Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer

van de GGZ

vijfdaagse leergang
1035.21.01
Wordt gepland 2e helft 2021 Inschrijven is vrijblijvend.
€ 1.175,-

inclusief aanvullende artikelen en broodjes/snack in de pauze

.
vijfdaagse cursus van 14.30 - 21.00 uur, tussen 17.30 - 18.00 uur staan er broodjes en een snack klaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In de GGZ zijn we eraan gewend dat alles besproken kan worden. Toch is er in de spreekkamer lang niet altijd plaats voor een gesprek over de dood of de angst daarvoor.
Doordat mensen langer leven en minder vaak thuis sterven, lijkt de dood verder weg dan ooit.

Bij hulpverleners ontbreken daarom leerervaringen met de dood gedurende het leven: de zogenoemde informele scholing. Maar ook formele scholing ontbreekt: er zijn nauwelijks georganiseerde leergangen over dood en doodsangst. Daardoor herkennen behandelaars lang niet altijd de doodsangst bij hun patiënten en zijn ze minder goed in staat om een helpend gesprek te voeren.

Aan zo’n gesprek is bij verschillende groepen patiënten behoefte.
Allereerst de patiënten met psychische problematiek die vaak worstelen met doodsangst.
In de tweede plaats is er de groep mensen die geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte van henzelf, hun partner, ouders, kinderen of kleinkinderen.
De groep ouderen die de laatste levensfase bereiken vormt de derde groep.
In de vierde plaats zijn er de patiënten die de dood als uitweg zien en zich suïcidaal uiten.
Ten slotte is er de groep achterblijvers na een geslaagde suïcide. Deze nabestaanden zijn vaak in verwarring en hebben ook behoefte om over hun ervaringen te praten..
Naast het leven moet ook de dood een plaats kunnen innemen in de spreekkamer.
Daarvoor is wel scholing nodig, in de reguliere opleidingen en in de vorm van nascholing. Het gaat dan om theoretisch en ervaringsgericht onderwijs met een multidisciplinaire benadering en aandacht voor psychologie, geneeskunde en ethiek.
(Quin van Dam in Psychotherapeuten en de dood: pleidooi voor educatie)

**Vanwege het coronavirus bestaat deze cursus (deels) uit virtuele lessen""

doelgroep

GZ-psychologen, ouderenpsychologen, K&J psychologen, medisch psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, POH’s GGZ en medisch specialisten.

doelstelling

Na afloop van de leergang zijn de deelnemers in staat om, met betrekking tot kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen:

  • de dood, het sterven en de rouw te bespreken;
  • te zien hoe hun eigen ervaringen met de dood/ doodsangst een rol spelen;
  • naar dood en sterven te kijken vanuit een interpersoonlijk, systemisch en existentieel perspectief;
  • de rol van religie en cultuur te integreren;
  • medische aspecten (en kennis) mee te wegen;
  • om te gaan met rouw en rouwprocessen van hun patiënten ;
  • om te gaan met suïcidaliteit, dreiging van suïcidaliteit en rouw bij nabestaanden na suïcide van een dierbare.

zelf aan te schaffen literatuur

  • Charles A. Corr & Donna M. Corr. Death & Dying, Life & Living. International Edition 2013
  • Jos de Keijser en Paul Boelen, Handboek traumatische rouw. 2018
  • Coen Verbraak, Kijken in de ziel; op de drempel, DVD

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend36 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapietoegekend26 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. A.C. Brouwer - Dudok de Wit (Christine) - docenten - 376675438

Christine Brouwer-Dudok de Wit is klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG

Lees verder
Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 2100514083

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen psychotherapiepraktijk in Reeuwijk

Lees verder
Dhr. drs. M. Anbar (Murat) - docenten - 619688850

Murat Anbar, psycholoog/psychotherapeut.

Lees verder
Dhr. drs. C. Rhodius (Christiaan) - docenten - 2003370262

Christiaan Rhodius is specialist ouderengeneeskunde en werkzaam als arts palliatieve geneeskunde in hospice Bardo.

Lees verder
Dhr. prof.dr. A.J.F.M. Kerkhof (Ad) - docenten - 544521668

Ad Kerkhof is klinisch psycholoog (BIG) en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder
Mw. drs. C.J. Kappeyne van de Coppello (Carine) - docenten - 2135557274

Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Lees verder
Mw. M. Klokke (Margreet) - docenten - 2135224895

Margreet Klokke werkt als predikant bij de Binnenstadsgemeente in de Hooglandse kerk te Leiden.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact