Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Suicidepreventiecongres

Op 10 september, gelijktijdig met ‘Wereld suïcide preventiedag’, vindt het  Suïcidepreventiecongres 2021 plaats. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide. RINO amsterdam sluit aan bij deze derde Landelijke Agenda, en zet zich met haar activiteiten en dit congres met name in voor doelstelling 2 en 5: Professionals opleiden, bijscholen en toerusten en Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen.

Dit jaar draagt het congres de titel: Wanhoop en hoop; hand in hand.

 

Het congres gaat over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Dit congres mag je niet missen! Binnenkort vind je op www.suicidepreventiecongres.nl meer informatie over de sprekers, het programma en alle activiteiten op het congres.

Partners van het congres zijn andere organisaties die zich bezighouden met dit superbelangrijke onderwerp: 113 zelfmoordpreventie | GGZ Rivierduinen | NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) | Trimbos Instituut  | Ivonne van der Ven stichting | wijzijnMIND | GGZ Friesland.

 

 

 

 

Mythen over zelfmoord

Het was een geslaagde online boekpresentatie op 8 april 2020. Derek de Beurs vertelde kort over de negen mythen en daarna sprak Maarten Dallinga met verschillende maatschappelijke partners over hoe zij in het dagelijks werk met deze mythen te maken hebben.

Schaf het boek aan via Boom Psychologie & Psychiatrie.

 

 

 

 

 

Online training suïcidepreventie

Help mee zelfmoord voorkomen en ga het gesprek aan met die ene vriend/ collega /familielid/ sportmaat die mogelijk zelfmoordgedachten heeft. Leer hoe te signaleren, door te vragen en samen hulp te zoeken.

Ga naar de website van 113 Zelfmoordpreventie, bekijk de campagne en doe nu de gratis online training suïcidepreventie.

Praten over de dood

In de GGZ zijn we eraan gewend dat alles besproken kan worden. Toch is er in de spreekkamer lang niet altijd plaats voor een gesprek over de dood of de angst daarvoor. Doordat mensen langer leven en minder vaak thuis sterven, lijkt de dood verder weg dan ooit.

Bij hulpverleners ontbreken daarom leerervaringen met de dood gedurende het leven: de zogenoemde informele scholing. Maar ook formele scholing ontbreekt: er zijn nauwelijks georganiseerde leergangen over dood en doodsangst. Daardoor herkennen behandelaars lang niet altijd de doodsangst bij hun patiënten en zijn ze minder goed in staat om een helpend gesprek te voeren.

De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer van de GGZ

In de 5-daagse cursus De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer van de GGZ | www.rino.nl/1035 leer je hoe je naast het leven ook de dood bespreekbaar maakt in de spreekkamer. De dood wordt vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende docenten belicht.

Emeritus hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof deelt zijn kennis en ervaring over die patiënten die de dood als uitweg zien en zich suïcidaal uiten en de groep achterblijvers na een geslaagde suïcide. Deze nabestaanden zijn vaak in verwarring en hebben ook behoefte om over hun ervaringen te praten.

 

Cursusaanbod

In de opsomming onderaan deze pagina vind je alle cursussen in ons aanbod, die gaan over suicidepreventie en behandeling van clienten met suicidale gedachten.

 

     

Resultaten 1-7 van de 7
25 Nov 2021 - 16 Dec 2021
(tweedaagse cursus)

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.

26 Nov 2021 - 26 Nov 2021

Prof. dr. Imke Baetens van de Vrije Universiteit Brussel gaf op het Suïcidepreventiecongres 2020 op Wereld Suicide Preventie Dag 10 september 2020 een workshop.

Continue
(alléén incompany aan te vragen)

Deze cursus is alleen als incompany aan te vragen. Het onderwerp van deze cursus is suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Oplossingsgericht werken bij suïcidaliteit

Eind 2021 of begin 2022, inschrijven is vrijblijvend.
(tweedaagse cursus)

Hoe bouw je als behandelaar aan hoop en hoe optimaliseer je het contact met cliënten wanneer zij een einde aan hun leven willen maken? Deze tweedaagse cursus over suïcide preventie richt zich op oplossingsgerichte gespreksvoering in (crisis)gesprekken, waarbij het bouwen aan hoop de leidraad vormt.

Wordt gepland in het voorjaar van 2022. Inschrijven is vrijblijvend
(vijfdaagse leergang)

Na afloop van de leergang zijn de deelnemers in staat om, met betrekking tot kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen: - de dood, het sterven en de rouw te bespreken; - te zien hoe hun eigen ervaringen met de dood/ doodsangst een rol spelen; - naar dood en sterven te kijken vanuit een...

De CAMS-procedure bij suïciderisico

Collaborative Assessment & Management of Suicidality

21 Jan 2022 - 18 Feb 2022

De Collaborative Assessment & Management of Suicidality (CAMS) procedure is een therapeutisch klinisch raamwerk dat kan worden toegepast bij klinische en ambulante patiënten met (chronisch) suïcidaal gedrag.

Suïcide en suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage

14 Feb 2022 - 02 Mrt 2022
(tweedaagse cursus)

De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat een systematische risicotaxatie door goed opgeleide medewerkers, behandel-afspraken en protocollen, signaleringsplannen, beleidsmaatregelen, samenwerking met andere hulpverleners en maatschappelijke instellingen.

Contact