst
Ons vakgebied is continu in beweging: het zorgprestatiemodel met meer aandacht dan alleen de DSM-classificatie voor het functioneren van onze cliënten is dit jaar ingevoerd, een alternatief model om de persoonlijkheidsontwikkeling vanuit breder perspectief te begrijpen maakt opgang, het belang van een veilige behandelrelatie wordt overal onderkend én het belang van veilige relaties voor ieder individu is een vanzelfsprekendheid geworden..…er zijn zoveel positieve ontwikkelingen in ons vakgebied! Maar ook blijven er zorgen: de alsmaar toenemende groep mensen die hulp zoekt in de GGZ en daarbuiten, de toename van suïcidateit onder adolescenten en jong volwassenen….Ik hoop dat we binnen de RINO en daarbuiten blijven bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor mensen die een kwetsbare fase in hun leven meemaken en aan daarmee aan preventie om negatieve spiralen ín- en tussen mensen te voorkomen.