Dhr. D. Rebergen (David)

David Rebergen is als gz-psycholoog verbonden aan Shared Ambition, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische gezondheid. Zijn missie is mensen te helpen zich meer bewust te worden van hun mogelijkheden en hiernaar te handelen. Nadat hij ruim tien jaar geleden zijn proefschrift naar de effectiviteit van handelen door bedrijfsartsen bij psychische problemen had afgerond, is hij zich gaan ontwikkelen in de diagnostiek en behandeling van mensen met psychische (functioneringsgerelateerde) problematiek. Dit deed hij eerst vijf jaar binnen een kleine eerstelijnspraktijk binnen de basis ggz. Sinds 2014 werkt hij bij de franchiseorganisatie Shared Ambition, waar hij stressgerelateerde problematiek diagnosticeert en behandelt voor met name organisaties binnen de ouderen- en forensische zorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met de diagnostiek en behandeling van de meer complexe problematiek en momenteel is hij aanspreekpunt op deze thema’s voor alle collega’s, verricht hij opleiding en ontwikkeling en adviseert hij de directie.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Ik ben geregistreerd psycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en GZ-psycholoog. Werkzaam voor Shared Ambition zie ik de mens als ‘ondeelbaar geheel’ met eigen verantwoordelijkheid voor het psychisch welbevinden. Het levensplan, jouw verlangen iets te bereiken, kleurt je keuzes in en heeft invloed op je gedrag. Zelf pas ik diverse technieken toe zoals oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie. Na eerst onderzoek te hebben gedaan naar de effecten van arbeidspsychologische interventies, begeleid ik inmiddels ruim tien jaar mensen met psychische klachten en coachingsvraagstukken. Ik werk graag op basis van samenwerking met mensen aan een op maat gerichte aanpak die streeft naar (functionerings)herstel en persoonlijke ontwikkeling, afhankelijk van de ontwikkelbehoefte. Ik beleef plezier aan het vergroten van iemands zelfredzaamheid op een ondersteunende en integere wijze. Mijn motto is: 'van klacht naar kracht', omdat ik ervaar dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken en dat het aanspreken van talenten van mensen en het effectief inzetten van het systeem hier om heen tot zichtbare resultaten leidt binnen en buiten het werk.

Waarom geeft u graag les en waar haalt u de meeste voldoening uit? Ik beleef plezier aan het vergroten van iemands zelfredzaamheid op een ondersteunende en integere wijze. Mijn motto is: 'van klacht naar kracht', omdat ik ervaar dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken en dat het aanspreken van talenten van mensen en het effectief inzetten van het systeem hier om heen tot zichtbare resultaten leidt binnen en buiten het werk. Dit geldt zowel in mijn werk als psycholoog als in een docentenrol.

Hoe ziet uw vaktgebied er in de toekomst uit en welke kant gaat het op? Ik verwacht dat overspanning en burnout een nog grotere rol zal gaan spelen in de maatschappij en dat de (g)gz steeds meer via positieve gezondheid ingericht gaat worden zoals er in de arbeidspsychologie al meer gewerkt wordt.

publicaties

 • Guseva-Canu I, et al. Rebergen DS. Harmonized burnout definition, finally. A systematic review, semantic analysis, and Delphi consensus in 29 countries. Scand J Work Environ Health 2021 Mar 1;47(2):95-107.
 • Joosen MCW, van Beurden KM, Rebergen DS, Loo M, Terluin B, van Weeghel J, et al. Effectiveness of a tailored implementation strategy to improve adherence to a guideline on mental health problems in occupational health care. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):281.
 • Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS, et al. Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec.
 • Rebergen DS e.a. Mentale fitheid bij (dreigende) werkloosheid. Sociaal Bestek, 2010.
 • Rebergen DS e.a. Mentaal vermogen in de beroepsbevolking. Trimbos, 2009.
 • Rebergen DS e.a. Return to work and occupational physicians ’management of common mental health problems--process evaluation of a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2010; 36(6):488-98.
 • Rebergen DS. Effectiveness of guideline-based care of workers with mental health problems. Thesis. Vrije Universiteit, Amsterdam 2009.
 • Rebergen DS e.a. Cost-effectiveness of guideline-based care for workers with mental health problems. J Occup Environ Med. 2009;51(3) :305-12.
 • Rebergen DS e.a. Counseling of common mental health problems by Occupational Physicians: a randomized controlled trial. J Occ Environ Med. 2009;51(3) :313-22.
 • Rebergen DS e.a. De invloed van arbeidsrisico’s op gezondheidsparticipatie. In opdracht van Ministerie van SZW. Coronel instituut, Amsterdam, 2009.
 • Rebergen DS e.a. Design of a randomized controlled trial on the effects of Counseling of mental health problems by Occupational Physicians on return to work: the CO-OP-study. BMC Public Health 2007;7:183.

Substantiële bijdragen diverse richtlijnen (projectleider, stuurgroep, projectgroep etc.), o.a.:

 • NVAB (2019). Richtlijn conflicten in de arbeidssituatie
 • Trimbos-instituut. (2013). Richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen.
 • LVE/NHG/NVAB. (2011) één lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professional
 • Impact (2010) Richtlijn psychosociale ondersteuning geuniformeerden.