Mevr. S.A.G.W. Donders (Susanne)

Susanne Donders is sinds ruim 15 jaar werkzaam als zelfstandig psychotherapeut, gevestigd in groepspraktijk de BOSgroep, een dynamische praktijk voor psychotherapie, coaching en onderzoek, die zij gezamenlijk met vier opleidingsgenoten heeft opgericht.

Naast haar werk als hulpverlener schrijft zij ook regelmatig voor tijdschriften, onder andere als 'huispsycholoog' voor het maandblad Kinderen. In de zomer van 2011 verscheen het boek dat zij samen met Gerda Brouwer schreef: "Een baby erbij en samen gelukkig blijven", een positieve en praktische gids voor jonge ouders om een sterke partnerrelatie te behouden en beter voorbereid te zijn op deze roerige fase-overgang.

Ze is als pedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en daarna verder gegaan met de psychotherapieopleiding aan de RINO, richting gedragstherapie en systeemtherapie. Voor verdieping in partnerrelatietherapie is zij een aantal keer 'in de leer gegaan' bij John Gottman in de VS. In het najaar 2011 is zij bezig de registratie EFT-relatietherapeut (Emotionally Focused Therapy) te behalen, van grondlegger Sue Johnson.

Wat inspireert u als hulpverlener

Ik werk met veel plezier en gedrevenheid als zelfstandig gevestigd therapeut in brede zin. Ik voel me op deze plek prettig en beter in staat te ondernemen en aan te pakken wat ik leuk vind dan in de grotere instellingen. Mijn collega's en ik werken wel met dezelfde kwaliteitscriteria en contractuele verplichtingen en hechten eraan voor een brede groep toegankelijk te zijn. Ik ben altijd al zeer nieuwsgierig geweest naar al het wel en wee in de liefde, niet alleen in partnerrelaties maar ook in families. Op zoek naar wat er speelde, waar het fout ging, maar ook naar ware intimiteit. In mijn werk, gespecialiseerd in relaties, is deze passie niet anders maar ben ik voortdurend bezig me te ontwikkelen. Ik krijg een steeds scherpere kijk op de vraag wat sterke, gelukkige relaties onderscheidt van slecht functionerende relaties en hoe ik hier gebruik van kan maken.

Waar haalt u de meeste voldoening uit?

Werken met stellen en gezinnen vind ik spannend. Het is heerlijk als het lukt om ongewenste patronen te helpen doorbreken, om eigen veerkracht en onderlinge verbondenheid te versterken. In de cognitieve gedragstherapie vind ik aanvullende methodische input om ook direct en praktisch de problemen die ik tegenkom tegemoet te treden, in individuele therapie en systeembehandelingen. Het meest motiverende in dit vak is dat je kunt blijven groeien, oud en wijs worden door professioneel fris te blijven.

Waarom geeft u graag les?

Ik heb zelf bij de RINO mijn opleiding gedaan en vind het leuk om juist op die plek kennis en ervaring te delen. Iets doorgeven en mensen mede enthousiast proberen te maken voor dit vak omdat ik daar zelf ook zoveel profijt van heb gehad. Blijven leren geeft de prikkel om steeds nieuwe mogelijkheden in je vak te ontdekken en kritisch te blijven. Het uitwisselen van inspiratie, energie en ideeën met jongere studenten werkt naar twee kanten; het houdt mij ook enthousiast. ?????

Welke kant gaat het op in uw vakgebied?

Ik hoop dat we niet blijven bezuinigen. Kritisch zijn op je output is nuttig en basisrichtlijnen ook. Maar in mijn beleving is er in de praktijk steeds complexere problematiek en heeft het tijd en aandacht nodig om iemand echt goed te zien en in zijn relationele context weer op weg te helpen. Cliënten worden geacht steeds mondiger te zijn en de keuzes die ze moeten maken in het leven zijn aanzienlijk. In ons aanbod lijkt het me steeds belangrijker cliënten te helpen bij die keuzes, door een heldere kwaliteitsstructuur en een herkenbare profilering te laten zien. Vanwege de grote werkdruk moeten we ons misschien ook meer richten op zelfstandig te hanteren 'gereedschap' en flexibeler aanbod met behulp van social media. Waar zou u zich nog graag verder in specialiseren?
In de toekomst wil ik meer met EFT gaan doen en hierin ook iets doorgeven binnen de psychotherapieopleidingen.

Publicaties

  • Donders, Susanne en Brouwer, Gerda. 2011. "Een baby erbij en samen gelukkig blijven." Unieboek/Spectrum.
  • Donders, Susanne en Vos, Carlijne. 2008. "Gescheiden - met je ex toch samen goede ouders." Unieboek/Spectrum.