RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW

RINO amsterdam, RINO Zuid en het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit, hebben de handen ineengeslagen voor de ondersteuning van de medewerkers in het jeugddomein. Per maart 2023 bieden deze onderwijsorganisaties drie samenhangende modules aan. Deze modules richten zich op HBO en WO professionals werkzaam in het jeugddomein, en spelen onder andere in op zelfkennis en actieve samenwerking.

Professionals binnen het jeugddomein zijn werkzaam in een complexe wereld, waarin meerdere perspectieven bestaan en verschillende belangen aan de orde zijn. De jongere die centraal staat, heeft vaak te maken met meerdere hulpverleners en partijen. Daarom dienen hulpverleners een professionele attitude te hebben waarmee zij in staat zijn om te kunnen gaan met verschillende belangen en samenwerkingen op te zoeken daar waar mogelijk. Ontwikkelen van veerkracht en aandacht besteden aan zelfzorg is daarbij essentieel.

Ambitie
Met drie nieuwe geaccrediteerde modules willen RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW HBO- en WO-professionals, die werken in verschillende velden het jeugddomein, steviger in hun schoenen zetten. Deze modules hebben aandacht voor gemeenschappelijke taal, zelfzorg en uitbreiding van je handelingsrepertoire, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Met de samenwerking hopen RINO Zuid, RINO amsterdam en het RadboudCSW de verbinding tussen professionals in de jeugdhulp te bevorderen. In de toekomst beogen de samenwerkende partijen meerdere modules binnen het jeugddomein te ontwikkelen in een geaccrediteerde leerlijn.

Aanbod
Om volop aandacht te geven voor wat er op dit moment in het veld nodig is, hebben RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW drie aansluitende modules uitgewerkt, waarin ook de samenhang van deze thema’s aan de orde komt.

 • RINO amsterdam | Kwaad en Kwetsbaar

  Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen
  Start: 3 maart 2023

  Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn. Het zijn de jongeren die onverschillig overkomen en afhaken na één gesprek, omdat praten over problemen nutteloos is. Het zijn de jongeren die jou als hulpverlener kunnen manipuleren, alles en iedereen beschuldigen, uitstralen dat niemand te vertrouwen is, geen hulp nodig hebben en alles in hun eentje oplossen. Ouders verliezen de grip, andere volwassenen vermijden hen, scholen sturen hen weg en hulpverleners haken af. Macht en repressie vieren hoogtij in de benadering van deze jongeren. Daarna treedt vermijding en afstoting op, met grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.

  Lees meer over deze cursus

 • RadboudCSW | Professionele attitude, Professional attitude

  Wie ben jij als professional en hoe positioneer je jezelf binnen de keten en tegenover andere professionals? In deze module ga je aan de slag met zelfkennis, zelfinzicht, alliantie met andere zorgprofessionals, jezelf profileren en positioneren in de zorgketen.
  Planning: mei – juni

  Lees meer over het aanbod van RadboudCSW

 • RINO Zuid | Samenwerken in de dynamiek

  Verbindend samenwerken met jongeren in de dynamiek van een groep, het gezin en de keten.
   Planning: juni – juli

  Lees meer over het aanbod van RINO Zuid

De handen ineen
De recente ontwikkelingen in de jeugdzorg vormden de aanleiding voor het ontwikkelen van deze modules. Het jeugddomein kampt sinds jaren met een tekort aan jeugdprofessionals, snel verloop van personeel, veel ziekteverzuim, jonge, onervaren professionals die zware casuïstiek hebben en moeilijke beslissingen moeten nemen. Uit peilingen bij professionals en instellingen is gebleken dat er behoefte is aan samenhangende geaccrediteerde scholing die inspeelt op professionele attitude, gemeenschappelijke taal en actieve samenwerking.

Interesse?
Wil je meer informatie of heb je interesse in de module van RINO amsterdam? Stuur dan een e-mail naar one@rino.nl