Mevr. E.H.A.J. Kohnhorst (Ellen)

Ellen Kohnhorst is klinisch psycholoog en psychotherapeut en heeft al vele jaren ervaring als opleider, supervisor en leertherapeut op het AIGR. Tevens is zij als docent verbonden aan de RINO Amsterdam, waar zij het vak systeemtherapie gaf en nu de cursus Onbegrepen lichamelijke klachten bij kinderen en jeugdigen. Zij was lange tijd werkzaam als systeemtherapeut op de Bascule en werkt onder andere Mentalisation Based met aandacht voor intergenerationele thema's. Haar aandachtsgebieden zijn lichamelijke klachten, eetstoornissen, gezins- en relatieproblemen en infant mental health.