Mevr. M. Donkers (Marjon)

Zij heeft een eigen adviesbureau. Haar opdrachtgevers zijn ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties als UNICEF, Augeo en Defence for Children, en instellingen binnen de (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, GGZ of jeugdhulp. Na haar studie filosofie startte zij haar loopbaan in 1995 bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Amsterdam, waarna zij zich verder heeft toegelegd op jeugdbeleid, kinderrechten en de aanpak van geweld tegen kinderen. Zij werkte als rijksambtenaar (jeugdbeleid) bij het Ministerie van VWS, in het bedrijfsleven als consultant onderwijs & jeugdbeleid (Ernst & Young), waarna zij de overstap maakte naar de NGO-sector en o.a. deelnam aan het Nederlandse Kinderrechtencollectief. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandig adviseur en houdt zich vooral bezig met beleid, uitvoering en belangenbehartiging rond de preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast heeft zij zich verdiept in ouderschapstheorie en ouderbegeleiding. Zij is redacteur van Augeo Magazine (voorheen: Tijdschrift Kindermishandeling) en is eveneens als redacteur en essayist werkzaam voor het Tijdschrift Ouderschapskennis. Ze is als docent postdoctorale opleidingen verbonden aan diverse onderwijsinstellingen. Lesgeven over haar vakgebied aan gevorderde studenten en professionals vindt zij waardevol en inspirerend. Zij heeft ervaren dat professionals uiterst gemotiveerd, leergierig en met passie bezig zijn om zich verder te ontwikkelen. Juist omdat zij zo’n belangrijk verschil kunnen maken in het leven van ouders en kinderen is het zo mooi om als docent aan die professionele kennis en ontwikkeling bij te dragen.