Mevr. S.A.G.W. Donders (Susanne)

Susanne Donders is zelfstandig gevestigd psychotherapeut, lang als mede-oprichter van De BOSgroep, nu in kleine setting in Amsterdam. Naast therapeut is ze ook docent, supervisor, leertherapeut en schrijft ze graag. Susanne is als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna de psychotherapieopleiding gedaan aan de RINO met hoofdrichtingen systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie.
De systeemrichting had en heeft haar grootste interesse en focus. Ter verdieping hiervan is zij een aantal keer 'in de leer gegaan' bij John Gottman in de VS. Sinds de opkomst van EFT, geintroduceerd door grondlegger Sue Johnson, is zij zich in deze richting gaan bekwamen en werkt zij met stellen en gezinnen vanuit de hechtingstheorie.

Wat inspireert u als hulpverlener

Ik werk met veel plezier en gedrevenheid als zelfstandig gevestigd therapeut en kan hierin kwijt waar ik goed in ben. Ik ben altijd al zeer nieuwsgierig geweest naar al het wel en wee in de liefde, niet alleen in partnerrelaties maar ook in families. Op zoek naar wat er speelde, waar het fout ging, maar ook naar ware intimiteit. In mijn werk is deze passie niet anders maar ben ik ook voortdurend bezig me te ontwikkelen. De experientiële kant van het werk helpt me toegang te krijgen tot  de emoties en behoeften van mijn cliënten maar ook tot mijn eigen kwetsbaarheid. Ik ervaar dat als heel boeiend en vervullend. Ook krijg ik door mijn ervaring een steeds scherpere kijk op de vraag wat sterke, gelukkige relaties onderscheidt van  minder gelukkige relaties en hoe ik hier gebruik van kan maken.

Waar haalt u de meeste voldoening uit?

Werken met stellen en gezinnen vind ik spannend. Het is heerlijk als het lukt om ongewenste patronen te helpen doorbreken en  om eigen veerkracht binnen het systeem te versterken. Ik verdiep me naast EFT voor stellen ook in EFFT en sinds kort in de individuele variant van EFT.  Die manier van werken hoort bij mij en geeft vaak diepgaand en blijvend resultaat is mijn ervaring. Natuurlijk maak ik ook gebruik van inzichten en methoden uit andere leergebieden waar dit passend is. Het meest motiverende in dit vak is dat je kunt blijven groeien, oud en wijs worden door professioneel fris te blijven.

Waarom geeft u graag les?

Ik heb zelf bij de RINO mijn opleiding gedaan en vind het leuk om juist op die plek kennis en ervaring te delen. Iets doorgeven en mensen mede enthousiast proberen te maken voor dit vak omdat ik daar zelf ook zoveel profijt van heb gehad. Blijven leren geeft de prikkel om steeds nieuwe mogelijkheden in je vak te ontdekken en kritisch te blijven. Het uitwisselen van inspiratie, energie en ideeën met jongere studenten werkt naar twee kanten; het houdt mij ook enthousiast en uitgedaagd.

Welke kant gaat het op in uw vakgebied?

Dat vind ik moeilijk te zeggen. Aan een kant is er voortschrijdend inzicht zoals je nu ziet in de kruisbestuiving tussen lichaamsgerichte therapieën en de meer inzichtgevende en dynamische psychotherapie. Aan de andere kant speelt de omgeving en politiek ook mee en moeten we ons vakgebied behoorlijk beschermen en ons profileren. Ik begrijp dat je keuzes moet maken maar goede zorg is toch wel fundamenteel voor een gezonde samenleving.

Publicaties

  • Donders, Susanne en Brouwer, Gerda. 2011. "Een baby erbij en samen gelukkig blijven." Unieboek/Spectrum.
  • Donders, Susanne en Vos, Carlijne. 2008. "Gescheiden - met je ex toch samen goede ouders." Unieboek/Spectrum.