Dhr. W.N. Kok (Wilbert)

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de acute psychiatrie, de verslavingszorg, de sociale psychiatrie, de dagbehandeling en de ambulante adolescentenzorg. Wilbert is actief lid van de NVRG, heeft zitting gehad in de PRT-sectie en in de Opleidings- en Advies Commissie. Wilbert heeft gewerkt als docent in de basis systeemopleiding en geeft momenteel les in EFT en bij RINO in de cursus Partnerrelatie therapie, samen met Selma ter Avest.

Waarom werkt u in de GGZ? Wat drijft u?

Nieuwsgierigheid is mijn grootste drijvende kracht, ik luister graag naar verhalen, dikwijls met verwondering. De GGZ staat bol van verhalen, soms boeiend en verrijkend, soms ook pijnlijk. In het milieu waarin ik ben opgegroeid was weinig aandacht voor deze verhalen. Daar kwam verandering in toen ik het volwassen leven in stapte, met name door een ontmoeting met een aalmoezenier in militaire dienst. Ik ben na die ontmoeting een inservice opleiding in een klassiek provinciaal psychiatrisch ziekenhuis gaan volgen. Een plek waar mensen woonden die uit het systeem gevallen waren, mensen met huiveringwekkende psychiatrische aandoeningen. Ik stapte in een wereld die ik niet kende, naast verwondering voelde ik ook mededogen. Die mensen raakten mij enorm, ik wilde weten hoe dat nou toch was ontstaan. Dat was 45 jaar geleden, daarna volgende een lange carrière in de GGZ en inmiddels heeft de verwondering van destijds plaats gemaakt voor andere verwonderingen, dichter bij huis, van een andere orde en nog steeds rijk aan verhalen. Empathie is de sleutel die al deze verhalen tot bloei brengt. 

Waarom geeft u graag les?

Lesgeven (in dit veld) is interactief en daardoor altijd interessant, het is het uitwisselen van verhalen en ervaringen met studenten binnen het omschreven kader wat voldoening geeft. Als docent ben je een beetje supporter, een beetje deskundige, een beetje mentor, een beetje moderator en soms een beetje rolmodel. En dat alles in optimale persoonlijke beschikbaarheid. Ik heb er plezier in om al die schoteltjes in de lucht te houden.