Sensorische informatieverwerking bij kinderen: achtergronden, diagnostiek en behandeling

Startdata
-
235.23.02
€ 875,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 03 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 17 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 15 december 2023 van 09:30 tot 12:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 19 punten
behandeling 7 punten
overig 2 punten
diagnostiek 10 punten
herregistratie 19 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 19 punten
diagnostiek 10 punten
behandeling 7 punten
overig 2 punten
herregistratie 19 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels waarvan wij ons amper bewust zijn. Ook het tegengestelde is mogelijk: prikkels lijken amper tot kinderen door te dringen. Deze kinderen hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend, terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.

Al in 1969 schreef Jean Ayres in haar artikel over 'tactiele afweer' over kinderen en jongeren die te sterk reageren op aanraking. Aanvankelijk ontwikkelde zich een theorie rond 'Sensorische Integratie' die wetenschappelijk vaak ter discussie stond. Desondanks herkenden steeds meer paramedici bij kinderen en jongeren deze problemen in het te sterk en te zwak reageren op zintuiglijke prikkels. De laatste jaren hebben onder meer Lucy Miller en Winnie Dunn op een wetenschappelijk verantwoorde manier gekeken naar 'Sensorische Informatieverwerking' (SI). Recent onderzoek toont aan dat Sensory Processing Disorders geregeld voorkomen, onafhankelijk van en ook samen met diverse vormen van psychopathologie, zoals ADHD en stoornissen in het autistische spectrum.

Deze cursus biedt een introductie in de achtergronden, diagnostiek en behandeling.

doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor gedragskundigen (psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten) in de ggz, de jeugdhulpverlening, het (speciale) onderwijs, in de zorg voor kinderen met verstandelijke beperkingen, en voor kinder-, jeugd- en revalidatieartsen die in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Belangrijk is dat de werkzaamheden bestaan uit het adviseren van ouders en/of leerkrachten. Bij twijfel graag contact opnemen via info@rino.nl. 

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over kennis met betrekking tot achtergronden, diagnostiek en behandeling van problemen in de sensorische informatieverwerking (SI). De invloed van problemen in de prikkelverwerking op het functioneren van kinderen thuis en op school is hen duidelijk. Zij kunnen een Sensory Profile 2 interpreteren en hierop een advies voor diagnostiek en behandeling baseren. Cursisten kennen de theoretische uitgangspunten voor behandeling.

inhoud

Thema's die aan bod komen zijn:

  • normale verwerking van zintuiglijke informatie;
  • neuropsychologische achtergrond van problemen in de SI;
  • meetinstrumenten en vragenlijsten;
  • de Sensory Profiles 2 (SP2): van baby's tot volwassenen;
  • activatie, alertheid en aandacht in de klas, het model 'werken met aandacht'; 
  • SI bij stoornissen als ADHD, autisme en DCD;
  • uitgangspunten van een SI behandeling;
  • principes bij het opstellen van een zintuiglijk activiteitenplan.

werkwijze

Nieuw: De cursus wordt voorafgegaan door een verplichte e-learning over de SP2 van de Pearson Academy. Hiervoor ontvangen de deelnemers een eigen inlog. Ook ontvangen deelnemers hiervoor apart accreditatiepunten via Pearson. Geschatte tijdsinvestering: circa 4 uur inclusief literatuurstudie. De e-learning wordt afgesloten met een toets.

De driedaagse cursus die aansluitend plaatsvindt, bevat theoretische inleidingen die de docent op interactieve wijze en aan de hand van videomateriaal en onderwerpen uit de literatuur toelicht. Er wordt geoefend met de SP2: afname, interpretatie, verslaglegging en advisering. Hierbij worden de digitale vragen- en scoringslijsten gebruikt.  Daarnaast is er volop ruimte voor het bespreken van (door de deelnemers zelf ingebrachte) casuïstiek.

De cursus wordt afgesloten met een online sessie van drie uur waarin de deelnemers hun verslagen over een zelf geïnterpreteerde Sensory Profile met elkaar bespreken.  

Toetsing
Voorafgaand aan de fysieke cursus doorlopen alle deelnemers de e-learning inclusief toets en bestuderen ze een aantal artikelen. (Deze literatuur is te vinden op de digitale leeromgeving van de RINO.) Elke bijeenkomst begint met een toets en afgesloten met een verslag van een zelf geïnterpreteerde Sensory Profile. 

zelf aan te schaffen literatuur

De deelnemers dienen zelf het boek ‘Leven met sensaties’  (W. Dunn, Nederlandse vertaling A. Rietman, 2013, uitgever Pearson BV, Amsterdam) aan te schaffen. 

De overige literatuur wordt ter beschikking gesteld op de digitale leeromgeving van de RINO. Deze kan voorafgaand aan de fysieke cursus geraadpleegd worden.