FloorPlay Introductie, online module

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

online module
499.19.01
Continue
€ 75,-

Voor ouders bedragen de kosten € 35. Graag vermelden bij uw inschrijving.

.
De online module kun je gedurende het hele jaar volgen. Nadat je de inschrijfbevestiging met je inloggegevens hebt ontvangen, kun je op elk gewenst moment starten.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

FloorPlay is een effectieve manier om kinderen met ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme, te begeleiden en hun ontwikkeling te stimuleren.
Om meer hulpverleners, ouders en andere betrokkenen, op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de FloorPlay methode heeft de RINO van de tweedaagse introductiecursus een ‘blended cursus’ gemaakt.
De blended FloorPlay Introductie cursus bestaat uit twee delen, waarvan de eerste module online te volgen is en de tweede module bestaat uit een Praktijkdag bij de RINO (vandaar het woord ‘blended’: gemengd).
Zowel de online module als de praktijkdag zijn bedoeld voor ouders en hulpverleners, die werken met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen.
De online module biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, kan deze zich inschrijven en deelnemen aan de praktijkdag.
Tijdens de Praktijkdag komt het toepassen van de FloorPlay methode uitgebreid aan de orde en wordt er ook dieper ingegaan op de theorie.
Voor hulpverleners die de opleiding tot FloorPlay-coach of FloorPlay-specialist willen volgen, is zowel de online module als de Praktijkdag verplicht.

doelgroep

De cursus FloorPlay Introductie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers. Tevens kunnen ouders die geïnteresseerd zijn in de FloorPlay-benadering de online module volgen.
Een met voldoende resultaat afgeronde online module is een voorwaarde voor deelname aan de Introductie FloorPlay praktijkdag.

inhoud

  • de uitgangspunten van het D.I.R. model; hierbij staat de D voor Development, de I voor Individueel en de R voor Relationship based;
  • de verschillende ‘mijlpalen’ volgens Greenspan, geïllustreerd met casusbeschrijvingen;
  • de uitgangspunten voor de behandeling, volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode;
  • introductie van het individueel neurobiologisch profiel;
  • de essenties van FloorPlay;
  • hoe ziet een FloorPlay-traject er in de praktijk uit.

FloorPlay opleidingstraject

De FloorPlay Introductie cursus is een onderdeel van het opleidingstraject tot FloorPlay coach of specialist, maar kan ook op zichzelf staand worden gevolgd.
Het integrale FloorPlay-opleidingstraject is een combinatie van zes cursussen.
Zie FloorPlay opleidingstraject

Praktijkdag

Informatie over de praktijkdag vindt u hier: FloorPlay Introductie, praktijkdag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1355298350

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 376376538

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. drs. E.M.W. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1177622787

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact