Dhr. J.M. Bartels (Jeroen)

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was jarenlang verbonden aan de polikliniek autismespectrumstoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, nu: Levvel). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende co-morbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. Sinds 2017 is Jeroen werkzaam in Spanje als regiebehandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). Daarnaast werkt hij online als regiebehandelaar, supervisor en docent en is hij auteur van meerdere boeken over emotieregulatie bij jongeren met autisme.     

Motivatie als hulpverlener
Ik vind het een uitdaging om in complexe, ‘vastgelopen’ situaties te proberen écht contact te leggen met jongeren en jongvolwassenen om zo naast een jongere te kunnen blijven staan. En stap voor stap samen te gaan bekijken óf en hoe er weer wat ruimte en beweging in de situatie te krijgen is. Ik werk ondersteunend, geduldig en met humor. En haal, behalve uit het bestuderen van vakliteratuur, inspiratie uit gesprekstechnieken van goede interviewers. Zoals bijvoorbeeld Pieter van der Wielen, Theo Maassen en Esther Perel.

Motivatie als docent
Ik vind het leuk om als docent mijn klinische praktijkervaring te delen met andere hulpverleners én te leren van de cursussen die ik geef. Want er is altijd ook al veel kennis aanwezig in de groepen. Als dat een levendige uitwisseling wordt van ervaringen binnen een ontspannen en veilige setting dan voelt dat voor mij als een geslaagde cursus!

Blik op de toekomst
Er zijn nog allerlei thema’s om mij verder in te ontwikkelen. Ik zou dat graag doen in bijvoorbeeld de systeem- en schematherapie. Ik hoop dat we toegaan naar een omslag in denken. Waarin we weer meer gaan kijken naar het verhaal van de cliënt én waar de mogelijkheden liggen. En de classificerende diagnostiek (die nu vaak zo leidend is in de GGZ) een wat meer bescheiden rol zal gaan spelen. Het lijkt me erg leuk om nog eens een cursus te ontwikkelen over het psychotherapeutisch werken met jongeren in bredere zin: gesprekstechnieken, met inzet van ervaringsdeskundigen en veel praktijkoefeningen.

Publicaties

  • "Zelfregulatie bij jongeren met autisme: beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie" (september 2019). Amsterdam, Hogrefe
  • "Zelfcontrole bij volwassenen met autisme: omgaan met boosheid, onrecht en frustratie" (2017). Een praktisch werkboek voor volwassenen met ASS en hun hulpverleners. Amsterdam, Hogrefe
  • En het hoofdstuk "Zelfcontroletechnieken bij autisme: effectief omgaan met boosheid en frustratie" (in: Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis, Hogrefe 2021)
  • Momenteel werkt Jeroen aan een nieuw boek over internaliserende problematiek bij jongeren met autisme.

Meer informatie: www.jeroenbartels.nl