Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

signaleren en begeleiden van chronisch psychiatrische patienten

eendaagse cursus
723.21.02
€ 275,-

inclusief literatuurklapper

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Cliënten met een ernstig psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar voor een recidief, bijvoorbeeld in de vorm van een psychose. De POH-GGZ kan juist bij deze stoornissen een belangrijke ondersteunende taak vervullen, met name bij het herstellen en bewaken van het psychisch evenwicht en het verbeteren van de lichamelijke gezondheid.

De POH’s-GGZ kunnen de cliënten laagdrempelige zorg bieden, bijv. door ze op de eigen kracht aan te spreken en/of aan te moedigen om goed voor zichzelf te zorgen, en ze kunnen mogelijke gezondheidsproblemen tijdig opsporen en behandelen.
Een psychose kan worden uitgelokt door stressvolle levensgebeurtenissen. Om de subtiele signalen die wijzen op een psychose in een vroege fase te herkennen, is regelmatig contact met de cliënt en kennis van diens leefomstandigheden een voorwaarde. Een proactieve houding van de huisartsen en de POH-GGZ en een goede overdracht in waarneemsituaties is tevens van belang.
De POH-GGZ moet, echter, zijn/haar grenzen blijven bewaken: een crisis (bijvoorbeeld een psychotische episode) kan een reden zijn om terug te verwijzen naar de oude behandelaar, of op zijn minst reden voor telefonisch overleg met de oude behandelaar om een verdere strategie te bepalen. Bij EPA (Ernstig psychiatrische aandoeningen) is de POH-GGZ dus een belangrijke schakel tussen de Huisartsenzorg en de SGGZ.

doelgroep

POH’s-GGZ, MW, SPH, SPV, HBO-V, HBO toegepaste psychologie, WO basis psychologen en orthopedagogen. Ook voor huisartsen kan deze cursus relevant zijn.

doelstelling

Aan het einde van de cursusdag weet u wat EPA (Ernstig Psychiatrische aandoeningen) inhoudt, welke diagnosen hier onder vallen en heeft u een beeld van het behandelingstraject en uw rol als POH-GGZ. U kunt motiverende gesprekken voeren met chronisch psychiatrische patiënten en weet hoe u het steunsysteem van de cliënt kan inschakelen.

inhoud

 • Wat is EPA?
 • Welke psychiatrische diagnoses vallen onder EPA?
 • Schizofrenie (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
 • Schizo-affectieve stoornis en andere psychotische stoornissen (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
 • Bipolaire en depressieve stoornis (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
 • Chronische andere problematiek (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
 • Casus en vragen, o.a.:
 • Wat wordt er verwacht van de POH-GGZ bij de zorg rondom EPA;
 • Waar moet je op letten: beloop van EPA, medische controles (metabool syndroom, spiegelbepaling);
 • Waar loop je als POH-GGZ tegenaan: passiviteit, sociale isolatie, en steunsysteem;
 • Wat kun je als POH-GGZ zelf doen: signaleringsplan, steunsysteem betrekken, huisbezoek, overleg met huisarts;
 • Wanneer verwijs je terug naar de SGGZ, en hoe is de samenwerking.

opleiding POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
Zie ook: [www.rino.nl/poh-ggz]. POH-GGZ die alleen werken met kinderen en jongeren hoeven alleen de ochtend van deze module te volgen.

Accreditaties

KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend6 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. J. de Paauw (Judith) - docenten - 1172917619

Judith de Paauw werkt sinds april 2013 als praktijkondersteuner GGZ bij de organisatie Vicino nhn.

Lees verder

Rik Yff is psychiater

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact