Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Executieve Functies

bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

tweedaagse cursus
795.20.02
€ 470,-

Exclusief boeken, inclusief (online) aanvullende literatuur.

.
2 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Executieve functies, regelfuncties van ons gedrag, staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Maar..wat bedoelen we precies met die term? En welke effecten hebben EF op het leren en het gedrag van kinderen in de leeftijdsgroep 12-18 jaar?

In deze 2-daagse cursus kijken we naar de betekenis van diverse executieve functies bij verschillende leer-en gedragsproblemen zoals dyslexie en ADHD bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. We gaan vooral in op mogelijkheden om zwakke functies te ontwikkelen en trainen, en betrekken daarbij zowel ouders, leraren en de jongere zelf/de leerling zelf. De cursus koppelt theorie aan praktijk door middel van casuïstiek, praktische tips en concrete adviezen. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

doelgroep

Psychologen en orthopedagogen werkzaam in eigen praktijk, voortgezet onderwijs of betrokken bij advisering aan leraren, ouders en jongeren.

doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • beschikken de deelnemers over de meest recente inzichten met betrekking tot EF bij leerlingen in het voortgezet onderwijs;
  • kunnen zij diagnostische conclusies trekken en de vertaalslag maken naar onderwijsbehoeften en begeleidingsplannen;
  • zijn zij in staat leraren, leerlingen en ouders adequaat te adviseren bij de aanpak van EF-problemen in het voortgezet onderwijs

inhoud

  • wat zijn executieve functies, wetenschap, theorie, praktische uitwerking;
  • informatieverwerking bij leerlingen in het VO, ontwikkeling van het brein in deze fase;
  • verschillende EF en de gevolgen voor leren en gedrag , werkgeheugenproblemen, inhibitieproblemen, plannings-en ordeningsproblemen, tempo-en schakelproblemen;
  • advisering en mogelijkheden tot training, wat kan de leerling doen, wat kan de leraar doen;
  • belang van psycho-educatie en samenwerken met school en ouders.

werkwijze

Van de genoemde onderwerpen wordt het theoretisch kader besproken alsmede de gevolgen voor informatieverwerking en leren. Dit wordt geïllustreerd met evidence-based advisering en praktische begeleiding aan de hand van casuïstiek uit de schoolpsychologie. De cursus is interactief en er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, plenair en in groepsverband. Eigen casuïstiek kan worden ingebracht.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

  • Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie, Peg Dawson en Richard Guare (2019) ISBN 9789079729005, Hogrefe Uitgevers BV
  • Gedrag in uitvoering, over executieve functies bij kinderen en pubers, Diana Smidts en Mariette Huizinga (2017) ISBN 9789057124433.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 6 uren
behandeling 6 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 6 uren
behandeling 6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. B.A.M. Brand (Beatrijs) - docenten - 1914557341

Beatrijs Brand is zelfstandig gevestigd als orthopedagoog/ GZ-psycholoog; zij heeft een adviesbureau voor ouders en scholen, School Psychologische Praktijk (SPP), gespecialiseerd in de diagnostiek van kinderen met leer-en gedragsproblemen en de advisering aan hun ouders en leraren.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact