Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Teamcoachen

oplossingsgericht coachen in teams of andere groepen

tweedaagse cursus
310.21.02
Nader te bepalen
€ 695,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
2 dagen 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het effectief coachen en begeleiden van teams en andere groepen is een belangrijke taak van elke trainer coach en manager. Het is vaak een gecompliceerde activiteit, zeker als sprake is van conflictsituaties. Deze cursus helpt om het sturen en begeleiden van teams en andere groepen beter en effectiever te laten verlopen.

oplossingsgericht model

In deze cursus wordt vanuit het oplossingsgerichte model gekeken naar hoe gebruik gemaakt kan worden van de sterke kanten van teams. Daardoor kan meer gebruik gemaakt worden van het eigen oplossend vermogen van teams. De teamcoach/manager leert het team of de groep om meer grip op te krijgen op het eigen oplossend vermogen onder andere door hen meer te leren focussen op positieve signalen van verandering in de gewenste richting.

Daarvoor is nodig om het team aan te kunnen spreken op gemeenschappelijke doelen en mogelijkheden. Allereerst moet het team hier weer naar leren kijken. Vaak is de aandacht te veel gericht op verschillen. Ook kan het daarbij nuttig zijn om een brug te bouwen tussen successen in het verleden naar succes in de toekomst. Deze brug ontstaat door te vragen wat er beter gaat in de samenwerking en hoe het team dit voor elkaar heeft gekregen, om vervolgens te kijken hoe dit succes in het verleden herhaald kan worden of uitgebreid kan worden in de toekomst. Het oplossingsgerichte model biedt vele aanknopingspunten en handvatten om effectiever met teams en groepen te werken.

doelgroep en doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die professioneel met groepen of teams werkt; managers in alle soorten van organisaties, professionals en coaches.

Na afloop van deze cursus hebben deelnemers meer zicht op andere aspecten van teams en teamconflicten die kunnen helpen bij het vinden van oplossingen. Men heeft geleerd om te observeren, bedenken en implementeren van interventies, die teams kunnen helpen adequater te functioneren binnen de doelstellingen van hun bedrijf/organisatie.

inhoud

De verschillende fases van het oplossinggerichte model van werken met teams:

  • contact maken en observeren;
  • route van de gewenste verandering uitzetten;
  • realiseren van de gewenste veranderingen;
  • creëren van draagvlak en gevoel van vooruitgang maken;
  • voorbereiden op terugval en het delen en vieren van successen.
    Ook komen aan de orde:
  • complexe systemen aan de hand van de driehoek opdrachtgever-team-coach of directie-team-manager;
  • het systeemmodel;
  • de basisprincipes van de groepsdynamica.

werkwijze

Er is voor een werkwijze gekozen die direct aansluit bij de praktijk.
De diverse modellen van teamcoaching, die de nadruk leggen op kracht en oplossingsvermogen zullen de revue passeren. En vervolgens wordt gewerkt volgens het principe van 'learning by doing'. Dat houdt in dat er veel gelegenheid wordt geboden om op verschillende manieren te oefenen. De theorie wordt dan vervolgens gekoppeld aan hetgeen in praktijk wordt geleerd. Zo ontstaat er een dynamische wisselwerking tussen theorie en praktische toepassing.
Tussen de twee cursus dagen in wordt er gewerkt aan een kleine opdracht om het geleerde direct in de eigen werk praktijk te brengen.

cursusaanbod coach & organisatieadviseur

Meer informatie over ons totale aanbod voor coaches & organisatieadviseurs vind je op www.rino.nl/coach

oriëntatie op psychologie en psychotherapeutische referentiekaders

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accreditatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. L. Buddemeijer (Leontien) - docenten - 1577840383

Leontien Buddemeijer werkt multimethodisch als groepstherapeut, gedragstherapeut en relatie- en gezinstherapeut.

Lees verder
Dhr. drs. F.A. Habekotté (Frank) - docenten - 2030083715

Frank Habekotté is klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut / systeemtherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact