Professioneel Coachen: Next Level

onderdeel van de RINO Senior Certified Coach opleiding

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 317

Interesselijst

pccicf

Deze leergang is onderdeel van het ICF geaccrediteerde programma Coachen als Professie en bouwt voort op de Leergang Professioneel Coachen

 

Doelgroep

Coaches die hun PCC-certificering bij ICF willen behalen en/of zichzelf als coach verder willen ontwikkelen. En daarbij gemotiveerd zijn om door intensief oefenen hun coachcompetenties aan te scherpen. Dit kunnen externe coaches zijn, interne coaches, leiders die een coachende stijl willen inzetten en andere professionals die coachvaardigheden (nog beter) willen toepassen.

Doelstelling

De kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, op het niveau van een Professional Certified Coach toe kunnen passen.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen dien je eerst de Leergang Professioneel Coachen succesvol te hebben afgesloten. Wanneer je een andere coachopleiding hebt gevolgd, waarvan je denkt dat die eenzelfde basis biedt, dan kunnen we hierover overleggen. In elk geval willen we dan middels een door jou beschikbaar gestelde opname van een coachgesprek kunnen toetsen of je op ACC-niveau coacht. Dit is bedoeld om de opleiding Professioneel Coachen: Next Level goed op de deelnemers te kunnen laten aansluiten en teleurstellingen te voorkomen.

Verder moet je aan het eind van deze opleiding een overzicht kunnen overleggen van minimaal 50 cliënturen, te tellen vanaf het begin van de Leergang Professioneel Coachen.

Opbouw & inhoud

We starten met een webinar van 3 uur. Vervolgens zijn er twee 2-daagse bijeenkomsten van 15 uur en voor elke deelnemer drie individuele mentorcoachsessies van 1 uur. De ICF-kerncompetenties voor coaches op PCC-niveau staan centraal. Didactisch hebben we dezelfde benadering als bij de Leergang Professioneel Coachen: veel oefenen, docenten die demonstraties geven, korte inputs en interactie. Bij het oefenen krijg je feedback op basis van de competenties en bijbehorende indicatoren op PCC-niveau. Je krijgt er zo inzicht in waar je al op dit niveau coacht en wat voor jou relevante ontwikkelings- en oefendoelen zijn.

Webinar

In dit webinar bij aanvang maken we als groep kennis met elkaar. Verder krijg je uitleg over wat het PCC-niveau inhoudt en een demonstratie hiervan. Na dit webinar kan je aan de slag met het maken van opnames van coachgesprekken met je cliënten om tijdens de opleiding te bespreken. Ook organiseren we weer een peer-to-peer coachingproces.

Bijeenkomst 1

Een 2-daagse live bijeenkomst. Eerste dag van 09:30 – 19:30, gevolgd door een gezamenlijk diner. Tweede dag van 09:00 – 16:30.

Iedere deelnemer heeft een opname meegenomen van een coachgesprek met een cliënt en deze bespreken we aan de hand van de PCC-indicatoren. Je maakt een schriftelijk verslag van de feedback die je krijgt. We brengen aanvullende inhoud die aansluit op vragen en behoeften die opkomen. In elk geval besteden we opnieuw aandacht aan de oplossingsgerichte benadering en positieve psychologie.

En er is een gastdocent die het systeemtheoretisch kader verdiept. Het systeemdenken ligt mede ten grondslag aan de oplossingsgerichte benadering en biedt een raamwerk dat helpt te navigeren in complexe contexten waar je als coach mee te maken kunt krijgen. Aanvullend kunnen capita selecta uit de wereld van psychotherapie en psychologie aan de orde komen om actuele thema’s te belichten die deelnemers vanuit hun praktijk inbrengen.

Bijeenkomst 2

Een 2-daagse live bijeenkomst. Eerste dag van 09:30 – 19:30, gevolgd door een gezamenlijk diner. Tweede dag van 09:00 – 16:30.

Iedere deelnemer heeft een opname meegenomen van een coachgesprek met een cliënt en deze bespreken we aan de hand van de PCC-indicatoren. Je maakt een schriftelijk verslag van de feedback die je krijgt. We brengen aanvullende inhoud die aansluit op vragen en behoeften die opkomen. Verder staat deze bijeenkomst in het teken van fine-tunen van de competenties.

En er is een gastdocent die dieper ingaat op de coachingsrelatie en op thema’s die op het raakvlak liggen van coaching en psychotherapie, zoals trauma en burn-out. Wat kan je hier als coach en hoe herken je signalen dat je juist niet moet gaan coachen en moet verwijzen?

Individuele mentorcoaching

In de tijd tussen het webinar en de tweede bijeenkomst krijgt elke deelnemer 3 uur (online) individuele mentorcoaching met een MCC of PCC mentor coach. Dit kan in drie sessies van 1 uur of twee sessies van 1,5 uur. Hiervoor maak je opnames van coachgesprekken en de mentor coach geeft feedback en tips op basis van de coachcompetenties op PCC-niveau. Je maakt schriftelijke verslagen van deze mentorcoachsessies.

Locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten van Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

Certificaat & Accreditatie

De opleiding Professioneel Coachen: Next Level is onderdeel van het opleidingsprogramma Coachen als Professie 

Er zijn twee manieren waarop je deze opleiding kunt afsluiten:

  1. Je wilt de opleiding gebruiken om je ICF-certificering tot Professional Certified Coach (PCC) te halen. Wij toetsen dan aan het eind namens ICF je coaching op dit niveau. Dit is de ‘proeve van bekwaamheid voor PCC’ (zie uitleg hieronder). Wanneer je deze behaalt, krijg je van ons het geaccrediteerde ICF Level 2 certificaat. Hiermee voldoe je aan de opleidingseisen voor PCC en hoef je ook je coaching niet meer te laten toetsen door ICF..
  2. Je hebt voldoende aan deze opleiding en het is voor jou niet belangrijk om vervolgens ook een ICF-certificering te behalen. Er hoeft dan geen toetsing door ons namens ICF van je coaching plaats te vinden. Je doet dus niet de proeve van bekwaamheid voor PCC aan het eind. Je krijgt een certificaat van  RINO amsterdam, waarmee je kunt aantonen dat je een gedegen coachopleiding hebt gevolgd.

Bij optie 2 kan je er altijd later voor kiezen om de proeve van bekwaamheid voor PCC alsnog te doen, waarna je van ons een geaccrediteerd ICF Level 2 certificaat krijgt.

Proeve van bekwaamheid voor PCC

Aan het eind van de opleiding Professioneel Coachen: Next Level kan je de proeve van bekwaamheid voor PCC doen. Dit houdt in dat je ons een audio opname van een coachgesprek van minimaal 30 en maximaal 45 minuten plus een transcript van dit gesprek stuurt. De docenten van de opleiding zijn tevens ICF-assessoren en beoordelen of je in je opname de ICF-coachcompetenties op minimaal PCC-niveau laat zien. Wanneer je voor deze proeve van bekwaamheid slaagt, dan krijg je een ICF-geaccrediteerd certificaat waarmee je voldoet aan de opleidingseisen voor Professional Certified Coach (PCC) bij ICF.

Wil je je certificering als PCC bij ICF aanvragen? Zorg dan dat je minimaal 500 uren coaching van cliënten kunt aantonen. Ook vraagt ICF je nog een kennistoets te doen. De docenten kunnen je precies vertellen hoe alles werkt en zijn te allen tijde een vraagbaak voor je.

Kosten

De opleidingsprijs is inclusief het dagarrangement op de locatie en het diner op de eerste avond van elke module.

De proeve van bekwaamheid voor PCC is facultatief, daarom zijn de kosten hiervoor niet in de opleidingsprijs inbegrepen. Deze bedragen € 340,00.

Toelichting

Heb je vragen of wil je nog enige inhoudelijke toelichting van de docenten, mail dan je naam en contactgegevens naar one@rino.nl

 

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten