Mevr. H.J.A. van Bakel (Hedwig)

Hedwig van Bakel is GZ-psycholoog. Zij werkt als universitair hoofddocent en onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, afdeling Ontwikkelingspsychologie. Ze houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek naar de kwaliteit van de vroege ouder-kind interactie, preventie en hulpverlening aan baby's en hun ouders. Ze is projectleider van verschillende onderzoeken op het gebied van vroegtijdige signalering en interventies bij risico-baby's en risico-gezinnen.

Hiernaast is ze lid-specialist van de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH).

Ze heeft orthopedagogiek en neuro- en revalidatiepsychologie gestudeerd.

Wat wilt u uw cursisten meegeven?

Als docent vind ik het belangrijk om de link tussen theorie en praktijk te benadrukken.