werken bij RINO amsterdam

Word jij onze nieuwe collega?

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Als we vacatures hebben, dan vind je die op deze pagina. Klik op het tabblad voor meer informatie over de vacature.

Je sollicitatie kun je sturen aan RINO amsterdam, t.a.v. Annemarie van der Linden (HRM), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan annemarievanderlinden@rino.nl.

 • Inhoudelijk directeur - bestuurder

  RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en aangrenzende terreinen. Wij leveren een bijdrage aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten. Dat doen wij door middel van het aanbieden van kortere en langere cursussen en opleidingen, het organiseren van congressen (Opleiding | Nascholing | Evenementen) en het aanbieden van opleidingen die leiden tot BIG-registraties (BIG-opleidingen). 

  In verband met een aanpassing van de governance zoekt RINO amsterdam een inhoudelijk directeur-bestuurder die eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatie. De inhoudelijk directeur-bestuurder zal zich met name richten op de inhoudelijke aansturing.

  Meer weten? Bekijk hier de vacature!

  Edit: op deze vacature kan niet meer worden gereageerd. De sluitingsdatum is inmiddels verstreken.
   

  Image
  Vacature directeur-bestuurder RINO amsterdam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bestuurslid Stichting PDO GGZ Amsterdam, Per direct, 4 vergadermomenten per jaar

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

  In de stichting participeren
  •    RINO amsterdam
  •    Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
  •    Universiteit van Amsterdam (UvA)
  •    Participerende regionale zorginstellingen

  Kom jij het Algemeen Bestuur van Stichting PDO GGZ Amsterdam versterken?

  Wat is jouw rol?
  Als bestuurslid van Stichting PDO GGZ Amsterdam zet je je met de overige bestuursleden in voor de inhoud en de kwaliteit van de BIG-opleidingen tot Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog-Generalist. Deze opleidingen worden aangeboden en uitgevoerd door RINO amsterdam. 

  Het is voor deze functie belangrijk dat je affiniteit hebt met opleiden en in verbinding staat met de GGZ. De zetel is beschikbaar voor een vertegenwoordiger van de kleinere praktijkinstellingen binnen de GGZ.

  Meer informatie?
  Voor meer informatie over de werkzaamheden van de stichting en van de bestuursleden kunnen belangstellenden zich wenden tot: a.r.arntz@uva.nl. Belangstellenden voor deze zetel kunnen zich bekend maken bij het secretariaat van onze stichting via: moniquehoogvliet@rino.nl
   

  Reageren kan tot 20 september 2022.

 • Neem jij deel aan de PDO-Opleidingsraad? tweemaal per jaar een digitale bijeenkomst van 2 uur

  Heb jij ook ideeën over de toekomst van de GGZ in Nederland? Wil je daar ook meer inhoudelijk bij betrokken zijn? Wil je helpen richting te geven aan de nieuwe generaties GGZzorgprofessionals? De opleidelingen die voor ons prachtige vak gekozen hebben willen we nog beter en kundiger opleiden, en ook zo goed mogelijk uitrusten voor de toekomst. Jij kunt ons daarbij helpen!

  De stichting PDO GGZ Amsterdam stelt de PDO-Opleidingsraad in, en daarvoor benaderen wij nu deelnemers: collega’s zoals jij!


  PDO-Opleidingsraad
  De PDO-Opleidingsraad verwoordt de ontwikkelingen in het veld en de wensen van de praktijkinstellingen voor de BIG opleidingen die RINO amsterdam voor stichting PDO GGZ Amsterdam uitvoert. De opleidingen sluiten daarmee beter aan op de praktijk. De opleidelingen van nu worden de goed gekwalificeerde collega’s van de toekomst. De PDO-Opleidingsraad adviseert ook over toekomstig aan te stellen bestuursleden van de stichting PDO GGZ Amsterdam.


  De PDO-Opleidingsraad zal maximaal uit 10 deelnemers bestaan.
  Zittingstermijn: maximaal 2 termijnen van elk 4 jaar.

   

  Stichting PDO GGZ Amsterdam
  De stichting PDO GGZ Amsterdam is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de BIG opleidingen en heeft een samenwerkingsovereenkomst met RINO amsterdam voor de uitvoering van deze opleidingen. De huidige bestuursleden namens de praktijkinstellingen van de stichting PDO GGZ Amsterdam zijn Dorian Kemperman (Parnassia Groep), Chaim Huyser (Levell) en Elsbeth de Ruijter (GGZ Noord Holland Noord). Christine Brouwer (de BOS-groep) was tot 1 januari jl. bestuurslid namens de zgn. kleine praktijken. Na twaalf jaar sloot zij haar zittingstermijnen af en wij zoeken nu naar een opvolger voor Christine. De genoemde bestuursleden nemen naast hun bestuurdersrol ook deel aan de PDOOpleidingsraad.

  Profiel leden PDO-Opleidingsraad
  Ben je een bestuurder met affiniteit voor de P-opleiding, of ben je een directeur met opleiden in de portefeuille? Dan zoeken wij jou!

  Je kunt deelnemen aan de PDO-Opleidingsraad namens deze sectoren:


  • Verslavingszorg
  • VVT
  • Revalidatie
  • Algemeen ziekenhuis


  Interesse?
  Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust contact op met Dorian Kemperman, adviseur Parnassia Groep academie (d.kemperman@parnassiagroep.nl | 06-22557110) of met Elsbeth de Ruijter, lid van de Raad van Bestuur van GGZ Noord Holland Noord (e.deruijter@ggz-nhn.nl | 06-57889895).


  Jouw interesse voor de PDO-Opleidingsraad kun je kenbaar maken door een e-mailbericht te sturen naar moniquehoogvliet@rino.nl