Mijn gezin en ik

een therapeutisch familiespel 

eendaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 172

Interesselijst

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Soms is dit voor therapeuten zo'n obstakel in de behandeling dat ze er voor kiezen de kinderen niet mee te laten komen of ouders en kinderen apart te spreken. Een gemiste kans, want juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen.

Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. In deze workshop/training leren hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken, manieren om dit instrument zo effectief mogelijk in te zetten in de eigen praktijk.

 

doelgroep

De workshop is bedoeld voor: hulpverleners, waaronder vaktherapeuten, werkzaam in de (jeugd-)GGZ, bureaus jeugdzorg, POH-GGZ, schoolbegeleidingsdiensten, etc. die gewend zijn individueel kinderen of volwassenen te begeleiden of een deel van het systeem (bijvoorbeeld de ouders) en een handvat willen om effectief met het hele gezin te kunnen werken. Met systeemtherapeuten die geïnteresseerd zijn in deze cursus zouden wij graag vooraf contact hebben om te onderzoeken of de cursus hen voldoende nieuwe kennis en vaardigheden brengt. Indien je systeemtherapeut bent vragen we dit bij de inschrijving onder notitie te vermelden. De docent kan dan contact met je opnemen na het verwerken van jouw inschrijving.

doelstelling

Aan het eind van de dag weet men hoe en wanneer het spel ingezet kan worden, welke therapeutische houding de professional/behandelaar het beste kan aannemen tijdens het spelen van het spel en hoe eventuele problemen die zich bij het spelen van het spel kunnen voordoen op te lossen. Tevens heeft men zicht op de werkzame elementen van het spel. Men heeft geoefend met de vragen van het spel en weet welke werkwijze met het spel het best bij hem of haar past.

inhoud

  • korte schets van de theoretische achtergrond van het spel;
  • kennismaking met beide delen van het spel;
  • aandacht voor de juiste therapeutische houding tijdens het spelen van het spel;
  • oefenen met het spel, onder andere middels rollenspel.

werkwijze

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd tijdens de workshop. Er wordt veel (zelf) geoefend met de vragen van het spel in tweetallen en middels rollenspel. Persoonlijke reflectie op de eigen gezinshistorie is van belang. Bovendien ontvangt elke deelnemer feedback van de docent op de na de training ingebrachte case. Het is een korte cursus - één dag en casus-inbreng daarna - maar wel intensief en persoonlijk.