Gentle Teaching (GT) creëert verbinding bij mensen met een verstandelijke beperking

15 jan 2024

Een manier om mensen met een verstandelijke beperking beter te kunnen ondersteunen is Gentle Teaching (GT). Dit creëert Companionship tussen de cliënt en de begeleider en dat bestaat uit vier pijlers: je veilig voelen, geliefd voelen, je liefdevol kunnen uiten, en met elkaar verbonden voelen. Deze zijn essentieel om de ander te kunnen helpen zich te ontwikkelen. Begeleiders leren om hun handen, ogen, stem en aanwezigheid (binnen GT 'leermiddelen' genoemd) bewust in te zetten en af te stemmen op de behoefte van de cliënt. 

"Laat je horen voor de OG!"

15 jan 2024

Als de twee hoofdopleiders van de OG-opleiding zijn we niet alleen eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit. Ook zorgen we dat de opleiding voldoet aan de eisen in de wet en dat docenten, jaargroepopleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren goed toegeruste OG'ers afleveren. Dit noemen we 'interne' taken.

Er zijn ook 'externe' taken. Die hebben te maken met de strategische ontwikkeling van de opleiding, de samenwerking met andere OG-opleidingen, de profilering van het beroep en de verbetering van de positie van de orthopedagoog-generalist. 

“Met de transactionele analyse kom je op een dieper niveau met je cliënt”

14 dec 2023

“Ik ben ervan overtuigd dat je als hulpverlener via de therapeutische relatie mensen kan helpen om meer greep op hun leven te krijgen. Dat geeft voldoening: te zien dat mensen zelf een andere koers inslaan waardoor ze met minder stress en meer plezier kunnen leven.” Aan het woord is docent en psychiater Moniek Thunnissen. Elke hulpverlener weet dat de therapeutische relatie het belangrijkste instrument is voor verbinding en verandering. Maar hoe doe je dat: werken met en in de therapeutische relatie?

De dag van Chris Korevaar

21 nov 2023

Chris Korevaar is klinisch psycholoog, psychotherapeut, praktijkopleider, werkbegeleider, supervisor en docent. Hij is docent Schematherapie voor de KP/PT-opleiding bij RINO amsterdam en het Leidseplein voelt voor hem als thuiskomen, omdat hij om de hoek heeft gewoond. Hij heeft plezier in lesgeven en het bedenken van nieuwe trainingen, vooral samen met collega's. Zo heeft hij een training ontwikkeld over het Vrije kind, wat echt anders is dan het Blije kind. 

Donderdag 2 november online lessen vanwege storm Ciarán

01 nov 2023

In verband met de naderende Storm Ciarán, hebben wij besloten om uit voorzorg alle lessen online aan te bieden op donderdag 2 november. Deze maatregel is genomen om de veiligheid van onze cursisten en medewerkers te waarborgen tijdens de onstuimige weersomstandigheden die worden voorspeld. ANWB adviseert om indien mogelijk thuis te werken, wij volgen dit advies.

Nieuwsbrief

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter