Infant Mental Health in het ziekenhuis

incompanycursus van twee en halve dag

alleen incompany aan te vragen

Incompany | aanvraag via incompany@rino.nl

De Infant Mental Health-visie gaat uit van een samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. Het diagnosticeren, begrijpen en behandelen van problematiek van jonge kinderen vinden plaats vanuit het perspectief dat ouder en kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat om het zich ontwikkelende kind in relatie tot zorgfiguren, waarbij we primair denken aan ouders. Het gaat niet om ouders óf kind, maar om de relatie tussen hen. Soms helpen ze elkaar groeien, soms remmen ze elkaar af.

Vanwege de veelheid aan factoren en betrokken disciplines is de benadering bij deze jonge doelgroep multidisciplinair. In de Infant Mental Health visie werken psychologen en kinderpsychiaters samen met kinderartsen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, enz.

Wanneer er sprake is van somatisch lijden, is de druk op de zorgprofessional hoog. Er is sprake van urgentie en er is een grote behoefte aan oplossingen. Vaak werken deze oplossingen goed, maar soms lijkt het alsof ouders en zorgprofessional elkaar niet begrijpen en oplossingen niet willen werken. In dergelijke gevallen kan over en weer een gevoel van machteloosheid ontstaan. De problematiek bekijken vanuit de Infant Mental Health-visie kan helpen in het begrijpen en het vinden van een behandel-ingang.
Deze cursus legt zich toe op de ziekenhuispopulatie.

Medische handen aan de couveuse - Psycholoog Fernanda Sampaio de Carvalho
In de serie Handen aan de couveuse worden een dag lang een bevlogen zorgverlener die werkt op de afdeling Neonatologie van het Erasmus MC Sophia in Rotterdam gevolgd. Hier worden de kleinste baby's en pasgeboren kinderen met ernstige complicaties opgevangen. De baby's en hun ouders worden gevolgd in deze serie.

Op de afdeling Neonatologie leeft men tussen hoop en wanhoop. Er is blijdschap, omdat er een baby is geboren, maar ook verdriet om de onzekerheid doordat het kind veel te vroeg geboren of ernstig ziek is. Veel ouders praten graag met Fernanda Sampaio de Carvalho, die als psycholoog luistert en meedenkt. Direct na de geboorte en soms ook nog lange tijd daarna. Een dag uit het leven van Fernanda.

Bekijk hier de aflevering terug op NPO: https://www.npostart.nl/medische-handen-aan-de-couveuse/31-01-2024/VPWON_1344168 

doelgroep

Professionals die werken in een algemeen of academisch ziekenhuis en betrokken zijn bij de zorg voor kinderen van -9 maanden tot 6 jaar, zoals kinderartsen, neonatologen, gynaecologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, medisch pedagogisch zorgverleners en medisch-maatschappelijk werkenden.

IMH in het ziekenhuis

Binnen de Infant Mental Health-visie staat de relatie centraal.
In het ziekenhuis komen we gezinnen tegen waarin deze relatie om allerlei redenen onder druk staat. Denk aan de impact van langdurige stress gedurende de zwangerschap, een traumatische bevalling, (dreigende) vroeggeboorte, ernstige (chronische) ziekte of aangeboren aandoeningen, regulatie problematiek zoals overmatig huilen, slaap- en eetproblemen en eigen ‘rugzakken’ van ouders die gevuld zijn met kwetsende ervaringen.
Ouders worden naar het ziekenhuis verwezen met een medische vraag en zoeken veelal een medische oplossing, terwijl die niet altijd gevonden kan worden. Dit kan de relatie tussen zorgprofessionals en ouders en kind onder druk zetten.

doelstelling

Deze in-company cursus van 2,5 dag heeft als doel ziekenhuisprofessionals, van verschillende disciplines, te scholen in de Infant Mental Health-visie. Kennis van de Infant Mental Health-visie en de toepassingsmogelijkheden ervan kunnen ruimte bieden de situatie van kind en ouders gezamenlijk te herinterpreteren en te duiden om zo, samen met de ouders, verder te komen.

inhoud

In deze cursus richten we ons vooral op de relatie tussen zorgverlener en ouders/kind. Hoe kunnen we ‘een nest rond het nestje zijn’? Hoe kan deze zorgrelatie groeibevorderend zijn voor ouders en kind? Wat heb je als zorgverlener en als team nodig om ouders en jonge kinderen te helpen?

In 2,5 dagen worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de basisprincipes en werkwijze van de Infant Mental Health-visie. Zij leren reflecteren op (hun relaties met) ouder, kind en zorgverleners.
We houden de inhoud zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk van het ziekenhuis. Inbreng van eigen casuïstiek is daarbij essentieel. Omdat je het meeste leert van eigen processen is het nodig dat deelnemers eigen casuïstiek dan wel filmmateriaal inbrengen. Dit wordt vooraf aan deelnemers gevraagd.

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en uit intervisie. Op dag 1 wordt de theorie op interactieve wijze toegelicht, op dag 2 komt de behandeling van casuïstiek uitgebreid aan bod. Er wordt geoefend met eigen casuïstiek en voorbeelden van de docenten. De inbreng van eigen filmmateriaal wordt van harte aangemoedigd. Na twee cursusdagen volgt een halve dag (4 uur) waarin ruimte is voor intervisie.

docenten

Deze cursus is ontwikkeld door medisch psychologen (BIG-geregistreerde klinisch psychologen en psychotherapeuten) en kinderartsen vanuit het hele land. De docenten zijn ervaren Infant Mental Health-specialisten, die vertrouwd zijn met het ziekenhuis.