Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie BLENDED

100-uurs basiscursus VGCt

elf dagen contactonderwijs & zes dagen e-learning
Startdata
- (gestart)
1268.24.01
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 12 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 04 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 18 maart 2024 van 09:30 tot 12:30
Maandag 08 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 22 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 10 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 02 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 18 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 02 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 16 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 13 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 100 punten
- (gestart)
1268.24.03
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 29 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 12 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 19 juni 2024 van 09:30 tot 12:30
Woensdag 08 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 22 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 februari 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 19 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 02 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 14 mei 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 28 mei 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 100 punten
- (gestart)
1268.24.04
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 03 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 17 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 01 juli 2024 van 09:30 tot 12:30
Maandag 09 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 23 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 07 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 04 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 11 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 18 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 25 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 02 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 100 punten
-
1268.24.05
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 22 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 05 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 19 november 2024 van 09:30 tot 12:30
Dinsdag 03 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 17 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 14 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 28 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 04 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 18 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 01 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 22 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 100 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

Ook worden een aantal basistechnieken intensief geoefend. De cursus is opgezet als een 100-urige basiscursus conform de eisen van de VGCt. Deze cursus heeft een blended karakter, wat inhoudt dat 60% contactonderwijs wordt afgewisseld met 40% e-learning modules.

Bekijk opleidingsroute CGT BLENDED >

Doelgroep

(Basis)psychologen met een afgeronde wo-opleiding sociale wetenschappen of een gelijkwaardige master/doctoraal. Ook kan je met een hbo master (MSc) en een registratie artikel 14 in de Wet BIG instromen. Deze basiscursus is onderdeel van het registratietraject Cognitief Gedragstherapeut van de VGCt. Kijk voor meer informatie over de instroomeisen op de site van de VGCt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;
 • De uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, maar in ieder geval angst- en stemmingsstoornissen en een derde probleemgebied naar keuze.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een patiënt met een angststoornis, een patiënt met een stemmingsstoornis en een patiënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkvormen

 • theoretische en praktijkgerichte uitleg
 • literatuurstudie en -besprekingen
 • e-learning modules
 • demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten)
 • oefenen van vaardigheden in rollenspel
 • het uitvoeren van huiswerkopdrachten met betrekking tot een eigen casuïstiek en/of eigen klacht
 • casuïstiek bespreken

Literatuur

Zelf aanschaffen:

 • Bögels S.M. & Oppen P. van. (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036820202.
 • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C. & Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom. ISBN 9789058759313 (set van 3 delen).
 • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN: 9789046903810.

Aanbevolen:

 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der; Meijer, S; Hamelink (2022). H. Cognitieve therapie; de basisvaardigheden. Boom. ISBN: 9789024437214 

 

Korting

Werk je bij een praktijk(opleidings)instelling BIG die aangesloten is bij RINO amsterdam? Dan kom je in aanmerking voor een korting op de cursusprijs. Geef dit aan in het opmerkingenveld bij je inschrijving.