Specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP

Interpersoonlijke groepspsychotherapie

zevendaagse cursus
Startdata
- (gestart)
494.23.01
€ 2.050,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 02 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Maandag 09 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 02 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 10 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 23 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 01 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 14 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVGP Toegekend  
herregistratie 42 uren
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 21 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 35 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De kracht van deze nieuwe specialistische cursus Groepspsychotherapie zit hem in twee dingen. Ten eerste krijgt de deelnemer een heel grondige scholing in de basis van de groepspsychotherapie: het interpersoonlijke model van Leszcz en Yalom. En ten tweede leert elke deelnemer hoe hij of zij deze universele vorm van groepspsychotherapie kan toepassen in de groepen van de eigen setting, bijvoorbeeld kortdurende en meer gestructureerde groepen, Schema-focus groepen, MBT-groepen, groepen in de deeltijd-klinische setting, groepen voor complexe problematiek etc.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, (GZ-) psychologen, psychiaters en artsen die werkzaam zijn met groepen in de gezondheidszorg en die eerder een erkende Groepsdynamica: basiscursus gevolgd hebben.

Doelstelling

Na afloop beschikt de cursist over:

  • Kennis van de belangrijkste begrippen uit de interpersoonlijke groepstherapie;
  • Een scala aan interpersoonlijke technieken voor in de groep;
  • Inzicht in de eigen leiderschapsstijl, de persoonlijke mogelijkheden en de eigen overdracht en tegenoverdracht in de rol als groepstherapeut;
  • Vaardigheid in het toepassen van de methode in verschillende soorten groepstherapie en het innoveren van groepsbehandeling.

Inhoud

Dag 1: De huidige groepspsychotherapie en haar doelgroepen. Werkzaamheid van groepspsychotherapie. Groepsdynamica, groepsfenomenen en krachtenvelden in de groep.

Dag 2: De essentie van groepspsychotherapie: interpersoonlijke pathologie en interpersoonlijk leren. Therapeutische factoren. Werken in het hier en nu. De groep als sociale micro-cosmos. De correctieve emotionele ervaring.

Dag 3: De groepstherapeut: basistaken zoals de organisatie van de groep, het creeren van voldoende cohesie, therapeutische normen en een therapeutisch klimaat. Individuele behandeldoelen en ‘patient-tracking’.

Dag 4: De groepsptherapeut: procesverheldering bij zich herhalende relatiepatronen. De co-therapierelatie. Het hanteren van angst en weerstand.

Dag 5: Indicatiestelling voor groepspsychotherapie. Voorlichting aan verwijzers en clienten. Motiveren voor groepspsychotherapie.

Dag 6: De groepstherapeut: complexe processen, agressie, regressie, stagnatie, de ‘antigroep’, overdracht, tegenoverdracht en transparantie. Toepassing groepspsychotherapie in diverse settingen.

Dag 7: Combinaties van verschillende therapievormen. Toepassing groepspsychotherapie in de eigen setting. Beëindiging in groepstherapie en van de cursusgroep.

Werkwijze

Onze werkwijze is uitermate praktisch gestructureerd en ervaringsgericht. Iedere ochtend- en middag bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. De theorie wordt meteen praktisch toepasbaar gemaakt in heel concrete technieken, die vervolgens worden getraind. Indien gewenst worden praktijksituaties nagespeeld om het inzicht daarin te verhelderen. Aan begin en eind van de bijeenkomst wordt het geleerde verbonden met de dagelijkse praktijk door het bespreken van casuïstiek en observatie- en oefenopdrachten.

Taak

Van de deelnemers wordt een (inter)actieve inzet verwacht door: * voldoende aanwezigheid (minimaal 90%);

  • De literatuur per bijeenkomst vooraf te bestuderen, hierover een eigen opinie te vormen en in te brengen;
  • Bereid te zijn tot rollenspel, oefenen en elkaar feedback geven;
  • Na te denken over en bespreken van de eigen overdracht en tegenoverdracht;
  • Door te experimenteren met het geleerde in de eigen werksituatie en door inbreng van casuïstiek.

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen (na bevestiging dat de cursus doorgaat);

  • Yalom, I. & Leszcz, M. (2020). The theory and practice of group psychotherapy (2020; 6th edition)
  • Willem de Haas (2020 Tweede herziene editie). 'Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg'