Angstherkenning en gevoelsuiting in affectfobietherapie

13 feb 2019

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nummer 4, 2018) een artikel geschreven door Quin van Dam. Het artikel met de titel Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie is een pleidooi voor integratie van affectfobietherapie in de psychodynamische therapie.

Lees het artikel nu gratis

Het artikel is tijdelijk gratis online beschikbaar via de website van Tijdschtift voor Psychoanalyse (TvPa) of bekijk (of download) de PDF Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie

Auteur Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. HIj heeft een eigen praktijk in Reeuwijk en geeft al jaren les bij RINO amsterdam.

Affectfobietherapie (AFT)

In de affectfobietherapie (AFT) worden de vaardigheden angstherkenning en gevoelsuiting nadrukkelijk aangeleerd. Vooral de experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken die geïntegreerd zijn in het psychodynamisch kader van AFT maken dit mogelijk.

In het artikel komt aan de orde hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt om ten eerste de verschijnselen van angst te herkennen en te reguleren, en ten tweede de opnieuw beleefde gevoelens te vertalen in adaptief gedrag. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen geeft de auteur een beknopte beschrijving van AFT. Hij rondt af met de stelling dat psychodynamische behandelingen kunnen profiteren van de geschetste AFT-interventies.

Meer weten en leren over Affectfobietherapie en angst voor de dood?

Quin van Dam is als docent betrokken bij verschillende cursussen:

Affectfobietherapie - inleiding: Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/498 | start 10 mei 2019.

Affectfobietherapie - vervolg: behandelen naar het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/196 | nog geen nieuwe startdatum.

Praten over de dood in de spreekkamer van de GGZ: vijfdaagse cursus. Lees de cursusbecshrijving op www.rino.nl/1035 |start 4 april 2019.

Angst voor gevoelens

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als je bang bent overweldigd te worden door wat je ervaart, of omdat je geleerd hebt dat emoties er niet mogen zijn.

Als je bang wordt voor wat je voelt, dan kun je een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. Met als gevolg vervreemden van anderen, niet meer kwetsbaar durven te zijn. Door het wegstoppen van gevoelens verdwijnt het plezier in het leven en de spontaniteit. Je kunt last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. Je bent ontevreden over je werk of in relaties en durft je daarin niet te laten gelden. In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie (AFT) heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. AFT therapeuten hebben goede ervaringen met deze therapievorm.


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter