Coachen als professie II

onderdeel van de RINO Senior Certified Coach opleiding

Geuzinge en Groeneveld (Waverly House) | Waver 25 | OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Deze zesdaagse leergang is onderdeel van het ICF geaccrediteerde programma [RINO Senior Certified Coach](/coach-organisatieadviseur en bouwt voort op Coachen als professie I.

doelgroep

Coaches die hun PCC certificatie bij ICF willen behalen en/of hun coachvaardigheden verder willen ontwikkelen. Dit kunnen externe coaches zijn, interne coaches, leiders die een coachende stijl willen inzetten en andere professionals die coachvaardigheden (nog beter) willen toepassen.

doelstelling

De kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, op het niveau van een Professional Certified Coach toe kunnen passen.

opbouw

Er zijn drie tweedaagse bijeenkomsten – steeds vijf dagdelen per bijeenkomst. In elke bijeenkomst staan de ICF kerncompetenties voor coaches op PCC-niveau centraal. Didactisch hebben we dezelfde benadering als bij Coachen als professie I: veel oefenen, docenten die demonstraties geven, korte inputs en interactie. Bij het oefenen krijg je feedback op basis van de competenties en bijbehorende indicatoren op PCC niveau. Je krijgt er zo inzicht in waar je al op dit niveau coacht en wat voor jou relevante ontwikkelings- en oefendoelen zijn. Bij elke bijeenkomst hoort literatuur, waarvan verwacht wordt dat je hem vooraf bestudeert.

bijeenkomst 1

We leggen het fundament voor een leergroep en maken afspraken over o.a. ‘peer-to-peer coaching’ tussen de bijeenkomsten, opnames, beoordeling en verslaglegging van gesprekken, proefexamen en coaching van cliënten. Dit om tijdens de opleiding zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Het specifieke thema waar we deze bijeenkomst aandacht aan besteden is ‘Oplossingsgericht coachen: verdieping’.
Door kortere en langere oefeningen plus feedback heb je als deelnemer zicht op waar je kracht ligt en aan welke ontwikkelingsdoelen je tijdens het programma wilt werken.

bijeenkomst 2

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Het specifieke thema van deze bijeenkomst is ‘Positieve psychologie’ en hoe dit gedachtegoed in te zetten in coaching.
Er wordt tijd ingeruimd voor zogenaamde mentor coaching. Dat wil zeggen dat de docent als MCC mentor coach en als ICF assessor feedback geeft op de geobserveerde coachgesprekken op basis van de indicatoren voor een PCC certificatie. Als je wilt, kan dit het karakter krijgen van een proefexamen. We werken met oefengesprekken van deelnemers onderling, met opgenomen gesprekken en indien mogelijk met coachees die door deelnemers zijn meegenomen.

bijeenkomst 3

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Verder staat deze bijeenkomst in het teken van fine-tunen van de competenties. Tijdens de ‘mentor coaching’ hebben alle deelnemers weer de kans om gericht te oefenen met hun ontwikkelingsdoelen en daarop feedback en tips te krijgen.
Verder besteden we aandacht aan alle vragen die open zijn gebleven en aan onderwerpen die op basis van de ervaringen relevant zijn. Ook is er gelegenheid om indien gewenst vraagstellingen in te brengen die voortkomen uit de eigen coachpraktijk.

voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen dien je eerst Coachen als professie I succesvol te hebben afgesloten.
Verder dienen alle deelnemers aan het eind van Coachen als professie II een overzicht te kunnen overleggen van minimaal 50 cliënturen vanaf het begin van Coachen als professie I.

Wanneer je een andere coachopleiding hebt gevolgd, waarvan je denkt dat die eenzelfde basis biedt, dan kunnen we hierover overleggen. In elk geval willen we dan middels een door jou beschikbaar gestelde opname van een coachgesprek kunnen toetsen of je in de ICF zin op ACC niveau coacht. Dit is bedoeld om Coachen als professie II goed op de deelnemers te kunnen laten aansluiten en teleurstellingen te voorkomen.

locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een prettige en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten van Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

accreditatie

De leergang Coachen als professie II is onderdeel van het programma RINO Senior Certified Coach dat door de International Coaching Federation [(ICF)] ICF als Accredited Coach Training Program (ACTP) is geaccrediteerd.
Na afronding van Coachen als professie II kan je bij de RINOamsterdam de proeve van bekwaamheid doen. Dit betekent dat je onze docenten een opname van een coachgesprek doet toekomen met een transcript van dit gesprek. Zij zijn door de ICF als assessor opgeleid en beoordelen of dit gesprek aan de eisen voor PCC voldoet. Zo ja, dan krijg je het ACTP certificaat van het hele Senior Certified Coach programma, waarmee je voor de ICF voldoet aan de opleidings- en praktijktoetsingseisen voor de certificatie tot Professional Certified Coach (PCC).

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden