Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

efficiënt aansluiten bij verschillende fasen en problemen

tweedaagse cursus
220.19.01
€ 525,-

Inclusief lunches

.
Twee aaneengesloten dagen van 9.30 - 17.00 uur

RINO Amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Hulpverleners ervaren steeds vaker druk vanuit cliënten, verwijzers en zorgverzekeringen om kortdurend maar tegelijk ook efficiënt te behandelen, vooral als het gaat om minder ernstige psychische problematiek. Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en België vragen een andere kijk op de hulpverlening.
Kinderen en jongeren hebben in vergelijking met volwassenen meer veerkracht, een groter adaptatievermogen en kunnen zich sneller herstellen van een tegenslag.
In deze cursus maken de deelnemers zich de basisprincipes van kortdurende behandeling bij kinderen en jongeren eigen opdat zij deze hierna zelfstandig kunnen uitvoeren.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die werkzaam zijn in de eerstelijns gezondheidszorg of de ambulante GGZ en werken met kinderen en jongeren.

doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer zich de basisprincipes van kortdurende behandeling bij kinderen en jongeren eigen gemaakt en kan hij/zij deze zelfstandig uitvoeren.

inhoud

  • indicatiecriteria kortdurend behandelmodel;
  • schematisch overzicht behandelmodel, verschillende fasen;
  • aangepaste schema's voor kinderen en ouders;
  • aanmelding met in- en exclusiecriteria
  • gezamelijke probleemdefinitie, differentiatieschema;
  • doelen, gedragsverandering en werkplan;
  • technieken en vragenlijsten.
  • afsluiting en terugvalpreventie.

praktische afspraken

Van de cursisten wordt verwacht dat ze een casus mee brengen met de intakegegevens van een enkelvoudige problematiek, waarbij de inschatting is dat deze zich leent voor een kortdurende behandeling. Indien mogelijk, ook uitgewerkte resultaten van een screeningsvragenlijst zoals de CBCL of de SDQ meebrengen.

aan te schaffen literatuur

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag? uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend16 punten
K&J - NIPin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Julie Van De Weghe is Psycholoog bij Mentaal Beter en werkt met kinderen, jongeren en ouders.

Lees verder

Marieke Van Nieuwerburgh is gz-psycholoog en gedragstherapeut. Ze werkt bij Indigo Zeeland voor de doelgroep kinderen en jongeren.

Lees verder
Mw. drs. N. Haeck (Nathalie) - docenten - 590876388

Natalie Haeck is werkzaam bij Mentaal Beter.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact