Transculturele behandelaspecten

transculturele gevoeligheid en de ‘condition migrante’

driedaagse cursus
Startdata
-
011.24.01
€ 590,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 07 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 21 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 11 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Wordt aangevraagd  
NIP - Eerstelijnspsychologie Wordt aangevraagd  
Registerplein Wordt aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Transculturele psychiatrie is een bekend begrip. Trans betekent 'over’. Dat wat over de culturen heengaat. Eerder lag het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende culturen. Later ging het vooral om kennis over de ‘condition migrante’ als gemeenschappelijke factor. Tegenwoordig spreekt het begrip ‘transculturele gevoeligheid’ ons aan. Hierbij worden de oude begrippen als invalshoek gebruikt om deze ‘transculturele gevoeligheid’ te begrijpen.

Doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in de (A)GGZ, die in hun praktijk met migranten en bijkomende transculturele behandelaspecten te maken hebben: GZ- en eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, POH’s-GGZ, maatschappelijk werkers e.a.
NB Enige kennis van DSM is noodzakelijk.

Inhoud

  • Gevolgen van migratie, 1e, 2e en 3e generatieproblematiek, transculturele begrippen;
  • Heteroanamnese en genogram, taal en tolk, emoties, misverstanden, valkuilen, seksualiteit en taboes;
  • Somatische klachten; depressiviteit, gedrags-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen, acculturatieproblematiek, psychosen;
  • Behandelaspecten: individu of systeem, therapeutische prioriteiten;
  • Traditionele geneeswijzen, niet-westerse geneeswijzen;
  • Beeldvorming, vooroordelen, discriminatie, eigen waarden en normen.

Doelstelling

De deelnemers maken kennis met de achtergronden van verschillende migrantendoelgroepen en met recente inzichten over transculturele vraagstukken bij hulpverlening aan migranten. Zij krijgen een overzicht van de huidige stand van zaken rondom diagnosticeren met en zonder cultuurspecifieke elementen.

Werkwijze

Korte inleiding door de docent en toelichting bij de bestudeerde literatuur, daarnaast oefenen aan de hand van eigen casuïstiekbesprekingen en rollenspel, analyse van videobanden, discussie.

NB: Enige kennis van DSM is noodzakelijk.

Toetsing

Schriftelijke toets na afloop van de cursus.