Vacatures GZ

Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog (GZ). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

 • Opleiding gezondheidszorgpsycholoog | Proeftuin plek: GGZ team Schagen-Hollands Kroon en Sie psychologen

  Proeftuin GZ Noord-Holland (GZ NH)
  September 2023 – augustus 2025 

  Vanaf 2020 is GGZ NHN gestart met het opleiden van GZ-psychologen in een samenwerkingsverband met partners uit verschillende sectoren in de regio, de Proeftuin GZ Noord-Holland. GGZ NHN is de regiehouder van de Proeftuin GZ NH.

  Praktisch betekent dit dat Psychologen/ Pedagogen in Opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) de mogelijkheid krijgen om tijdens hun opleidingstraject bij twee verschillende aanbieders hun GZ-opleiding te volgen. De missie is om in de regio Noord-Holland GZ-psychologen breed op te leiden, die voldoen aan het beroepsprofiel GZ-psycholoog, maar bovenal nog beter toegerust zijn om optimale psychologische zorg te leveren met aandacht voor cliënt(systeem) en zijn omgeving, kwaliteit, efficiëntie en de mogelijkheden en grenzen van het vakgebied van de GZ-psycholoog. De toekomstig GZ-psycholoog zal zo een brede helikopterview ontwikkelen over de geestelijke gezondheidszorg. Kernwaarden hierbij zijn het aanbieden van diversiteit, een optimaal leerklimaat en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

  De opleidingsplaats
  Per september 2023 bieden wij een 2-jarige opleidingsplaats aan die 2 dagen bij GGZ team Schagen- Hollands Kroon en 2 dagen bij Sie psychologen in Alkmaar.

  Procedure
  De sollicitatieronde vindt plaats in samenwerking met Sie Psychologen.

  GGZ team Schagen- Hollands Kroon
  De missie van GGZ NHN is “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van het maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat er gewerkt wordt in GGZ-teams waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ-team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een

  IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio, in dit geval van Schagen en Anna Hollands Kroon. Bij cliënten kan sprake zijn van stoornissen op het gebied van psychose, stemming, angst, trauma en autisme. Co-morbiditeit is eerder regel dan uitzondering.

  De PioG komt in een GGZ-team te werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog of GZ-psycholoog) waarbij ervaring wordt opgedaan op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen vaak in samenwerking met andere disciplines.

  Sie psychologen
  Sie Psychologen biedt kortdurende psychische hulp binnen, waarbij een persoonlijke benadering voorop staat. Samen met de cliënt werken wij aan een effectieve en snelle behandeling, waarbij kwaliteit en laagdrempeligheid voorop staan. Wij maken gebruik van effectief bewezen behandelmethoden. De toegepaste technieken worden afgestemd op het klachtenbeeld, de persoonlijkheid en de wensen van de cliënt. De praktijk biedt diagnostiek (intakes) en behandeling voor brede problematiek zoals: (complex) trauma, angst, stemming, ALK en persoonlijkheid. 

  Het team bestaat uit 11 (GZ) psychologen (incl. 3 PioGs), en psychotherapeuten. De PioG wordt begeleid door een senior GZ-psycholoog en neemt periodiek deel aan MDO, Intervisie, deskundigheidsbevordering en interne referaten. De verwijzers zijn huisartsen, POH’s uit de hele regio NH. De dagelijkse samenwerking is vooral met de andere zorgdiscipline’s uit het Gezondheidscentrum De Entree, zoals de huisartsen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en diëtisten en een externe psychiater en psychotherapeut. Er wordt ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling. De praktijk is gelegen in Alkmaar centrum.

  Wie ben jij?
  Onze nieuwe PioG heeft ervaring en affiniteit met de verschillende werkplekken, is meer dan gemiddeld ambitieus, digitaal vaardig, kan goed plannen en organiseren, heeft overzicht, is cognitief flexibel, is assertief en heeft tot slot lef!

  Bij de opleidingsplaats:

  • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling/ interventievormen (denk hierbij aan E-Health, groepstherapie en individuele therapie);
  • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen werkzaam zijn;
  • Werken meerdere GZ-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
  • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren GZ-psycholoog;
  • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
  • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
  • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
  • Is een up-to-date test-o-theek aanwezig;
  • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
  • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;      
  • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
  • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
  • Het salaris is conform CAO-GGZ
  • Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8%.
  • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fiets- en sportplan).
  • 166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36 uur)
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve ziektekostenverzekering.
  • Goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage van 50%.
  • Onbeperkt toegang tot het digitale opleidingsaanbod op ons Centrale Leerplatform (waaronder GoodHabitz en GGZ Ecademy).    

  Solliciteren
  U kunt solliciteren via de website:  

  Direct solliciteren >

  U dient uw motivatiebrief, CV en LOGO-verklaring bij te voegen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy de Vos, praktijkopleider GZ en waarnemend P- opleider (06 – 18 39 59 14).

  De procedure
  De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats vinden plaats op de ochtend van 13 april bij Sein, gezondheidscentrum De Entree, Geert Groteplein 42A (1e etage), 1813 BM in Alkmaar. Bij het gesprek zijn de praktijkopleiders en werkbegeleiders aanwezig van beide instellingen.

  Het gesprek duurt een half uur.

  Sluitingsdatum
  20-03-2023

  Let op!
  Alleen brieven met een logoverklaring en waarbij het nummer van de vacature is aangegeven, worden meegenomen. Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

   

  Direct solliciteren >