Mijn gezin en ik

een therapeutisch familiespel

eendaagse workshop
172.19.01
€ 280,-
inclusief het spel en lunches.
1 dag van 09:30 - 16:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Soms is dit voor therapeuten zo'n obstakel in de behandeling dat ze er voor kiezen de kinderen niet mee te laten komen of ouders en kinderen apart te spreken. Een gemiste kans, want juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen.
Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. Belangrijke gezinsthema's kunnen op een ontspannen maar gestructureerde wijze worden besproken of uitgewerkt.
Mijn gezin en ik bestaat uit 2 spellen: Kennismaken en Veranderen. Kennismaken kan ingezet worden om het gezin te leren kennen, inzicht te ontwikkelen in de krachten en valkuilen van het gezin en gezamenlijk de hulpvraag in kaart te brengen. Veranderen kan worden gespeeld om het gezin nieuwe omgangsvormen en manieren van communiceren te laten ontdekken.

Mijn gezin en ik is een krachtig en effectief instrument voor alle hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken. In deze workshop leren zij manieren om Mijn gezin en ik zo effectief mogelijk in te zetten in de eigen behandelingen. Deelnemers krijgen een exemplaar van het spel tijdens de workshop.

doelgroep

De workshop is bedoeld voor: hulpverleners, waaronder vaktherapeuten, werkzaam in de (jeugd-)GGZ, bureaus jeugdzorg, POH-GGZ, schoolbegeleidingsdiensten, etc. die gewend zijn individueel kinderen of volwassenen te begeleiden of een deel van het systeem (bijvoorbeeld de ouders) en een handvat willen om effectief met het hele gezin te kunnen werken.

doelstelling

Aan het eind van de dag weet men hoe en wanneer het spel ingezet kan worden, welke therapeutische houding de behandelaar het beste kan aannemen tijdens het spelen van het spel en hoe eventuele problemen die zich bij het spelen van het spel kunnen voordoen op te lossen. Tevens heeft men zicht op de werkzame elementen van het spel. Men heeft geoefend met de vragen van het spel en weet welke werkwijze met het spel het best bij hem of haar past.

inhoud

korte schets van de theoretische achtergrond van het spel;
kennismaking met beide delen van het spel:
aandacht voor de juiste therapeutische houding tijdens het spelen van het spel;
oefenen met het spel, onder andere middels rollenspel.

werkwijze

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd tijdens de workshop. Er wordt veel (zelf) geoefend met de vragen van het spel in tweetallen en middels rollenspel.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend5 uren
behandeling 4 uren
overig 1 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend5 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend5 uren
behandeling 4 uren
overig 1 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend5 uren
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N.E.F. Schlattmann (Nathalie) - docenten - 92000071

Nathalie Schlattmann is GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en psychotherapeut BIG.

Lees verder
Mw. T. van den Wijngaart (Tanne) - docenten - 1605658182

Tanne van den Wijngaart is creatief therapeut drama en systeemtherapeut.


Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact