Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij PTSS

driedaagse cursus
Startdata
-
1472.24.01
€ 810,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 26 maart 2024 van 09:00 tot 17:00
Dinsdag 23 april 2024 van 09:00 tot 17:00
Dinsdag 02 juli 2024 van 09:00 tot 17:00
Accreditaties
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 20 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In de Nederlandse praktijk ligt de nadruk op het verwerken van trauma door blootstelling van de patiënt aan het oorspronkelijke trauma (exposure behandeling en EMDR). Hierbij wordt minder ingegaan op de interpersoonlijke context en gevolgen die een heftige impact kunnen hebben. Schaamte en schuldgevoelens zijn eerder regel dan uitzondering bij traumatisering in een interpersoonlijke context. Dit heeft vaak ook grote gevolgen voor het vermogen tot het aangaan en vasthouden van interpersoonlijke relaties.

IPT bij PTSS is bij uitstek gericht op het herkennen en herstellen van dit vermogen bij patiënten en het blijkt dat dan ook de PTSS-symptomen verminderen.

achtergrond

IPT werd voor het eerst in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman. Voor de werkzaamheid van IPT bij depressie is voldoende evidentie, zowel in de acute fase als bij terugval-preventie.

Pas relatief recent is door John Markowitz een aanpassing geschreven van het basisprotocol voor patiënten met PTSS. In een vergelijkende studie met exposure-behandeling werd de kracht van IPT gedemonstreerd.

doelgroep

Allen die werkzaam zijn in de GGZ en bekend zijn met psychotherapie bij genoemde problematiek; d.w.z. (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en verpleegkundigen-specialist.

doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te kunnen gaan met de toepassing van IPT bij PTSS. Supervisie de eerste tijd wordt sterk aangeraden.

inhoud

  • achtergronden van IPT;
  • kennis van PTSS en (co-morbide) depressie vanuit een interpersoonlijk perspectief;
  • verbinden van de theoretische begrippen aan de klinische behandelpraktijk.

werkwijze

Door minicollege’s, demonstratie en oefening met het protocol krijgen de deelnemers kennis en vaardigheden om het protocol toe te passen.

opbouw

De cursus bestaat uit drie cursusdagen, waarvan twee aansluitend. Na een paar maanden is de derde dag. In de tussenliggende tijd oefent de cursist in de praktijk met IPT. De derde dag staat in het teken staat van feedback, verdere oefening en theorie naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.

toetsing

Iedere cursist werkt, gedurende de cursus, een eigen casus uit, met toepassing van de besproken stof.

literatuur (aan te schaffen)

John C.Markowitz (2021); Interpersoonlijke psychotherapie bij posttraumatische stressstoornis; een nieuwe vorm van traumabehandeling. Blz. 1-96. Bohn, Stafleu van loghum. Houten.