Coachen als professie II

onderdeel van de RINO Senior Certified Coach opleiding

Startdata
-
317.23.01
€ 3.895,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 02 november 2023 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 03 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 december 2023 van 09:30 tot 12:00
Donderdag 21 december 2023 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 22 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 12 januari 2024 van 09:30 tot 12:00
Donderdag 25 januari 2024 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 26 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Deze leergang is onderdeel van het ICF geaccrediteerde programma en bouwt voort op Coachen als professie I.

Doelgroep

Coaches die hun PCC certificatie bij ICF willen behalen en/of hun coachvaardigheden verder willen ontwikkelen. Dit kunnen externe coaches zijn, interne coaches, leiders die een coachende stijl willen inzetten en andere professionals die coachvaardigheden (nog beter) willen toepassen.

Doelstelling

De kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, op het niveau van een Professional Certified Coach toe kunnen passen.

Opbouw

Er zijn drie tweedaagse bijeenkomsten van 15 uur, twee online sessies van 3 uur en drie individuele mentor coachingssessies van 1 uur. In elke bijeenkomst staan de ICF kerncompetenties voor coaches op PCC-niveau centraal. Didactisch hebben we dezelfde benadering als bij Coachen als professie I: veel oefenen, docenten die demonstraties geven, korte inputs en interactie. Bij het oefenen krijg je feedback op basis van de competenties en bijbehorende indicatoren op PCC niveau. Je krijgt er zo inzicht in waar je al op dit niveau coacht en wat voor jou relevante ontwikkelings- en oefendoelen zijn. Bij elke bijeenkomst hoort literatuur, waarvan verwacht wordt dat je hem vooraf bestudeert.

Bijeenkomst 1

We leggen het fundament voor een leergroep en maken afspraken over o.a. ‘peer-to-peer coaching’ tussen de bijeenkomsten, opnames, beoordeling en verslaglegging van gesprekken, proefexamen en coaching van cliënten. Dit om tijdens de opleiding zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Het specifieke thema waar we deze bijeenkomst aandacht aan besteden is ‘Oplossingsgericht coachen: verdieping’.
Door kortere en langere oefeningen plus feedback heb je als deelnemer zicht op waar je kracht ligt en aan welke ontwikkelingsdoelen je tijdens het programma wilt werken.

Online sessie

In een groepje oefenen we enkele technieken vanuit de oplossingsgerichte benadering en leggen de link met de ICF coachcompetenties.

Bijeenkomst 2

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Het specifieke thema van deze bijeenkomst is ‘Positieve psychologie’ en hoe dit gedachtegoed in te zetten in coaching.
Verder hebben alle deelnemers weer de kans om gericht te oefenen met hun ontwikkelingsdoelen en daarop feedback en tips te krijgen tijdens geobserveerde coachgesprekken.

Online sessie

In de online sessie wordt het systeemtheoretisch kader verdiept. Het systeemdenken ligt mede ten grondslag aan de oplossingsgerichte benadering en biedt een raamwerk dat helpt te navigeren in complexe contexten waar je als coach mee te maken kunt krijgen. Sociale dynamiek laat zich niet alleen maar lineair verstaan, voor een goed begrip zijn circulair denken, aandacht voor de context en de tegelijk bestaande en schurende perspectieven onontbeerlijk. Inzicht in groepsdynamiek helpt gebeurtenissen in teams, raden en organisaties te duiden en te beïnvloeden. Aanvullend kunnen capita selecta uit de wereld van psychotherapie en psychologie aan de orde komen om actuele thema’s te belichten die deelnemers vanuit hun praktijk inbrengen. Deze sessies worden verzorgd door Albert Neeleman.

Bijeenkomst 3

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Verder staat deze bijeenkomst in het teken van fine-tunen van de competenties.

Er wordt tijd ingeruimd voor zogenaamde mentor coaching. Dat wil zeggen dat de docent als MCC mentor coach en als ICF assessor feedback geeft op de coachgesprekken op basis van de indicatoren voor een PCC certificatie. Als je wilt, kan dit het karakter krijgen van een proefexamen. We werken met opgenomen gesprekken met coachees en indien mogelijk met coachees die door deelnemers zijn meegenomen.

Tot slot besteden we aandacht aan alle vragen die open zijn gebleven en aan onderwerpen die op basis van de ervaringen relevant zijn. Ook is er gelegenheid om indien gewenst vraagstellingen in te brengen die voortkomen uit de eigen coachpraktijk.

Individuele mentor coaching

Tussen de bijeenkomsten krijgt elke deelnemer 3 uur individuele mentor coaching met een MCC of PCC mentor coach. Dit kan in drie sessies van 1 uur of twee sessies van 1,5 uur.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen dien je eerst Coachen als professie I succesvol te hebben afgesloten.
Verder dienen alle deelnemers aan het eind van Coachen als professie II een overzicht te kunnen overleggen van minimaal 50 cliënturen vanaf het begin van Coachen als professie I.

Wanneer je een andere coachopleiding hebt gevolgd, waarvan je denkt dat die eenzelfde basis biedt, dan kunnen we hierover overleggen. In elk geval willen we dan middels een door jou beschikbaar gestelde opname van een coachgesprek kunnen toetsen of je in de ICF zin op ACC niveau coacht. Dit is bedoeld om Coachen als professie II goed op de deelnemers te kunnen laten aansluiten en teleurstellingen te voorkomen.

Locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten van Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

Accreditatie

De leergang Coachen als professie II is onderdeel van het programma RINO Senior Certified Coach dat door de International Coaching Federation [(ICF)] ICF als Accredited Coach Training Program (ACTP) is geaccrediteerd. Na afronding van Coachen als professie II kan je bij de RINO amsterdam de proeve van bekwaamheid doen. Dit betekent dat je onze docenten een opname van een coachgesprek doet toekomen met een transcript van dit gesprek. Zij zijn door de ICF als assessor opgeleid en beoordelen of dit gesprek aan de eisen voor PCC voldoet. Zo ja, dan krijg je het ACTP certificaat van het hele Senior Certified Coach programma, waarmee je voor de ICF voldoet aan de opleidings- en praktijktoetsingseisen voor de certificatie tot Professional Certified Coach (PCC).