Suïcidepreventie in het ziekenhuis

30 mei 2024

Afgelopen zaterdag kon je bij Nieuwsuur kijken naar een uitgebreide reportage over pogingen tot zelfdoding op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. In Nederland belanden jaarlijks duizenden mensen op de spoedeisende hulp (SEH) met 'opzettelijk zelf toegebracht letsel'. In driekwart van de gevallen gaat het om een poging tot zelfdoding. Artsen en verpleegkundigen worstelen met deze groep patiënten. Voor medisch personeel is suïcide nog vaak een onbegrepen onderwerp. Vorig jaar stierven 1885 mensen door zelfdoding. Veel meer mensen doen een poging tot zelfdoding. Dat zijn jaarlijks zo'n 40.000 mensen. Zo'n 16.400 van hen komen terecht op de SEH, gemiddeld zijn dat 44 mensen per dag.

David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen noemde de bejegening van suïcidale patiënten op spoedeisende hulp 'vaak tenenkrommend'. Niet al het ziekenhuispersoneel weet helaas goed om te gaan met iemand na een poging tot zelfdoding. Er worden soms uitlatingen gedaan die volgens Baden mensen nog zieker maken.

Zo'n patiënt denkt dan nog sterker dat hij of zij er niet meer mag zijn.

Kinke Lommerse, ziekenhuispsychiater in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag, constateerde dat het medisch personeel in haar ziekenhuis worstelt met deze patiënten. Jaarlijks belanden er daar zo'n 700 mensen op de SEH na zelfbeschadigend gedrag. Lommerse vertelt dat er niet neutraal of op een positieve manier over deze mensen werd gesproken. Het gesprek werd bovendien vaak uit de weg gegaan. 

Het Haaglanden Medisch Centrum investeert daarom sinds een aantal jaar in bijscholing en betere nazorg. Vanuit de spoedeisende hulp worden patiënten na een poging tot zelfdoding - als ze daar voor openstaan - aangemeld bij suïcidepreventie-organisatie Indigo Haaglanden voor Sumona. Deze aanpak werkt. Het aantal mensen dat een nieuwe poging onderneemt, ligt lager dan het landelijke gemiddelde.

Sumona

Sumona staat voor suicidepreventie monitoring en nazorg en verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie. Dankzij oplettende hulpverleners binnen en buiten de zorg worden personen met een verhoogd suïciderisico gesignaleerd en aangemeld bij een lokaal team van casemanagers. Middels laagdrempelig contact wordt een luisterend oor geboden. Vaste monitoringscontacten en casemanagement op maat leiden tot passende zorg en hulp in het sociaal domein. Met aandacht voor cliënt en naasten wordt gestreefd naar minder suïcides en suïcidepogingen.

Ben je als ziekenhuis geïnteresseerd geraakt door deze uitzending en wil je meer lezen over Sumona of je hierbij aansluiten?

Lees meer op de website van Sumona

113 Netwerk Ziekenhuizen

Aansluiten bij het 113 Netwerk Ziekenhuizen is ook mogelijk. Dit is een netwerk van 24 ziekenhuizen met als doel het vergroten van de aandacht voor suïcidepreventie in het ziekenhuis, door kennis, kunde en zelfvertrouwen van professionals in het ziekenhuis te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van zorg voor suïcidale patiënten te verbeteren. Het 113 Netwerk Ziekenhuizen richt zich op:

  • Het vergroten van de kennis over suïcidaliteit en vaardigheden in het omgaan met suïcidale patiënten binnen het ziekenhuis (spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC), verpleegafdeling) en het creëren van een empathische, betrokken houding bij de medewerkers;
  • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met suïcidale patiënten, waardoor de ervaren stress en overbelasting afneemt;
  • Het zorgdragen voor een veilige omgeving;
  • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen in het ziekenhuis en de GGZ/huisarts, met het oog op de nazorg na afloop van de opname;
  • Het vergroten van de tevredenheid onder patiënten en hun naasten met de geboden zorg en het verlagen van het risico op herhaling, heropnames en de mortaliteit onder behandelde patiënten.

Lees meer over het 113 Netwerk Ziekenhuizen.

Bekijk de hele reportage van Nieuwsuur nu online terug (vanaf 16:27 minuten) en lees hier het artikel op NOS.nl
 

 

In dit thema bij RINO amsterdam:


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter