Mevr. drs. M.E. Rekkers (Marlies)

Marlies Rekkers, GZ-psycholoog met kwalificatie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP), bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut. Sinds 1989 is zij werkzaam in een eigen praktijk (Psychologiepraktijk Rekkers) te Amsterdam. Daarvoor heeft zij 20 jaar gewerkt in diverse instellingen binnen de GGZ. Vanaf 1996 heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met cliënten met eetstoornissen. In het bijzonder de behandeling van de negatieve lichaamsbeleving. Daarnaast is zij 10 jaar lang als onderzoeker verbonden geweest aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de behandeling van lichaamsbeleving bij cliënten met een eetstoornis en naar meetinstrumenten op het gebied van lichaamsbeleving. Ze is co-auteur van de boeken Gewichtige lichamen, lichaamsbeleving en eetstoornissen (2002) en Protocol Positieve lichaamsbeleving (2018). Zij is gepromoveerd in februari 2024 op het onderwerp: Body image in eating disorders. Integrating aesthetic and functional body experience.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan als hulpverlener?

Alhoewel ik al vele jaren in de GGZ werk, blijf ik het werken met cliënten met eetstoornissen nog steeds boeiend en inspirerend vinden. Vooral om samen met de cliënten manieren te vinden om de veelal hardnekkige overtuigingen uit te dagen en angsten te overwinnen. Het geeft me elke keer weer voldoening als dit tot positieve resultaten leidt! Mijn inspiratie haal ik onder meer uit het combineren van cognitieve gedragstherapie, elementen uit de positieve psychologie en psychomotorische therapie en uit het doen van onderzoek naar wat werkt.

Waarom geeft u graag les?

Met de cursussen die ik geef wil ik graag cursisten enthousiast maken, inspireren en nieuwe horizonnen laten zien en ervaren. Ik vind het bijzonder leuk om eigen ervaring en kennis door te geven aan anderen. Met name om theorie te combineren met praktische oefenvormen, zodat cursisten zelf in de therapeut- en/of cliëntrol kunnen gaan experimenteren met de aangeboden lesstof.

En waarom bij de RINO?

Bij de RINO ervaar ik een fijne werksfeer, wat onder meer tot uiting komt in goede randvoorwaarden als de prettige en grote cursusruimtes, de moderne voorzieningen en de aanwezigheid van (vaktherapeutisch) materiaal. Dat geeft een goede inbedding voor het geven van een cursus.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

Ik zie steeds het belang van effectmeting groter worden. Voor mijn eigen vakgebied ben ik mijzelf al jarenlang aan het bekwamen in het gebruik van meetinstrumenten op het gebied van lichaamsbeleving. Daarbij heb ik de klinische ervaring hoe waardevol het gebruik van meetinstrumenten en het bespreken van de resultaten daarvan in het kader van SDM (Shared Decision Making) kan zijn voor cliënt en therapeut voor zowel het indiceren als het (tussentijds) evalueren van de behandeling. En daarnaast ook voor het doen van onderzoek

Publicaties

 • Rekkers, M. (2024). Body image in eating disorders. Integrating aesthetic and functional body experience. Thesis Utrecht University.
 • Rekkers, M., Aardenburg, L., Scheffers, M., Van Elburg, A., & Van Busschbach, J.T. (2022). Shifting the Focus: A Pilot Study on the Effects of Positive Body Exposure on Body Satisfaction, Body Attitude, Eating Pathology and Depressive Symptoms in Female Patients with Eating Disorders. Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 11795. doi.org/10.3390/ijerph191811794
 • Rekkers, M., Scheffers, M., Van Busschbach, J.T., & Van Elburg, A. (2021). Measuring body satisfaction in women with eating disorders and healthy women: Appearance-related and functional components in the Body Cathexis Scale (Dutch version). Journal of Eating and Weight Disorders, 1-8.
 • Rekkers, M., Scheffers, M., Van Elburg, A., & Van Busschbach, J. (2020) The protocol Positive Body Experience (PBE); introducing a psychomotor therapy intervention based on positive body exposure targeting negative body image in eating disorders. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 1-15.
 • Rekkers, M., Voskamp, M., Schreurs, S., Nieuwenhuijse, A., Van der Heijden, H. (2020). CBT-E en Psychomotorische therapie, wij doen mee! Tijdschrift voor vaktherapie, 2(16), 2- 9.
 • Munckhof, P. van den, & Rekkers, M. (2020). Ik!Beweeg; een pilotstudie. Het effect van een psychomotorische module op de identiteit en psychosociale problemen bij adolescenten. Tijdschrift voor vaktherapie, 2(16), 20-27
 • Haan, A. de, Rekkers, M., Scheffers, M., & Moeijes, J. (2019). Shared decision making and patient reported outcome measures in de psychomotorische therapie. Tijdschrift voor vaktherapie,4(15), 46-53.
 • Rekkers, M., Boerhout, C., Nieuwenhuijse, A., & Bonekamp, J. (2019). Psychomotor interventions for Eating disorders. In: J. de lange, O. Glas, J. van Busschbach, C. Emck, & T. Scheewe (Eds.). Psychomotor interventions for mental health. Adults. (pp. 133-161). Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Rekkers, M. & Gulik, S. van (2018). Protocol positieve lichaamsbeleving. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Rekkers, M. & Boerhout, C. (2018). Psychomotorische therapie. In: G. Noordenbos & A. Van Elburg (red.), Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom
 • Boerhout, G. & Rekkers, M. (2018). Vaktherapie. In: G. Noordenbos & A. Van Elburg (red.), Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom
 • Jansen, A., Voorwinde, V., Hoebink, Y., Rekkers, M., Martijn, C., & Mulkens, S. (2016). Mirror exposure to increase body satisfaction: Should we guide the focus of attention towards positively or negatively evaluated body parts? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 50, 90-96.
 • Jansen, A., Voorwinde, V., Hoebink, Y., Rekkers, M., Martijn, C., & Mulkens, S. (2013). Ontevreden over uw lichaam? Voor de Spiegel! En dan? Exposure aan wat eigenlijk? Gedragstherapie, tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 2, 57-75
 • Scheffers, M., Rekkers, M.E., & Bosscher, R. (2006). Hoe meet ik lichaamsbeleving? Tijdschrift voor vaktherapie, 4, 21-29.
 • Rekkers, M.E. & Bruin, A.P. (2006). Nederlandse geautoriseerde vertaling van de ACQ. Interne publicatie VU-FBW. (Oorspronkelijk: Pope, H.G. e.a. 2002)
 • Rekkers, M.E. (2005). Opvallen of afvallen? Spiegel- en video-exposure ter versterking van positieve lichaamsbeleving bij patiënten met eetstoornissen. InJ. De Lange & R. Bosscher (red.), Psychomotorische therapie in de praktijk. (pp.25-42). Nijmegen: Cure & Care Publishers
 • Rekkers, M. (2005). Inspirerend & stroperig. Vaktherapie in de multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen”. Tijdschrift voor Vaktherapie, 1, 20-23.
 • Rekkers, M.E. & Schoemaker, E. (2002) Gewichtige lichamen. Lichaamsbeleving en eetstoornissen. Leuven: ACCO
 • Rekkers, M.E. (2002): Verstoorde lichaamsbeleving bij mannen: muscle dysmorphia. In: L. Konsten & M. Peters (red.): Terug naar de toekomst. (pp.112-119). Oosterbeek: NVPMT.
 • Rekkers, M. (2001). Behandeling van stoornissen in de lichaamsbeleving van cliënten met eetstoornissen. In: J. De Lange & M. Peters (red.), Retour Straatsburg, Congresbijdragen. (13-17). Uitgave NVPMT.
 • Rekkers, M.E. (2000). Producten psychomotorische therapie voor de behandeling van mensen met eetstoornissen. In: M. van Hattum & G. Hutschemaekers (red.), In beweging: de ontwikkelingvan producten voor psychomotorische therapie. (pp.117-146). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Meijden-van der Kolk, H. van der & Rekkers, M.E. (2000). Producten psychomotorische therapie inzichtgevend-plus. In M. van Hattum & G. Hutschemaekers (red.), In beweging: de ontwikkelingvan producten voor psychomotorische therapie. (pp.117-146). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Rekkers, M., & Honschooten-Koehof, G. van (1998). De psyche in dynamiek, volgens het protocol of met veel speelruimte? In: J. Koene, L. Konsten & P. Thijs (red.), Speelruimte tussen de lijnen. (143-146). Amersfoort: NVPMT/VVPMT.
 • Boer, T. de, Marlet, C., Rekkers, M.E. (1995). Psychomotorische therapie op de Riagg. Bewegen & Hulpverlening, 12, 180-188.
 • Rekkers, M., Adriaansens, R., & Munck, A. de (1989). Psychomotorische therapie: beweging in de ambulante hulpverlening. In: P. Pauli (red.), Beter op dezelfde lijn. (72-78). Rotterdam: Uitgave RIAGG Rotterdam Zuid