Basiscursus Oplossingsgerichte gespreksvoering

Startdata
-
1463.24.02
€ 1.050,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 07 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 21 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 19 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 24 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 6 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 6 punten
diagnostiek 6 punten
herregistratie 24 punten
Registerplein Toegekend  
herregistratie 24 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 24 punten

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In deze 4-daagse cursus wordt gestart met een 3-daagse basiscursus waar het fundament gelegd zal worden voor de oplossingsgerichte manier van denken en werken. Na de driedaagse basiscursus volgt een verdiepende dag waarbij gekozen kan worden uit verschillende onderwerpen.

De oplossingsgerichte benadering, richt zich - anders dan de naam ‘oplossingsgericht’ misschien zou doen vermoeden - niet primair op het oplossen of verminderen van klachten, maar op het creëren en opbouwen van een ‘gewenst en betekenisvol leven’. De zogenaamde “gewenste situatie”.

Nadat de gewenste situatie uitgebreid en helder is beschreven onderzoeken therapeut en cliënt samen wat werkzaam is voor het – stap voor stap - realiseren van deze gewenste toekomst. Dit veranderingsproces vindt plaats binnen het kader van de bestaande eigenschappen van de persoon én zijn context. Veranderingen komen op gang doordat de cliënt bestaande aanwezige vaardigheden en hulpbronnen anders inzet, of een andere betekenis geeft. De focus van de behandeling ligt daarmee bij het uitbreiden van situaties die als werkzaam en betekenisvol ervaren worden in relatie tot de gewenste uitkomst van de cliënt.

Als gevolg van dit proces, zal de cliënt secundair ook een andere, meer optimale, relatie ontwikkelen met de klachten en andere ‘gegevenheden’ van zijn leven. Klachten zullen daardoor verdwijnen of verminderen, als minder zwaar worden ervaren, of een andere of minder dominante betekenis krijgen waardoor ze minder (negatief) aanwezig zijn in het leven van de cliënt.

Hoe dit proces eruitziet, is voor iedere cliënt weer anders; het is het resultaat van een gezamenlijk (co creatie) onderzoek van therapeut en cliënt naar de gewenste situatie van de cliënt, alsmede het resultaat van een nauwgezet onderzoek naar het eigen aandeel van de cliënt in kleine gewenste ervaringen. Door deze visie kan de cliënt toenemend zelfregie ervaren en ontstaat er verandering die optimaal recht doet aan persoon, de wens van de cliënt en zijn of haar context.

doelgroep

Professionals werkzaam in de GGZ of aanverwante velden zoals: (GZ)-psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, POH-GGZ, etc.

doelstelling

Na afloop van deze cursus heb je naast het opdoen van basiskennis over de oplossingsgerichte benadering ook geoefend met verschillende oplossingsgerichte technieken. Tijdens de vierde verdiepende dag heb je de basiskennis verder uitgewerkt en toegepast op een specifieke doelgroep of onderwerp.

verdiepende dag

Bij aanmelding kan je het in opmerkingenveld vermelden welke keuzedag je graag wilt doen. Het is ook mogelijk om je voor meerdere keuzedagen in te schrijven. Een extra keuzedag kan je volgen met korting. De kosten van een extra losse keuzedag zijn €225,00. 

LET OP: Indien je minder dan een jaar geleden een basisopleiding oplossingsgerichte gespreksvoering hebt gevolgd dan is het in sommige gevallen mogelijk om de workshops los te volgen. Mocht je dit graag willen dan kan je een e-mail sturen met daaraan toegevoegd het certificaat van de gevolgde cursus naar: one@rino.nl. In overleg met de hoofddocent zal dan besproken worden of er een vrijstelling gegeven kan worden voor de 3 dagen basiscursus.

literatuur

  • Ratner, H.,  George, H., Iveson, C (2012) Solution Focused Brief Therapy, ISBN 9780415606134