Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

efficiënt aansluiten bij verschillende fasen en problemen

alleen incompany aan te vragen

Incompany | aanvraag via incompany@rino.nl

Hulpverleners ervaren steeds vaker druk vanuit cliënten, verwijzers en zorgverzekeringen om kortdurend maar tegelijk ook efficiënt te behandelen, vooral als het gaat om minder ernstige psychische problematiek. Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en België vragen een andere kijk op de hulpverlening.

Kinderen en jongeren hebben in vergelijking met volwassenen meer veerkracht, een groter adaptatievermogen en kunnen zich sneller herstellen van een tegenslag. Zij zijn ook nog volop in ontwikkeling. Kortdurende psychotherapie, zoals beschreven in het handboek kortdurende psychologische interventies binnen de eerste lijn van Rijnders en Heene (2010) is dus bij uitstek geschikt bij kinderen en jongeren. Centraal in dit model staan de capaciteiten waarover een cliënt zelf beschikt en de stimulering ervan. Het stappenplan 'Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn' is beschreven in een werkboek voor jongeren en in een therapeutenhandleiding (Debruyne, Haeck et al, 2010).

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die werkzaam zijn in de eerstelijns gezondheidszorg of de ambulante GGZ en werken met kinderen en jongeren.

doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer zich de basisprincipes van kortdurende behandeling bij kinderen en jongeren eigen gemaakt en kan hij/zij deze zelfstandig uitvoeren.

inhoud

 • basisprincipes en achtergrond, indicatiecriteria kortdurend behandelmodel;
 • schematisch overzicht behandelmodel met de verschillende fasen;
 • doelgroep kinderen en jongeren: werken met kinderen en ouders;
 • aangepaste schema's voor kinderen en ouders:
  • aanmelding met in- en exclusiecriteria
  • gezamelijke probleemdefinitie
  • differentiatieschema KOP/ PrOP, Pr = O x P
  • doelen opstellen
  • gedragsverandering en werkplan
  • afsluiting en terugvalpreventie
 • kernconcepten en hulpmiddelen: gebruik van technieken en vragenlijsten.

praktische afspraken

Van de cursisten wordt verwacht dat ze een casus mee brengen met de intakegegevens van een enkelvoudige problematiek, waarbij de inschatting is dat deze zich leent voor een kortdurende behandeling. Indien mogelijk, ook uitgewerkte resultaten van een screeningsvragenlijst zoals de CBCL of de SDQ meebrengen.

aan te schaffen literatuur

Met PrOP los ik het op! Sara Debruyne en Nathalie Haeck.
Bestaat uit een handleiding voor de trainer en een werkboek voor het kind. Beide boeken zijn te bestellen via: www.boompsychologie.nl