AFT en Vaktherapie, verdieping

Praktische aanvulling op de cursus AFT en Vaktherapie

tweedaagse cursus
Startdata
-
1489.24.02
€ 725,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 25 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 03 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Deze cursus biedt een verdere verfijning en verdieping van theorie en praktijk van AFT en Vaktherapie. Je werkt aan jouw ontwikkeling als AFT-vaktherapeut en krijgt feedback op door jou uitgevoerde AFT-behandelingen middels o.a. groepssupervisie.

doelgroep, en veronderstelde voorkennis

Deelname aan de terugkomdagen is mogelijk als je als vaktherapeut:

  • De cursus AFT en vaktherapie hebt gevolgd of de basiscursus AFT hebt gevolgd (eventueel incompany);
  • In je werksetting AFT-behandelingen verricht.

De cursus is bedoeld voor alle vaktherapeuten (psychomotorisch therapeuten, dramatherapeuten, beeldend therapeuten, muziektherapeuten, danstherapeuten en speltherapeuten).

Ook voor medewerkers van een deeltijdbehandeling (een deel van een team is ook welkom) en psychotherapeuten of GZ-psychologen cq. regiebehandelaars die samenwerken met vaktherapeuten.

Maximaal 12 deelnemers, alle dagen les van beide docenten. Intensieve cursus. 

doelstelling

  • De deelnemers hebben hun AFT-kennis en -kunde verdiept;
  • De deelnemers weten wat hen wel/niet goed afgaat in het toepassen in de vaktherapie en hebben hernieuwde focus en voornemens voor verdere professionalisering;
  • De deelnemers hebben richtlijnen en kennis voor het creëren en uitbouwen van AFT- werkvormen in hun eigen vaktherapeutische discipline.

inhoud

• Uitgangspunten AFT, zoals de conflictdriehoek (Malan, 1979), de personendriehoek en het herstructureren van de afweer en het affect;
• Angstregulatie;
• AFT-methodiek onderdelen  (zoals herkennen afweer, exposure, responspreventie en systematische desensitisatie, uitdagen activerende affecten) vertalen naar vaktherapeutische werkvormen;
• Adaptieve uiting van het gevoel;
• Attitude van de therapeut.

werkwijze

Literatuurstudie en literatuurbespreking, huiswerkopdrachten, analyse van videomateriaal, rollenspelen, casuïstiek-besprekingen, reflectie op eigen ervaringen.

Door middel van videofragmenten en/of inbreng van casuïstiek uit eigen behandelpraktijk,  ontwikkelt en verdiept de cursist de eigen AFT-werkwijze. Aansluitend op de inbreng bieden de docenten korte theoretische herhaling en verdieping aan, en vinden er praktijkgerichte oefenvormen, rollenspelen en discussie plaats. Omdat ‘leren door doen’ bij deze cursus belangrijk is, wordt bereidheid tot het geven en ontvangen van feedback, naast actieve deelname in rollenspelen en werkvormen verwacht, en vanzelfsprekend het geleerde inbrengen in de eigen praktijk. De kleine lesgroep (maximaal 12 deelnemers) biedt hoge kwaliteit, en gelegenheid tot aandacht op maat.

toetsing

 De eindtoets bestaat uit een vaktherapeutische casusbeschrijving (met een conflict- en personendriehoek, en een behandelplan door een regiebehandelaar geschreven). Neem  een niet al te ingewikkelde casus mee die geschikt is om mee te oefenen.

literatuur

Literatuur wordt na aanmelding beschikbaar gesteld op de electronische leeromgeveing.