Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Sensorische informatieverwerking bij kinderen: achtergronden, diagnostiek en behandeling

cursus van 3 fysieke dagen en 1 online dagdeel
235.22.02
€ 755,-

Exclusief lunch !

.
3 dagen van 9.30 - 16.30 uur en 1 online dagdeel van 09:30-12:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Al in 1969 schreef Jean Ayres over kinderen en jongeren die te sterk reageren op aanraking in haar artikel over onder andere 'tactiele afweer'. Aanvankelijk ontwikkelde zich een theorie rond 'sensorische integratie' die wetenschappelijk vaak ter discussie stond. Desondanks herkenden steeds meer paramedici bij kinderen en jongeren deze problemen in het te sterk en te zwak reageren op zintuiglijke prikkels. De laatste jaren hebben onder meer Lucy Miller en Winnie Dunn op een wetenschappelijk verantwoorde manier gekeken naar 'Sensorische Informatieverwerking'. Recent onderzoek toont aan dat Sensory Processing Disorders geregeld voorkomen, onafhankelijk van en samen met diverse vormen van psychopathologie, zoals ADHD en stoornissen in het autistische spectrum.

doelgroep

Gedragskundigen (psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en artsen) in de ggz, de jeugdhulpverlening, het (speciale) onderwijs of de zorg voor kinderen met verstandelijke beperkingen, die in hun dagelijkse uitvoerende werk te maken hebben met kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar alsmede kinder- en revalidatieartsen.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis met betrekking tot achtergronden, diagnostiek en behandeling van problemen in de sensorische informatieverwerking (SI). Zij kunnen een Sensory Profile interpreteren en kennen de theoretische uitgangspunten voor behandeling.

inhoud

Thema's die aan bod komen in de 3 lesdagen zijn:

  • normale verwerking van zintuiglijke informatie;
  • neuropsychologische achtergrond van problemen in de SI;
  • meetinstrumenten en vragenlijsten;
  • Sensory Profiles, van baby's tot volwassenen;
  • SI bij stoornissen als ADHD, autisme en DCD;
  • uitgangspunten van een SI behandeling;
  • principes bij het opstellen van een zintuiglijk activiteitenplan.

Bijeenkomst 4 is een online dagdeel. Dit dagdeel wordt in groepsverband een toets nagekeken en besproken. Onder begeleiding van de docent kijkt men in kleine online groepjes elkaars verslagen na op basis van vooraf uitgedeelde criteria. De docent kan dan nog de laatste vragen beantwoorden. Ieders bijdrage wordt beoordeeld met het oog op de voor accreditatie noodzakelijke toetsing.

Theoretische inleiding door de docenten, op een interactieve wijze en aan de hand van onderwerpen uit de literatuur en van videomateriaal. Oefenen met de Sensory Profiles: afname en interpretatie. Casuïstiekbespreking, ook van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.
De deelnemers krijgen voorafgaand aan de cursus een aantal artikelen ter bestudering toegestuurd. Tijdens de dag ontvangen zij een uitgebreide reader. Elke bijeenkomst zal begonnen worden met een toets. De cursus moet worden afgesloten met een verslag naar aanleiding van een zelf geïnterpreteerde Sensory Profile.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend19,5 punten
diagnostiek 10,5 punten
behandeling 7 punten
overig 2 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend19,5 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend19,5 punten
diagnostiek 10,5 punten
behandeling 7 punten
overig 2 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend19,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. A.B. Rietman (André) - docenten - 22886212

Andre Rietman is Gz-psycholoog, kinder- en jeugdneuropsycholoog en ergotherapeut. Hij is werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact