POH-GGZ Opleiding

Bij de RINO in Amsterdam kunt u als POH-GGZ kiezen uit een ruim aanbod van relevante workshops en cursussen. Hiermee kunt u zich nascholen of het RINO POH-GGZ-certificaat behalen. Het is belangrijk dat u een relevante vooropleiding heeft afgerond (op HBO- of WO-niveau). De volgende vooropleidingen worden op dit moment door de verzekeringen erkend: WO master Psychologie, WO master Orthopedagogiek, HBO Toegepaste Psychologie (richting GGZ), SPH, SPV, Maatschappelijk Werk.

 • Opleiding POH GGZ

  Bij de RINO in Amsterdam kunt u een POH-GGZ certificaat behalen. Om deel te kunnen nemen aan het opleidingstraject POH-GGZ is het van belang dat u een relevante vooropleiding heeft afgerond (op HBO- of WO-niveau). De volgende vooropleidingen worden op dit moment door de verzekeringen erkend: WO master Psychologie, WO master Orthopedagogiek, HBO Toegepaste Psychologie (richting GGZ), SPH, SPV, Maatschappelijk Werk.
  Kandidaten met de vooropleiding Maatschappelijk Werk of SPH zullen voor de start van de opleiding eerst een cursus psychopathologie moeten afronden of de registratie CGW behalen. Mocht u als Maatschappelijk Werker al over de registratie CGW beschikken of een minor GGZ agoog hebben afgerond dan krijgt u vrijstelling voor deze vooropleidingseis.

  Volg de modulair opgebouwde opleidingsroute POH-GGZ en behaal uw certificaat. De route bestaat uit 20 dagen cursorisch onderwijs: 10 dagen in de vorm verplichte basismodules én 10 dagen verdiepende keuzemodules, gericht op de competenties van de POH-GGZ.
  De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in de functiebeschrijving gepubliceerd door de Landelijke huisartsen Vereniging in 2014 en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

  De RINO Amsterdam kiest er voor om het POH-GGZ traject modulair aan te bieden, zodat we competentiegericht kunnen opleiden en rekening kunnen houden met eerder verworven competenties (EVC) en eerder gevolgde scholing. Daarbij kan de cursist zelf het studietempo bepalen, afhankelijk van zijn/haar situatie.

  Indien u aantoonbaar beschikt over eerder verworven competenties op het gebied van de (basis)modules), dan kunt u vrijstelling aanvragen door uw CV op te sturen naar pohggz@rino.nl.  De opleidingscommissie van de RINO POH-GGZ zal uw verzoek dan beoordelen.

  Naast het cursorisch onderwijs dat door de RINO wordt verzorgd, moeten deelnemers ook gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) stage lopen in een huisartsenpraktijk. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van praktijkervaring (stage of werk). Deze stage moet aan een aantal regels voldoen. Zo organiseert de deelnemer bijvoorbeeld werkbegeleiding in de huisartsenpraktijk, en is hij/zij aanwezig bij een aantal intervisie- en/of supervisiebijeenkomsten.

  Meer informatie over de opleidingsroute.

 • Nascholing POH GGZ

  Ook is het mogelijk om als POH GGZ nascholingscursussen te volgen. Hierbij kunt u kiezen uit een ruim aanbod van relevante workshops en cursussen.