Dhr. W.N. Kok (Wilbert)

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.

Waarom werkt u in de GGZ? Wat drijft u?

Nieuwsgierigheid is mijn grootste drijvende kracht, ik luister graag naar verhalen, dikwijls met verwondering. Tegelijk wil ik graag mijn ervaringen delen met anderen, dat verrijkt je leven. Dat vraagt om aandacht voor jezelf en aandacht voor de relatie. Vaak helpt het als een professional je (een poosje) begeleid in het ontwikkelen van die aandacht. Dat is in mijn ogen de GGZ in een notedop. Binnen het milieu waarin ik ben opgegroeid werd weinig stil gestaan bij bovenstaande, het werd zelfs veroordeeld. De GGZ heeft mij geholpen om anders in het leven te kunnen staan wat heeft gemaakt waarna de stap om hier ook mijn werk van te maken 30 jaar geleden werd gezet. De verwondering is al die jaren gebleven.

Waarom geeft u graag les?

Lesgeven (in dit veld) is interactief en daardoor altijd interessant, het is het uitwisselen van verhalen en ervaringen met studenten binnen het omschreven kader wat voldoening geeft. Als docent ben je een beetje supporter, een beetje mentor, een beetje rolmodel en vooral ook een persoon met eigen sterke en kwetsbare kanten. Ik heb er plezier in om al die schoteltjes in de lucht te houden.