Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Entree en liftgebruik

Bij het betreden van ons pand staat op een banner beschreven welke regels er gelden in het pand. Je belt aan bij de schuifdeur en kunt daarna gelijk je handen reinigen bij de desinfectie-zuil die in de gang staat opgesteld. In de gang en elders in het pand geldt (net als in het verkeer): rechtshouden. 

De grootste ruimtes bevinden zich op de 5e etage (5.7 en 5.8) en het nieuwste gedeelte (A.2 en A.3). We kunnen ons voorstellen dat je liever met de lift gaat, maar in de lift mag maar 1 persoon. We adviseren je dan ook via de trap naar de lesruimte te lopen, daarbij lettend op 1,5 meter afstand tussen jou en je eventuele voorganger.

Ontstaat er een opstopping voor de lift? Regel dan onderling dat de personen die wachten ruimte creeren om te passeren.

De entree

De hal

De lift

 

Trappenhuis

Door het hele pand is door middel van pijlen en bordjes een routing aangegeven. Waar mogelijk is dit eenrichtingsverkeer. In de lift geldt een maximum van 1 persoon. Op de vloer is met lijnen aangegeven wat 1,5 meter afstand is. Alle contactpunten (zoals deurklinken, trapleuningen, kranen, lichtknopjes) worden meerdere keren per dag gereinigd.

In het trappenhuis staan de (klap)ramen open, waardoor er ook voldoende toevoer van verse lucht is.

Iedereen die ons pand kent weet dat het trappenhuis smal is. Het is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van je voorganger en als iemand je tegemoet komt uit te wijken naar de deuropening die je op (bijna) elke verdieping vindt. Geadviseerd wordt om in het trappenhuis gebruik te maken van een mondmasker.

Lesruimte

De zalen worden in de ochtend opengezet, om goed te ventileren. De tafels staan in een andere opstelling dan voorheen, om een zo hoog mogelijk capaciteit te behalen. Tussen alle zitplekken is (minimaal) 1,5 meter ruimte. Met de facilitair medewerker kan worden overlegd welke ruimten beschikbaar zijn om uiteen te gaan in subgroepen. Alle ruimtes zijn voorzien van hygienische schoonmaakdoekjes en handgel.

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de les op de locatie en vertrek direct na de lesdag. Houd voortdurend 1,5 meter afstand
van elkaar en reinig regelmatig je handen.

Mondkapjes dragen

In ons gebouw draagt iedereen een mondkapje. In de gangen, in het trappenhuis, bij de koffieautomaat en in bepaalde interactieve lessituaties. Alleen wanneer je op je plek zit in de lesruimte mag het mondkapje af. 


Lesgeven en leskrijgen

  • Als een les op locatie plaatsvindt, dragen docenten en cursisten buiten het leslokaal en bij verplaatsingen binnen het leslokaal een mondkapje. 
  • In ons pand geldt uiteraard ook nog steeds de regel dat je onderling 1,5 meter afstand bewaart. Als cursisten en/of docenten dit vergeten, dan spreekt men elkaar hierop aan. Ook in het geval dat men vergeet een mondkapje te dragen.
     
Koffietijd en lunch

Bij binnenkomst in het lokaal kun je koffie/thee pakken bij de pantry. We willen je vragen na gebruik het apparaat te desinfecteren met de aanwezige spullen. De docent kan zelf de pauzetijden bepalen. Behalve in de leslokalen waar de gang/pantry gedeeld wordt met andere leslokalen. Daar hangt in het lokaal een flyer met de verplichte pauzetijden. Alle pantry’s worden meerdere malen per dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen aanwezig, zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen.

Lunch(pakket)
Als er bij jouw cursus een lunch inbegrepen is, dan is de verpakking van deze lunch ook aangepast conform de coronamaatregelen. Elke cursist krijgt een eigen lunchpakket. Ook tijdens de lunch geldt: houd 1,5 meter afstand.

Ventilatie en sanitair

Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten waar mogelijk zoveel mogelijk een of meerdere ramen open zetten in de lokalen, tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld.

In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

  • In lokalen 2.1, 3.1, 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen.
  • In lokalen A.2 en A.3 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  • In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht.

Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

Sanitaire voorzieningen

Alle toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. Was voor en na gebruik van het toilet de handen. Maak gebruik van papieren handdoekjes bij het wassen van de handen. Reinig voor en na gebruik van het toilet de toiletbril met desinfectie.

Gezondheidsklachten?

Heb je gezondheidsklachten?

Bij klachten die passen bij het corona-virus mag je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is. Geef dit tijdig aan ons door, liefst via mail en bij voorkeur naar je contactpersoon bij RINO amsterdam en/of via info@rino.nl.

Wij vragen iedereen die klachten heeft die passen bij het corona-virus, om niet naar RINO amsterdam te komen. Ook niet als de uitslag van een eventuele test negatief is. Elke deelnemer met gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

Wat te doen bij een positieve coronatest?

We hebben contact gezocht met de GGD om te informeren naar de manier van handelen mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een postieve uitslag op een coronatest onder medewerkers, cursisten of docenten. In dat geval zoeken we direct contact met de GGD, die op haar beurt de situatie in kaart brengt. In overleg met de positief geteste persoon, de GGD en RINO amsterdam worden daarna de daaruit voortvloeiende stappen genomen.

Landelijke richlijnen bij gezondheidsklachten

Bekijk de Landelijke richlijnen op de website van de Rijksoverheid

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Laat je testen als je 1 of meerdere van deze klachten hebt. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook jouw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben jouw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Zelftesten

Het kabinet wil vanaf begin mei corona-zelftesten beschikbaar stellen in het onderwijs. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden.

Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Bijvoorbeeld als je naar school of werk moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement. De zelftesten zijn preventief bedoeld voor personen zonder klachten. Zelftesten zijn op vrijwillige basis voor studenten en medewerkers. Niemand kan verplicht worden zichzelf te testen.

RINO amsterdam houdt de beschikbare informatie vanuit de overheid nauwlettend in de gaten onderzoekt momenteel welk beleid wij vanuit RINO amsterdam zullen volgen. Wij bereiden ons voor om het zelftesten mogelijk te maken voor onze bezoekers & medewerkers. 

Op de pagina Testen bij klachten en Zelftesten vind je meer informatie.

 

     

Contact