Mevr. L.J. Stroo (Laura)

Laura Stroo geeft trainingen rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden van leerlingen en schoolteams, ACT in onderwijs en begeleidt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij duurzame implementatie van alles rondom leren voor het leven in de klas. Zij is opgeleid als schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, supervisor K&J NIP, leerkracht en ib'er. Daarnaast werkt Laura als postacademisch docent en supervisor met schoolpsychologen en kinder- en jeugdpsychologen (in spé). Ze maakt deel uit van de Expertgroep schoolpsychologen Mentale Gezondheid NIP (onderdeel van de Coalitie Welbevinden), is lid SIG ACT&Onderwijs en bestuurslid Sectie Jeugd NIP, werkgroep schoolpsychologen.