Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie BLENDED

100-uurs basiscursus VGCt

11 dagen contactonderwijs (zie data) & 6 dagen e-learning. Deze worden minimaal een week voorafgaand aan de betreffende contactdag doorlopen, op een dag naar keuze.
Startdata
- (gestart)
1268.23.01
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 15 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 29 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 april 2023 van 13:30 tot 16:30
Woensdag 19 april 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 10 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 31 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 12 juli 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 04 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 18 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend 100 punten
- (gestart)
1268.23.02
€ 2.700,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 18 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Maandag 02 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Maandag 13 november 2023 van 09:30 tot 12:30
Maandag 27 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Maandag 11 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Maandag 15 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 29 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 07 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 03 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend 100 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

Ook worden een aantal basistechnieken intensief geoefend. De cursus is opgezet als een 100-urige basiscursus conform de eisen van de VGCt. Deze cursus heeft een blended karakter, wat inhoudt dat 60% contactonderwijs wordt afgewisseld met 40% e-learning modules.

Bekijk opleidingsroute CGT BLENDED >

Doelgroep

(Basis)psychologen. Deze cursus is een onderdeel van het opleidingstraject tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Kijk voor instroomeisen ook op de site van de VGCt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;
 • De uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, maar in ieder geval angst- en stemmingsstoornissen en een derde probleemgebied naar keuze.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een patiënt met een angststoornis, een patiënt met een stemmingsstoornis en een patiënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkvormen

 • theoretische en praktijkgerichte uitleg
 • literatuurstudie en -besprekingen
 • e-learning modules
 • demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten)
 • oefenen van vaardigheden in rollenspel
 • het uitvoeren van huiswerkopdrachten met betrekking tot een eigen casuïstiek en/of eigen klacht
 • casuïstiek bespreken

Literatuur

Zelf aanschaffen:

 • Bögels S.M. & Oppen P. van. (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036820202.
 • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C. & Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom. ISBN 9789058759313 (set van 3 delen).
 • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN: 9789046903810.

Aanbevolen:

 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der; Meijer, S; Hamelink (2022). H. Cognitieve therapie; de basisvaardigheden. Boom. ISBN: 9789024437214 

 

Korting

Werk je bij een praktijk(opleidings)instelling BIG die aangesloten is bij RINO amsterdam? Dan kom je in aanmerking voor een korting op de cursusprijs. Geef dit aan in het opmerkingenveld bij je inschrijving.