Sensorische informatieverwerking bij kinderen: achtergronden, diagnostiek en behandeling

Startdata
-
235.22.02
€ 755.00
Data en accreditaties
Data
Maandag 05 september 2022 om 09:30
Maandag 19 september 2022 om 09:30
Maandag 03 oktober 2022 om 09:30
Vrijdag 14 oktober 2022 om 09:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 38 punten
herregistratie 19 punten
registratie 7 punten
registratie 2 punten
registratie 10 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 38 punten
registratie 10 punten
registratie 7 punten
registratie 2 punten
herregistratie 19 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Al in 1969 schreef Jean Ayres over kinderen en jongeren die te sterk reageren op aanraking in haar artikel over onder andere 'tactiele afweer'. Aanvankelijk ontwikkelde zich een theorie rond 'sensorische integratie' die wetenschappelijk vaak ter discussie stond. Desondanks herkenden steeds meer paramedici bij kinderen en jongeren deze problemen in het te sterk en te zwak reageren op zintuiglijke prikkels. De laatste jaren hebben onder meer Lucy Miller en Winnie Dunn op een wetenschappelijk verantwoorde manier gekeken naar 'Sensorische Informatieverwerking'. Recent onderzoek toont aan dat Sensory Processing Disorders geregeld voorkomen, onafhankelijk van en samen met diverse vormen van psychopathologie, zoals ADHD en stoornissen in het autistische spectrum.

doelgroep

Gedragskundigen (psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en artsen) in de ggz, de jeugdhulpverlening, het (speciale) onderwijs of de zorg voor kinderen met verstandelijke beperkingen, die in hun dagelijkse uitvoerende werk te maken hebben met kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar alsmede kinder- en revalidatieartsen.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis met betrekking tot achtergronden, diagnostiek en behandeling van problemen in de sensorische informatieverwerking (SI). Zij kunnen een Sensory Profile interpreteren en kennen de theoretische uitgangspunten voor behandeling.

inhoud

Thema's die aan bod komen zijn:

  • normale verwerking van zintuiglijke informatie;
  • neuropsychologische achtergrond van problemen in de SI;
  • meetinstrumenten en vragenlijsten;
  • Sensory Profiles, van baby's tot volwassenen;
  • SI bij stoornissen als ADHD, autisme en DCD;
  • uitgangspunten van een SI behandeling;
  • principes bij het opstellen van een zintuiglijk activiteitenplan.

werkwijze

Theoretische inleiding door de docenten, op een interactieve wijze en aan de hand van onderwerpen uit de literatuur en van videomateriaal. Oefenen met de Sensory Profiles: afname en interpretatie. Casuïstiekbespreking, ook van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. De deelnemers krijgen voorafgaand aan de cursus een aantal artikelen ter bestudering toegestuurd. Tijdens de dag ontvangen zij een uitgebreide reader. Elke bijeenkomst zal begonnen worden met een toets. De cursus moet worden afgesloten met een verslag naar aanleiding van een zelf geïnterpreteerde Sensory Profile.