Transculturele behandelaspecten

transculturele gevoeligheid en de ‘condition migrante’

driedaagse cursus
011.19.01
€ 590,-
inclusief literatuurklapper, exclusief lunch .
3 maandagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Transculturele gevoeligheid is een nieuw kernbegrip. Eerder lag het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende culturen. Later ging het vooral om kennis over de ‘condition migrante’ als gemeenschappelijke factor. Ook nu nog spelen deze invalshoeken, naast de transculturele gevoeligheid, een belangrijke rol.

doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in de (A)GGZ, die in hun praktijk met migranten en bijkomende transculturele behandelaspecten te maken hebben: GZ- en eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, POH’s-GGZ, maatschappelijk werkers e.a.

doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennisgemaakt met de achtergronden van verschillende migrantendoelgroepen, en met recente inzichten over transculturele vraagstukken bij hulpverlening aan migranten. Daarnaast krijgen cursisten een overzicht van huidige stand van zaken rondom diagnosticeren met en zonder cultuurspecifieke elementen. Tenslotte leren cursisten zowel de psychiatrische als de traditionele benadering van behandeling te hanteren.

inhoud

de invloed van migratie: gevolgen van migratie, 1e, 2e en 3e generatieproblematiek, transculturele begrippen;
intake: heteroanamnese en genogram, taal en tolk, omgaan met emoties, misverstanden, irritaties en valkuilen, seksualiteit en taboes;
diagnostiek: somatische klachten; depressiviteit, gedrags-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen, acculturatieproblematiek, psychosen en bijkomende culturele uitingsvormen;
behandelaspecten: botsingen in benadering, diagnostische dilemma's, individu of systeem, therapeutische prioriteiten, de positie als behandelaar, machteloosheid;
traditionele geneeswijzen, niet-westerse geneeswijzen, bezetenheid, winti, geesten, zwarte magie, geloofsverklaringen;
beeldvorming: oordeel, vooroordeel, racisme, discriminatie, eigen waarden en normen en therapeutische keuzes.

werkwijze

Korte inleiding door de docent en toelichting bij de bestudeerde literatuur, daarnaast oefenen aan de hand van eigen casuïstiekbesprekingen en rollenspel, analyse van videobanden, discussie.

toetsing

Schriftelijke toets na afloop van de cursus.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend18 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend27 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend6 uren
Contact