Systeemtherapeutisch werker NVRG

De route tot registratie als Systeemtherapeutisch werker start met de opleiding Systeemtherapeutisch Werker. In deze opleiding krijgt een HBO en WO bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtengoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De opleiding/registratie is ook relevant voor wijk coaches en buurtregisseurs bij gemeenten én voor de POH-GGZ.

Na o.a. aanvullende supervisie kunt u zich registreren als Systeemtherapeutisch Werker.