ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

voor verpleegkundigen en artsen (voorheen Sense opleiding)

10 daagse opleiding in Amsterdam
114.19.01
€ 2.850,-
10 lesdagen van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Per 1 januari 2012 zijn de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd tot één regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze geïntegreerde regeling heeft tot doel om seksueel overdraagbare aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te behandelen en om seksuele gezondheid van vooral jongeren tot 25 jaar te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige (Sense) spreekuren voor zorgvragen over seksualiteit en anticonceptie.
Deze Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg wordt geboden door een netwerk van coördinerende GGD’en. Met de integratie van beide regelingen is er behoefte aan verpleegkundigen en artsen die beschikken over zowel de competenties behorend bij de aanvullende curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.
Onder auspiciën van the Netherlands School of Public Health (NSPOH), is daartoe in samenwerking met alle betrokkenen een samenhangend modulair opleidingstraject ontwikkeld.

Deze AS-ASH module is onderdeel van dit opleidingstraject. Voorheen werden er zowel bij de RINO.Amsterdam en de RINO-groep in Utrecht ‘Sense(ASH)’-opleidingen aangeboden. Deze zijn nu geïntegreerd tot één opleiding die afwisselend in Amsterdam en in Utrecht aangeboden wordt.

docenten

Hoofdopleiders zijn Anneke van Loevesijn & Rik van Lunsen, beiden arts-seksuoloog NVVS.
Naast hen worden diverse gastdocenten uitgenodigd.

multidisciplinaire doelgroep

Bij zorgvragen rond seksualiteit en preventie van ongewenste zwangerschap wordt van verpleegkundigen en artsen grotendeels dezelfde kennis en competenties vereist. Bovendien is samenwerking tussen beide beroepsgroepen essentieel voor goede voorlichting, preventie en hulpverlening. Om deze redenen worden 3 van de vier modules (die elk 5 dagdelen in beslag nemen), geïntegreerd voor beide beroepsgroepen verzorgd met waar nodig specifieke verdieping en opdrachten voor de onderscheiden beroepsgroepen.

multidisciplinaire inhoud

De thema’s van de eerste 3 modules zijn achtereenvolgens:
Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen;
Seksuele problemen en disfuncties;
Anticonceptie en SOA.
De vierde lmodule bestaat uit
een specifiek deel voor verpleegkundigen met daarin vooral verdieping over signalering van (gevolgen) van seksueel geweld en specifieke zorgvragen van subpopulaties (MSM, sekswerkers etc), en
een specifiek deel voor de artsen met daarin vooral aandacht voor het seksuologisch lichamelijk onderzoek en intra-uteriene en invasieve anticonceptiemethoden.

toelatingsvoorwaarden

De Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH) is alleen toegankelijk voor HBO-verpleegkundigen en artsen.

toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een open boek takehome examen. De AS-ASH is geaccrediteerd bij de NVVS en maakt zowel deel uit van het registratietraject voor de ”Aantekening Seksuologie” van de NVVS als van het ASG scholingstraject in het kader van de competentieprofielen voor de sociaal verpleegkundige Seksuele Gezondheid en voor de arts seksuele gezondheid.
Daarnaast wordt accreditatie aangevraagd bij de KNMG (artsen) en bij de V&VN (verpleegkundigen).

omvang

De opleiding bestaat uit 10 cursusdagen. Daarnaast wordt zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten verwacht.
Er wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving.

aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website of door een email te sturen naar Yvonne van Gerven yvonnevangerven@rino.nl

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend24 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend60 punten
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)toegekend16 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. H.W. van Lunsen (Rik) - docenten - 2004900926

Rik van Lunsen is arts-seksuoloog NVVS (Nederlandse Vereniging van Seksuologie).

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Trefwoorden

    Contact