Crisisinterventie op school

vijfdaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 1438

Interesselijst

Hoe ondersteun je een school na een steekpartij door een leerling, het plotseling overlijden van een leraar of een ernstig busongeluk tijdens een schoolexcursie? Wat doe je met een vraag  van school over suïcidesignalen bij leerlingen of dreiging van geweld?

Psychologen/orthopedagogen (werkzaam in het onderwijs) die een training hebben gevolgd op het gebied van crisisinterventie voelen zich competenter en zelfverzekerder wanneer een crisis of dreiging zich daadwerkelijk voordoet. Bovendien handelen ze adequater.

Crisisinterventie is een term die gebruikt wordt voor het handelen na een schokkende  gebeurtenis. Naast de praktische en organisatorische zaken die opgepakt moeten worden, is de  psychosociale opvang van leerlingen en schoolpersoneel in een crisissituatie van groot belang.  Het adequaat inschatten van reacties bij betrokkenen en het bevorderen van hun herstel zijn  essentiële aspecten van crisisinterventie. Uit onderzoek weten we dat goede opvang door vertrouwde mensen het natuurlijk herstelproces bevordert en het ontwikkelen van langdurige klachten voorkomt. 

Crisisinterventie leer je door het opdoen van kennis, maar vooral ook door reflectie op ervaringen, inzetten van instrumenten en oefenen met scenario’s. 

Doelgroep

(School)psychologen en orthopedagogen die werken in of rond het onderwijs: voor scholen of schoolbesturen voor PO, VO, MBO, speciaal en regulier onderwijs) of samenwerkingsverbanden.

Inhoud

In deze vijfdaagse basistraining Crisisinterventie op School is ruimte voor theorie en praktische oefening. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Dag 1

 • Uitwisseling van (persoonlijke) ervaringen met crisisinterventie in scholen
 • Basisprincipes van crisisinterventie
 • De rol van (school)psychologen en orthopedagogen 
 • Omgaan met dood en rouw

Dag 2

 • Stress en stressreacties
 • Natuurlijk herstel, coping en veerkracht 
 • Interventies

Dag 3

 • (School)crisisteam en draaiboeken/protocollen
 • Cirkels van kwetsbaarheid
 • Reflectie op ervaringen
 • Omgaan met de media 

Dag 4

 • Simulatie van een crisisinterventie
 • Zorg voor de hulpverlener

Dag 5

 • Sociale veiligheid in breder perspectief: veilig schoolklimaat en protocollen
 • Plannen voor implementatie in de eigen werkpraktijk

Doelstellingen

De cursist heeft kennis van de mogelijke reacties van mensen op een schokkende gebeurtenis en effectieve ondersteuning van leerlingen en schoolteams. De cursist heeft kennis van de psychosociale en organisatorische aspecten van crisisinterventie op scholen. De cursist heeft kennis van schoolveiligheid in bredere context (veilig schoolklimaat, programma’s sociaal emotioneel welbevinden, omgaan met bedreigingen). De cursist pakt de rol op die zij/hij als (school)psycholoog/ orthopedagoog kan spelen op het gebied van crisisinterventie in de eigen werkomgeving. De cursist is in staat om informatie te geven aan scholen over de principes van crisisinterventie en wat er moet gebeuren om als school goed voorbereid te zijn op een schokkende gebeurtenis. De cursist is in staat om scholen te ondersteunen waar een schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.