Mevr. E.P.A. van den Broek (Elsa)

Elsa van den Broek MDTh is senior geregistreerd dramatherapeut (register Vaktherapie) en supervisor schematherapeutisch werker (Register Schematherapie). Zij werkt als dramatherapeut bij Forensische polikliniek Kairosl en tevens is zij docent Dramatherapie aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (CTO).

Haar specialisatie is het werken met mannelijke forensische patiënten, voornamelijk met persoonlijkheidsstoornissen, en het combineren en integreren van schematherapie en dramatherapie. Daarnaast verzorgt ze ook regelmatig workshops, presentaties en gastlessen over schematherapie, dramatherapie en onderzoek.

Waarom werkt u in de GGZ?

Ik werk in de GGZ omdat ik als dramatherapeut het verschil kan maken. Door middel van drama, het spelen van rollen, wordt een ervaring geboden die niet door woorden te vervangen is. Een speelse, laagdrempelige manier van werken, waarin humor een grote rol speelt, heeft vaak een indringend en intens resultaat op de beleving van patiënten, en geeft toegang tot emoties. Zo kunnen mensen letterlijk 'op verhaal komen'.

Waarom geeft u graag les?

Ik geef graag les omdat ik praktijk en theorie dicht bij elkaar wil brengen. Door de vele jaren praktijkervaring kan ik lesstof illustreren met voorbeelden uit de praktijk. Dat vind ik zelf de prettigste manier van leren, en het heeft me tot nu toe ook veel opgeleverd. Daarnaast maak ik mensen graag enthousiast voor dit fantastische beroep, en probeer ik mensen uit te nodigen te zoeken naar toepassingen bij hun eigen doelgroep.

In mijn lessen hoop ik mensen te stimuleren tot het doen van onderzoek naar hun eigen praktijk, tot het beschrijven van hun werkwijze. Mijns inziens is dat van ongelooflijk belang voor de professionalisering van de vaktherapeut, maar zeker ook voor de status van ons beroep.

Welke kant gaat het op in uw vakgebied?

De vraag naar evidence is een belangrijke in het hedendaagse GGZ-werkveld, en een vraag die de vaktherapeut niet naast zich neer mag leggen. Onderzoek doen is leuk, en nodig, en maakt ons vak alleen maar sterker. Het verzorgen van de cursus Schematherapie en vaktherapie is een prettige manier om vaktherapeuten zich meer 'thuis' te laten voelen bij geïntegreerd werken.

Publicaties

  • broek, E. Van den, Keulen-de Vos, M. & Berstein, D. (2011), Arts Therapies and Schema Focused Therapy; a pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325-332.
  • Keulen-de Vos, M.E., Van den Broek, E.P.A., Bernstein, D.P., Vallentin, R., & Arntz, A. (2017). Evoking emotional states in personality disordered offenders: an experimental pilot study of drama therapy techniques. The Arts in Psychotherapy, 53, 80-88.