Hoogbegaafde volwassenen in zorg

Handvatten voor behandelaars in de GGZ

2-daagse cursus
Startdata
-
1545.24.01
€ 550,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 07 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 22 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Aangevraagd  
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Introductie 
Niet alleen tijdens de kindertijd, maar ook tijdens het volwassen leven brengt hoogbegaafdheid zowel talenten als uitdagingen met zich mee. Hiermee worden zowel de hoogbegaafde als diens omgeving geconfronteerd. Aandacht voor hoogbegaafdheid bij volwassenen is binnen de GGZ nog niet vanzelfsprekend. Vaak spelen er tussen professional en cliënt over en weer belemmeringen in de vorm van handelingsverlegenheid en kennishiaten. Naarmate deze belemmeringen overwonnen worden, komt dat de kwaliteit van het onderlinge contact en de effectiviteit van de behandeling ten goede. Deze cursus richt zich op het verminderen van deze belemmeringen door het vergroten van kennis, vaardigheden en intercollegiale samenwerking van behandelaars. 

We vragen voor deze tweedaagse cursus o.v.b. accreditatie aan bij FGzPt, NvP en LV POH-GGZ.

Doelgroep 
(Basis)psychologen, gz-psychologen en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en POH-GGZ, die volwassen cliënten behandelen.    

Doelstelling 
Na deze cursus:

 • Kun je hoogbegaafdheid bij cliënten beter herkennen (signaleren) en ter sprake brengen
 • Ben je bekend met denkfouten en interactiepatronen die bij hoogbegaafden vaak spelen 
 • Heb je handvatten voor de bejegening van hoogbegaafde cliënten 
 • Ken je belangrijke aandachtspunten ten aanzien van diagnostiek en indicatiestelling bij hoogbegaafde cliënten
 • Heb je kennis van de sociale kaart op gebied van hoogbegaafdheid 
 • Kun je het belang van aandacht voor hoogbegaafdheid op een praktische manier vertalen naar de organisatie waar je werkt 

Inhoud 

Dag 1:  
De eerste lesdag staat in het teken van het vergroten van kennis en het aanreiken van handvatten.  We verkennen het concept ‘hoogbegaafdheid’ vanuit kenmerken, definities/modellen (o.a. het Delphimodel Hoogbegaafdheid). De geschiedenis van aandacht voor hoogbegaafdheid komt kort aan bod en we bespreken waar hoogbegaafden en hun behandelaren voor informatie of contact terecht kunnen. Vanuit de vraag ‘wat maakt een hoogbegaafde client nu anders?’ wordt er aandacht besteed aan (leer)ervaringen en aanmeldklachten, gedrag en interactie in de spreekkamer en aandachtspunten op gebied van diagnostiek en indicatiestelling. 

Dag 2:  
De tweede lesdag is vooral gericht op praktijkgericht oefenen met wat op de eerste lesdag geleerd is. Aan bod komen aandachtpunten in bejegening en behandeling, zoals het bespreekbaar maken van hoogbegaafdheid, het maken van werkafspraken, het werken met het Delphimodel en het adresseren van reacties in denken, gevoel en gedrag.  Aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek wordt het geleerde geïntegreerd tijdens een plenaire intervisie.  

Werkwijze 
Theoretische overdracht, rollenspellen, huiswerkopdracht, discussie, eigen casuïstiek en onderlinge intervisie. 

Aan te schaffen literatuur 

 • Sprey, A. (2020). Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.    

Aan te bevelen literatuur  

 • Falck, S. (2019). Extreme Intelligence: Development, Predicaments, Implications. Routledge. ISBN: 9781138613355 
 • Webb, J.T., et al (2020). Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Uitgeverij Koninklijke van Gorcum BV. ISBN: 9789023256076 
 • Tiel, van M. &  Slief-Boom, I. (2020). Kracht en kwetsbaarheid. Ede: OYA Productions. ISBN: 9789090323848 
 • Hoiting, L. & Nauta, N. (2022). Hoogbegaafde hulpzoekers. Utrecht: Bigbusinesspublishers. ISBN: 9789493171282