Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

behandelen naar het model van McCullough

cursus van negen dagen
196.21.01
€ 2.395,-

inclusief lunches

.
9 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Wordt gepland najaar 2023. Inschrijven is vrijblijvend.

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn. Dan kunnen we bang worden voor wat we voelen, en een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. We trekken ons terug, vervreemden van anderen, durven niet meer kwetsbaar te zijn en missen plezier in ons leven. Doordat we onze gevoelens hebben weggestopt verdwijnt ook onze spontaniteit, en kunnen we last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. We worden ontevreden over ons werk of onze relaties en durven ons daarin niet te laten gelden. In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren.

Vervolgopleiding

De Affectfobietherapie (AFT), is een integratieve behandeling, die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ- (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.
In deze vervolgopleiding vindt verdieping plaats van de AFT theorie en praktijk. Na afronding van deze vervolgopleiding ben je gekwalificeerd AFT therapeut.

doelgroep

Deelname aan de vervolgopleiding is mogelijk als je:

 • 24 uur basisopleiding AFT Affectfobie Therapie hebt gevolgd.
 • In je werksetting individuele AFT behandelingen kunt verrichten.
 • BIG geregistreerd GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater (bijna) bent.
  Zie hier voor meer informatie over de opleidingseisen. Als GZ-psycholoog kan je geregistreerd worden in het AFT-register voor GZ-psychologen, mits je leertherapie volgt of hebt gevolgd.

opbouw van de vervolgopleiding

Deze vervolgopleiding bestaat uit twee delen: cursus en individuele supervisie

 1. 9 bijeenkomsten (eenmaal per vier weken) van 09.30–16.30 uur.
  a. In het ochtendprogramma wordt na een korte recapitulatie van het AFT model uitgebreid aandacht besteed aan ondermeer:
  • Niveaus van de afweer
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander
  • Schuld en schaamte gevoelens
  • Doodsangst
  • Gewaarwording van angst
  Deze thema’s worden theoretisch uitgediept. Daarnaast worden de daarbij passende therapeutische technieken intensief geoefend.
  b. In het middagdeel vinden onder leiding van de twee docenten groepssupervisies plaats. Daarin brengen de deelnemers gefilmde sessies van door hen uitgevoerde AFT behandelingen in.
  De deelnemers houden gedurende de cursus een logboek bij waarin zij hun vorderingen aantekenen.

 2. Naast dit cursorisch programma volgen de deelnemers 15 uur individuele supervisie.

Toetsing: aan het eind van de cursus presenteert de cursist een videofragment van een AFT behandeling, en een theoretisch technische reflectie op dit fragment.

Alvast iets lezen?

accreditatie door de NvPP

Accreditatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NvPP), die verschillende kortdurende psychodynamische methodieken heeft erkend. Na positieve afronding van de vervolgopleiding en de supervisie ben je gekwalificeerd AFT-therapeut en wordt je toegelaten tot het register AFT van de NvPP.

aan te schaffen literatuur

• Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe uitgevers: Amsterdam
• McCullough Vaillant, L. (1997). Changing character: Short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses. New York: Basic books.
• Enkele artikelen worden als pdf verstrekt.

Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

zie ook AFT in groepstherapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend68 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.W.M. de Jong (Willemijn) - docenten - 1904877646

Mw. Drs. M.W.M. de Jong, psychologe/psychotherapeute en supervisor NVP en AFT.
Ze is werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam.

Lees verder
Mw. drs. R.E.W. Quadvlieg (Ruth) - docenten - 582125979

Ruth Quadvlieg is gz-psycholoog en psychotherapeut. Ze is integratief opgeleid en werkt zowel gedragstherapeutisch, cliëntgericht als psychodynamisch. Sinds 2017 is zij tevens Supervisor NVP.

Lees verder

Anouk Turksma is klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor NVP/AFT.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact