ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

voor verpleegkundigen en artsen (voorheen Sense opleiding)

Startdata
- (vol)
114.22.01
€ 3850.00
meer info
Datums
Docenten

Anneke van Loevesijn werkt als arts-seksuoloog NVVS / FESSM in twee verschillende ziekenhuizen: In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Accreditaties
V&V toegekend 84 punten
NVVS ? 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Per 1 januari 2012 zijn de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd tot één regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze geïntegreerde regeling heeft tot doel om seksueel overdraagbare aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te behandelen en om seksuele gezondheid van vooral jongeren tot 25 jaar te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige (Sense) spreekuren voor zorgvragen over seksualiteit en anticonceptie. In nauw overleg tussen de NVVS (Nederlandse vereniging voor Seksuologie) en de V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) is de opleiding per 1 september 2021 uitgebreid naar 14 dagen, waardoor ook supervisie in de opleiding is geïntegreerd.

Deze Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg wordt geboden door een landelijk netwerk van coördinerende GGD’en. Met de integratie van beide regelingen is er behoefte aan verpleegkundigen en artsen die beschikken over zowel de competenties behorend bij de aanvullende curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.

Onder auspiciën van the Netherlands School of Public Health (NSPOH), is daartoe in samenwerking met alle betrokkenen een samenhangend modulair opleidingstraject ontwikkeld.

aanmeldingen

Deze AS-ASH module is onderdeel van dit opleidingstraject. Voorheen werden er zowel bij de RINO Amsterdam en de RINO-groep in Utrecht ‘Sense (ASH)’-opleidingen aangeboden. Deze zijn nu geïntegreerd tot één opleiding (AS-ASH) die afwisselend in Amsterdam en in Utrecht aangeboden wordt.

docenten

Hoofdopleiders zijn Anneke van Loevesijn, arts-seksuoloog NVVS & Renee Steinmann, arts-seksuoloog NVVS i.o.. Naast hen worden diverse gastdocenten uitgenodigd.

multidisciplinaire doelgroep

Bij zorgvragen rond seksualiteit en preventie van ongewenste zwangerschap wordt van verpleegkundigen en artsen grotendeels dezelfde kennis en competenties vereist. Bovendien is samenwerking tussen beide beroepsgroepen essentieel voor goede voorlichting, preventie en hulpverlening. Om deze redenen worden nagenoeg alle modules geïntegreerd voor beide beroepsgroepen verzorgd met waar nodig specifieke verdieping en opdrachten voor de onderscheiden beroepsgroepen. Eén dagdeel, met het thema ‘Intra-uteriene en invasieve anticonceptiemethoden’, zal specifiek voor de artsen/VPK specialisten verzorgd worden. De verpleegkundigen volgen dan een ander programma.

multidisciplinaire inhoud

De thema’s van de 6 modules zijn achtereenvolgens:

  • Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen
  • Seksuele problemen en disfuncties
  • Seksuele- en genderdiversiteit
  • Anticonceptie en SOA.
  • Seksueel geweld en traumatisering
  • Seksuologisch educatief lichamelijk onderzoek

toelatingsvoorwaarden

De Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH) is alleen toegankelijk voor HBO-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen. Bij voldoende plek kunnen ook verloskundigen deelnemen aan de opleiding. De voorrang gaat echter naar verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen die in het kader van hun werkzaamheden bij de GGD deze opleiding gaan volgen.

toetsing en certificering

Voor de AS-ASH opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN, de KNMG en de NVVS. De registratie en herregistratie voor verpleegkundigen verloopt via de V&VN. Daarbij is het ook mogelijk voor zowel artsen als verpleegkundigen om, indien gewenst, zich te later registreren in het register ‘Aantekening seksuologie’ van de NVVS (register NRVS).

De gestelde kwaliteitseisen voor registratie bij zowel de V&VN als de NVVS worden binnen de AS-ASH opleiding vervuld. Naast het volgen van het theoretisch gedeelte van de opleiding zijn de aanvullende werkervaringseisen de volgende:

Tenminste 30 uur seksuologische werkervaring binnen een jaar, waarvan tenminste: • 10 zelfstandig, onder deskundige begeleiding van een seksuoloog NVVS betrokken bij de GGD, gevoerde inventariserende gesprekken • Actieve deelname aan 3 multidisciplinaire besprekingen • 5 rapportages over gevoerde advies/ counselinggesprekken, of voorlichtingssessies o De hoofdopleiders superviseren deze vijf verplichte rapportages over gevoerde advies/ counselinggesprekken door deze in de groep te bespreken. De cursist kan feedback vragen aan mede-cursisten en opleiders, scenes uit het gesprek kunnen nagespeeld worden in rollenspelen en zo nodig kunnen ook video-opnames van gevoerde gesprekken worden ingebracht.

omvang

De AS-ASH opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen en neemt ongeveer een jaar in beslag. De opleiding wordt afgesloten met een open boek ‘takehome’ examen waarvoor de deelnemers zes weken de tijd krijgen. Hierna vindt de uitreiking van de certificaten plaats.

Gedurende de opleiding wordt zelfstudie en de uitvoering van praktijkopdrachten verwacht. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving en een digitaal portfolio waarin de deelnemer de door hem of haar voltooide en afgetekende opdrachten in kan verzamelen. Na afronden van de AS-ASH opleiding heeft de cursist zowel aan de theoretische als aan de praktische eisen voldaan.

Deel deze cursus:

Docenten

Mevr. J. van Loevesijn (Anneke)

Anneke van Loevesijn werkt als arts-seksuoloog NVVS / FESSM in twee verschillende ziekenhuizen: In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten