Dhr. J.M. Bartels (Jeroen)

Jeroen Bartels (1980) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en uiteenlopende bijkomende problemen (waaronder problemen in de zelfregulatie).

Hij was verbonden aan De Bascule (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en Voorzet Behandeling (GGZ voor volwassenen met autisme). Momenteel werkt hij wisselend in Spanje (als therapeut van twee klinische behandelgroepen voor Nederlandse jongeren en jongvolwassenen) en Nederland als regiebehandelaar en als docent bij verschillende nascholingsorganisaties. Jeroen Bartels is auteur van de boeken 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' en 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme'. Voor meer informatie: www.jeroenbartels.nl