Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Meld je aan voor een Engelstalige masterclass

14 Sep 2018

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied. Profiteer van de kennis en ervaring van deze experts en meld je aan voor een van de masterclasses. We zetten ze in dit nieuwsbericht voor je op een rij. Klik op de hyperlinks in de tekst en lees de op de website de uitgebreide informatie.

Dr. Roslyn Law is een expert op het gebied van kinderen en adolescenten met depressie en andere psychische problemen. Op 20 en 21 september vertelt ze over hoe de succesvolle integratie van de behandelmethode IPT met MBT. Deze gecombineerde methode blijkt bijzonder krachtig in de behandeling van depressie bij tieners.

Mentalization based psychotherapy (MBT) and Interpersonal psychotherapy (IPT)
with children and adolescents
www.rino.nl/082 | 20 en 21 september
Inschrijven is niet meer mogelijk, masterclass is al gestart.


Prof. dr. Berthold Gersons en drs. Pepita David geven samen een masterclass over traumabehandeling. Gersons is een expert op het gebied van traumabehandeling. Hij ontwikkelde het uit 16 sessies bestaande BEPP protocol, dat succesvol is toegepast in verschillende situaties.

Drs. Pepita David is een gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in post-traumatic stress disorder (PTSD) en werkt o.a. voor Stichting Centrum '45, het Nederlandse centrum voor psychotraumatische klachten.

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)
an integrative trauma treatment
www.rino.nl/638 |  26 & 27 oktober


Jon Frederickson is verbonden aan Washington School of Psychiatry, waar hij medevoorzitter is van het Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy Training Program. Zijn masterclass is geen lezing, maar een actieve 2-daagse workshop waarin je aan de slag gaat met 18 specifieke vaardigheden die ervoor zorgen dat jij als pyschotherapeut effectiever wordt.

How to become a more effective psychotherapist?
Masterclass deliberate practice
www.rino.nl/1028 |  8 en 9 novemberProf. Diane Benoit komt elk jaar naar Amsterdam en geeft ook dit jaar weer drie masterclasses. Centraal in het werk van Benoit staan de gehechtheidstheorie en trauma. De masterclasses gaan over door haar ontwikkelde instrumenten.

The AMBIANCE
www.rino.nl/227 | 10 en 11 december 

The Working Model of the Child Interview

www.rino.nl/228 | 12, 13 en 14 december

Modified Interaction Guidance (MIG)

www.rino.nl/775 | 15 december

 


Prof. Brian Mishara staat bekend om zijn onderzoek op het gebied van suïcide en euthanasie. Hij is oprichter en directeur van het Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE). ZIjn masterclass gaat over hoe je kunt bouwen aan hoop in schijnbaar hopeloze situaties. 

The impact of psychology in suicide prevention
intervening in crises and building hope in hopeless situations
www.rino.nl/1027 |  10 december


 

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied.

Diagnostische dilemma's bij voorgeschreven medicatie

30 Aug 2018

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca. Alle geneesmiddelen, psychofarmaca en somatische voorgeschreven medicatie, hebben bijwerkingen, ernstig en niet ernstig. Als ernstige bijwerkingen worden beschouwd reacties leidend tot mortaliteit, ziekenhuisopname, en ernstige invalidering.

Psychologische bijwerkingen

Bijwerkingen van geneesmiddelen in het brede psychologische domein zijn er in alle soorten en maten. Van slaapstoornissen tot angst en paniek en van agressie tot suïcidale gedachten en psychofysiologische reacties (hartkloppingen, vermoeidheid) en SOLK-achtige klachten. Deze psychologische bijwerkingen houden zich niet altijd aan de DSM-5 spelregels en leveren soms Diagnostische dilemma's op.

Wil jij meer weten over hoe om te gaan met bijwerkingen van voorgeschreven medicatie? Lees het boek 'The Sedated Society' geschreven door James Davies en volg aansluitend op 30 oktober de intensieve workshop van één avond: Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - Iatrogene psychologische klachten en psychopathologie.

Meer informatie en aanmelden via www.rino.nl/1025.

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca.

Hoe word je schoolpsycholoog?

23 Aug 2018

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg. Dan kom je in principe in aanmerking voor de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog.

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoogstart bij RINO amsterdam start in januari 2019 en leidt je op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Aanmelden kan in principe tot half september 2018. Je dient in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder werk je als gedragswetenschapper in een geschikte praktijkplaats.

Meer weten?

Bekijk de volledige informatie over de Schoolpsycholoog opleiding op www.rino.nl/schoolpsycholoog. Heb je vragen over de opleiding? Dan kun je voor het inplannen van een telefonische afspraak contact opnemen met drs. Ineke Hol via inekehol@rino.nl.

 

 

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg.

Nieuwe tijden GVB - veranderingen voor RINO

17 Jul 2018

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Voor bezoekers van RINO amsterdam zijn in ieder geval 3 wijzigingen van belang. Tram 1 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 11 (dubbel 1). Reis je vanaf Station Lelylaan, dan kun je met tram 1 nog wel tot aan het Leidseplein komen.  Ook tram 5 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 12. Verder vervalt tram 10, maar tram 1 neemt een deel van die route over en rijdt o.a. langs de metrohalte Weesperplein.

Kijk op www.rino.nl/route voor meer informatie.

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Nieuwe lichting Infant Mental Health specialisten

24 Mei 2018

Sinds zaterdag 19 mei 2018 heeft Nederland er 17 IMH specialisten bij. Alle 17 deelnemers hebben met succes de intensieve tweejarige opleiding Infant Mental Health afgerond. Gefeliciteerd!

Naast het verwerven van kennis en vaardigheden tijdens de bijeenkomsten bij de RINO aan het Leidseplein is het wekelijks observeren van een baby in diens eigen omgeving een belangrijke en unieke leer-ervaring. Op de foto staan alle cursisten, de hoofddocenten en de begeleiders van de baby observatie besprekingen. Iedereen is blij met het resultaat maar voelt toch ook al een beetje weemoed. Nu de opleiding is afgerond, wanneer ontmoeten we elkaar dan weer?

 

De aanwezigen werden getrakteerd op een gastlezing van onze Belgische collega Eileen Tang, onderzoeker en behandelaar verbonden aan de universiteit Leuven. Een Indrukwekkend verhaal waarin, gebaseerd op de uitkomsten van diverse onderzoeken en meta-analyses, het belang aantoonde van goede zorg voor (jonge) kinderen en hun ouders/ verzorgers. Individuele psychische en somatische gezondheid en maatschappelijke en economische kosten hebben hier voordeel bij.

 

Ook de hoofddocenten en begeleiders van de baby observatie bespreking kregen een bos bloemen. Als dank voor hun begeleiding van de groep in de afgelopen twee jaar.

 

 

Sinds zaterdag 19 mei 2018 heeft Nederland er 17 IMH specialisten bij. Alle 17 deelnemers hebben met succes de intensieve tweejarige opleiding Infant Mental Health afgerond. Gefeliciteerd!

Een psychoanalytisch perspectief op coaching

26 Feb 2018

Dr Saskia de Maat geeft de komende 4 maanden 4 masterclasses over het psychoanalytisch perspectief op coaching. De mogelijkheid bestaat om aansluitend aan de masterclasses, in te schrijven voor een viertal intervisiebijeenkomsten in een kleine groep (4-6 personen). Deelnemers brengen eigen materiaal in, gebaseerd op vragen over een casus of een probleem. Meer informatie krijg je tijdens de masterclasses. Als je je inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijg je 10% korting per masterclass.

Een psychoanalytisch perspectief op coaching

Psychoanalytische theorieën zijn interessant voor professionals die met mensen werken. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en concepten om menselijke beweegredenen en functioneren te begrijpen. Wil jij je kennis over psychoanalytische theorieën bijspijkeren of vergroten? Dr Saskia de Maat geeft de komende 4 maanden 4 masterclasses over het psychoanalytisch perspectief op coaching. Geef je snel op, de 1ste masterclass is al op dinsdag 13 maart.

Masterclass 1: Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional

www.rino.nl/322 | 13 maart 2018
Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over de 6 hoofd theorieën van de psychoanalyse: drift-conflicttheorie, egopsychologie, objectrelatietheorie, zelfpsychologie, attachmenttheorie en mentalisatietheorie.

Bekijk of download de PDF

Masterclass 2: Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie

www.rino.nl/323 | 10 april 2018
Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over wat overdracht en tegenoverdracht is, hoe deze processen zich manifesteren in relaties en hoe ze zijn te hanteren in een coachingsproces.

Bekijk of download de PDF 

Masterclass 3: Afweer en coaching

www.rino.nl/324 | 15 mei 2018

Deze masterclass biedt inzicht in wat afweer is en gaat in op de ontwikkelingskant van afweer. De indeling in primitieve, neurotische en rijpe afweermechanismen.

Bekijk of download de PDF


Masterclass 4: Werken met verschillende persoonlijkheidstypes

www.rino.nl/325 | 12 juni 2018

In deze masterclass staat de indeling van verschillende persoonlijkheidstypes op basis van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) centraal.

Bekijk of download de PDF

 

Dr Saskia de Maat geeft de komende 4 maanden 4 masterclasses over het psychoanalytisch perspectief op coaching.

Vakliteratuur Boom Psychologie & Psychiatrie met korting

02 Nov 2017

Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie. De geselecteerde boeken kun jij, als relatie van de RINO, met flinke korting bestellen. Elke maand zijn er 4 nieuwe boeken. Meer informatie vind je op www.rino.nl/boom.

 

Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie.

Presentatie nieuwe zorgstandaarden Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

30 Okt 2017

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz. Daarin staan afspraken over wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. Voor professionals, patiënten en naasten geven de standaarden inzicht in wat zij van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten. Vanaf het voorjaar 2018 gelden de standaarden voor alle professionals in de ggz. Het festival markeert een bijzondere mijlpaal: voor het eerst worden de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk gepresenteerd.

Sneakpreview e-learning modules

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft de Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen (vLOGO) een viertal e-learning modules ontwikkeld. Marieke van Dam, directeur van RINO amsterdam begeleidde het project. Op 11 oktober kwamen GGZ-professionals, docenten en opleiders naar RINO amsterdam voor een sneakpreview van de e-learningmodules: 

  • Werken met Zorgstandaarden ggz
  • Werken met de zorgstandaard Angststoornissen,
  • Werken met de zorgstandaard Depressieve stoornissen
  • Werken met de generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek


Deze online modules worden onderdeel van opleidingen van de opleidingsinstellingen van de vLOGO en onderdeel van het nascholingsaanbod voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. De deelnemers aan de conferentie kregen uitleg over de aanleiding en de context van het project en het belang van de standaarden voor de opleiding voor de GGZ -en BIG opleidingen. Ze wisselden van gedachten met elkaar over de spanningsvelden binnen de zorgstandaarden en hoorden van een docent hoe zij van plan is de e-learning te integreren in haar lessen.

Bijschrift foto: Docent drs. Helmie Stoof, GZ-psycholoog i.o. tot specialist geeft uitleg over het integreren van de online modules in een cursusblok. Naast haar staat Marieke van Dam, directeur van RINO amsterdam.

nieuwsafbeelding - Presentatie nieuwe zorgstandaarden Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz - 394891100

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz.

Koninklijke onderscheiding voor arts-seksuoloog Rik van Lunsen

07 Sep 2017

Docent Rik van Lunsen nam vrijdag 1 september 2017 afscheid bij het AMC met een prachtig symposium en werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wat een geweldige onderscheiding voor een zeer gewaardeerde docent. Rik geeft bij ons onder andere de populaire workshop ' Seks! - wat iedere hulpverlener moet weten over seks'. Meer informatie en aanmelden kan via www.rino.nl/026

Wethouder Abdeluheb Choho reikte de versierselen uit aan seksuoloog Rik van Lunsen, die is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Lees het online artikel over de Koninklijke onderscheiding voor arts-seksuoloog Rik van Lunsen op de website van het Parool.

 

Docent Rik van Lunsen nam vrijdag 1 september 2017 afscheid bij het AMC met een prachtig symposium en werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zelfbewustzijn als uitgangspunt bij angst en depressie

03 Aug 2017

Klachten bij angst en depressie kun je op verschillende manieren behandelen. In gedragstherapie gaat de cliënt onder jouw begeleiding de confrontatie met de klacht aan. Simpelweg gezegd: iemand die bang is voor spinnen, gaat spinnenwebben in de tuin opruimen. Voor sommige cliënten is deze confrontatie ondenkbaar. Voor hen kan een autonomiegerichte groepsbehandeling een optie zijn. Deze klacht overstijgende benadering richt zich op het versterken van het zelfbewustzijn. Cliënten leren te voelen wat zij willen en dat ook uit te voeren. Zij stellen zich bijvoorbeeld als doel om lekker een boek te lezen op de bank, zonder zich schuldig te voelen of rekening te houden met anderen. Met als einddoel om uiteindelijk ook zonder angst voor spinnen in de tuin een boek te lezen.

In de cursus ‘Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie: herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie’ leer je hoe je een autonomiegerichte groepsbehandeling begeleidt. Aan de hand van het boek ‘ het Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie’ doorloop je de stappen die de cliënten nemen. Lees meer over de tweedaagse cursus op www.rino.nl/497.

Klachten bij angst en depressie kun je op verschillende manieren behandelen. In gedragstherapie gaat de cliënt onder jouw begeleiding de confrontatie met de klacht aan.

Contact