Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Nieuwe hoofdopleiders PT, GZ en KP - opleiding

19 Apr 2019

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor.

Odette Brand - hoofdopleider PT - opleiding

De eerste is mw. dr. Odette Brand- de Wilde. Zij is inmiddels al een tijdje verbonden aan RINO amsterdam als hoofdopleider opleiding tot Psychotherapeut per 1 oktober 2018. Odette is erkend supervisor en trainer (groep) schematherapie geregistreerd in het register schematherapie van de Vereniging voor Schematherapie en de International Society for Schema Therapy (ISST). Ze heeft als klinisch psycholoog gewerkt in verschillende GGZ-instellingen op het gebied van volwassenen en jeugdigen. Zij heeft veel ervaring met het implementeren van onderzoeks- en behandelprogramma’s op het gebied van psychosen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. Haar specialiteit ligt op het gebied van groepen en mensen met externaliserende problematiek. Zij is een ervaren directeur en manager van behandelafdelingen. Daarnaast is Odette trainer met veel ervaring op het gebied van diagnostiek en persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en schematherapie in het bijzonder.

Marrie Bekker - hoofdopleider GZ - opleiding

De opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft sinds 15 maart 2019 een nieuwe hoofdopleider: mw. prof. dr. Marrie Bekker.  Als zodanig is ze ook als bijzonder hoogleraar verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast is ze sinds 2007 hoogleraar Klinische Psychologie bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg. Zij is als GZ-psycholoog werkzaam bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Hoofdlijn. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie; op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie.

Marleen Rijkeboer - hoofdopleider KP - opleiding

Bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog is per 1 april 2019 mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer in dienst getreden als hoofdopleider KP. Marleen Rijkeboer is bijzonder hoogleraar met als leerstoel Klinische psychologie, in het bijzonder de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is ze voorzitter van de vereniging Schematherapie, en heeft meerdere malen samen met anderen het Nederlandse Schematherapie-congres georganiseerd. Ze is klinisch psycholoog/psychotherapeut, en supervisor en trainer in gedragstherapie en schematherapie.

 

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor. Odette Brand - hoofdopleider PT - opleiding De eerste is mw. dr. Odette Brand- de Wilde. Zij is inmiddels al een tijdje...

Hoofdopleider Annemiek van Dijke neemt afscheid

04 Maa 2019

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke.

Els Graafsma en Maie El Boushy, hoofddocenten KP, bedankten Annemiek uitgebreid voor de jarenlange plezierige samenwerking. Ze boden haar een kleurrijk kunstwerk aan, dat de uitvliegende nieuwe klinisch psychologen voorstelde. Het Stichtingsbestuur en Marieke van Dam, directeur RINO amsterdam, voegden daar hun grote waardering en dank aan toe!

Er waren indrukwekkende presentaties door prof. Marrie Bekker, over gendersensitief behandelen, dr. Nelleke Nicolai, over interoceptie en alexithymie, prof. Ad Kerkhof, over de noodzaak van opleiding in suïcidepreventie, en dr. Jo Vandermeulen, over psychotherapie en neuropsychologie. Daarbij bleek ook hij een fan van Jaak Panksepp, wiens model over de zeven brainsystems de prominent aan de orde kwam in de masterclass van Mark Solms over Affective Neuroscience in februari. Twee medewerkers van de Digitale Poli van PsyQ/Niceday vertelden ons uitgebreid over hun ervaring met 100% online behandelingen, en de positieve waardering van cliënten voor deze behandelvorm.

 

 

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke. Els Graafsma en Maie El Boushy, hoofddocenten KP...

Angstherkenning en gevoelsuiting in affectfobietherapie

13 Feb 2019

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nummer 4, 2018) een artikel geschreven door Quin van Dam. Het artikel met de titel Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie is een pleidooi voor integratie van affectfobietherapie in de psychodynamische therapie.

Lees het artikel nu gratis

Het artikel is tijdelijk gratis online beschikbaar via de website van Tijdschtift voor Psychoanalyse (TvPa) of bekijk (of download) de PDF Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie

Auteur Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. HIj heeft een eigen praktijk in Reeuwijk en geeft al jaren les bij RINO amsterdam.

Affectfobietherapie (AFT)

In de affectfobietherapie (AFT) worden de vaardigheden angstherkenning en gevoelsuiting nadrukkelijk aangeleerd. Vooral de experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken die geïntegreerd zijn in het psychodynamisch kader van AFT maken dit mogelijk.

In het artikel komt aan de orde hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt om ten eerste de verschijnselen van angst te herkennen en te reguleren, en ten tweede de opnieuw beleefde gevoelens te vertalen in adaptief gedrag. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen geeft de auteur een beknopte beschrijving van AFT. Hij rondt af met de stelling dat psychodynamische behandelingen kunnen profiteren van de geschetste AFT-interventies.

Meer weten en leren over Affectfobietherapie en angst voor de dood?

Quin van Dam is als docent betrokken bij verschillende cursussen:

Affectfobietherapie - inleiding: Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/498 | start 10 mei 2019.

Affectfobietherapie - vervolg: behandelen naar het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/196 | nog geen nieuwe startdatum.

Praten over de dood in de spreekkamer van de GGZ: vijfdaagse cursus. Lees de cursusbecshrijving op www.rino.nl/1035 |start 4 april 2019.

Angst voor gevoelens

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als je bang bent overweldigd te worden door wat je ervaart, of omdat je geleerd hebt dat emoties er niet mogen zijn.

Als je bang wordt voor wat je voelt, dan kun je een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. Met als gevolg vervreemden van anderen, niet meer kwetsbaar durven te zijn. Door het wegstoppen van gevoelens verdwijnt het plezier in het leven en de spontaniteit. Je kunt last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. Je bent ontevreden over je werk of in relaties en durft je daarin niet te laten gelden. In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie (AFT) heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. AFT therapeuten hebben goede ervaringen met deze therapievorm.

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nummer 4, 2018) een artikel geschreven door Quin van Dam. Het artikel met de titel Angstherkenning en gevoelsuiting in de...

Kom je werken bij RINO amsterdam?

16 Jan 2019

Wil jij werken op een locatie middenin het centrum van Amsterdam? Bij een organisatie die nog steeds aan het groeien is en begin 2019 rond de 55 medewerkers telt? Bekijk dan of de openstaande vacatures aansluiten bij jouw wensen, kennis en ervaring.

RINO amsterdam heeft drie 'afdelingen'. De afdeling Nascholing & Opleidingen, ontwikkelt, organiseert en administreert kortdurende nascholingscursussen, specialistische opleidingen en opleidingsroutes. Bij de afdeling BIG-opleidingen leidt een team van medewerkers en coördinatoren het onderwijs voor alle BIG-opleidingsgroepen in goede banen en onderhoudt het contact met de deelnemers en met praktijkinstellingen in de regio. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen, met verschillende administratieve en organisatorische diensten. Van ledenadministratie tot het beheren van een beroepsregister en het organiseren van congressen.

Wil jij werken op een locatie middenin het centrum van Amsterdam? Bij een organisatie die nog steeds aan het groeien is en begin 2019 rond de 55 medewerkers telt? Bekijk dan of de openstaande...

RINO amsterdam breidt uit

11 Jan 2019

RINO amsterdam breidt uit. Omdat bij RINO amsterdam steeds meer BIG-opleidingsgroepen les gaan krijgen, was er ruimte nodig om te groeien. Die ruimte hebben we gelukkig kunnen vinden in het pand naast ons. We zijn namelijk nogal gehecht aan onze locatie aan het Leidseplein. 

Sinds november zijn we bezig geweest om de nieuwe verdieping in te richten. Vanaf donderdag 10 januari zijn de ruimtes in gebruik genomen. De groepen GZ2017-V & GZ2018-V hadden de primeur. Op de verdieping zijn 3 lesruimtes, waarvan 1 met 2 subruimtes, een aparte subruimte en een vergaderruimte.

De route naar de ruimtes toe is misschien even zoeken. Maar als je er eenmaal bent, dan kun je genieten van het uitzicht over de daken van de huizen in de binnenstad. 

RINO amsterdam breidt uit. Omdat bij RINO amsterdam steeds meer BIG-opleidingsgroepen les gaan krijgen, was er ruimte nodig om te groeien. Die ruimte hebben we gelukkig kunnen vinden in het pand...

Koninklijke onderscheiding Ad Kerkhof

12 Dec 2018

Prof. dr. Ad Kerkhof is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Een prachtige beloning voor zijn inzet op het gebied van suïcidepreventie.

Op dinsdag 11 december nam Ad Kerkhof afscheid als hoogleraar met een symposium over de Rol van de Psychologie in Suicidepreventie. Tijdens het symposium spraken (inter)nationale experts op het gebied van suicide en suicidepreventie. Tijdens zijn afscheidsrede in de Aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam, kreeg de Leidenaar de onderscheiding van de Leidse burgemeester Henri Lenferink.

Ad Kerkhof is op verschillende manieren verbonden (geweest) aan RINO amsterdam. Hij was voorzitter van het stichtingsbestuur, hoofdopleider van de GZ-opleiding en KP-opleiding. En hij is en blijft, ook na zijn afscheid als hoogleraar, actief als trainer / docent en betrokken bij onderzoeken.

Suïcidepreventie als onderdeel opleiding psychologen
In zijn afscheidsrede betoogde VU-hoogleraar Ad Kerkhof (klinische psychologie) dat suïcide preventie moet worden opgenomen in de opleidingen voor psychologen. Daarop kwam uit verschillende hoeken reactie:

In 2016 gaf prof. dr. Ad Kerkhof een TV-college voor de Universiteit van Nederland over de vraag 'Waarom willen mensen dood'.

Prof. dr. Ad Kerkhof is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Een prachtige beloning voor zijn inzet op het gebied van suïcidepreventie. Op dinsdag 11 december nam Ad Kerkhof afscheid...

Verruimd vrijstellingenbeleid GZ-opleiding vanaf 2019

10 Dec 2018

Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders en coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot een startnotitie en in 2019 is het dan zo ver. De nieuwe afspraken gelden vanaf januari 2019 voor de GZ-opleiding bij RINO amsterdam, voor de groepen die starten in 2019.

Het verruimde vrijstellingenbeleid is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.

Concreet betekent de verruiming dat de hoofdopleider tot 25% vrijstelling kan geven voor de GZ-opleiding, als je als opleideling voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Voor vragen over de specifieke invulling voor jouw opleidingstraject, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinatoren van de GZ-opleidingen.
 

Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders en coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot...

Afscheidssymposium met Ziel en Zakelijkheid

01 Dec 2018

Als je al 30 jaar met ziel en zakelijkheid verbonden bent aan een opleidingsinstituut, dan is het praktisch onmogelijk om in één keer afscheid te nemen.

Daarom doet onze directeur Marieke van Dam het in een aantal stappen. Om iedereen te laten wennen aan het idee dat ze binnenkort toch echt RINO amsterdam gaat verlaten. De eerste stap op weg naar haar pensioen was het afscheidssymposium, vandaag 30 november, in de foyer van de Stopera. Op het door Marieke geregisseerde symposium vertelden sprekers over hoe zij werken en samenwerken vanuit Ziel en Zakelijkheid.

Gevarieerd programma
Het programma startte met een openingswoord van Inspiratie, door Marieke zelf. Daarna namen Arend van Dam en Anne Stalinksi de zaal mee in een verhaal over Taal en Verbeelding. Arend vertelde over de Bromvliegzwaan en Anne verbeelde de taal met mooie illustraties. Onder de noemer Transformatie legde Sylvia Pijnenborg , directeur van BOEI (www.boei.nl), uit hoe haar organisatie werkt aan restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

Na de pauze werd iedereen verrast door een prachtig en initiem optreden van Jeanneke van Buul, sopraan en Richard Prada, tenor, die werden begeleid door pianist Ad Broeksteeg. Het was fantastisch om deze topartiesten van het koor van de Nationale Opera te zien en horen zingen, vanuit Passie en Kwestbaarheid. Zakelijk leider Naud van Geffen vertelde aansluitend hoe hij en het koor ervoor zorgen dat de Kwaliteit hoog is en blijft.

Om te zorgen voor Holding en Containment, kregen alle genodigden een speciaal voor de gelegenheid ontworpen aandenken, gemaakt door keramiste Lisanne Ceelen. Een kommetje, dat de aanwezigen zal herinneren aan alles wat die ochtend de revue heeft gepasseerd.

Eerste stap
Marieke sloot de ochtend af met een woord van Transitie. De eerste stap op weg naar haar pensioen is gezet. De vervolgstappen kun je zien als een estafette, waarin ze uiteindelijk het stokje overdraagt aan een opvolger. Natuurlijk was het mooi geweest als alle stappen zouden samenvallen, maar soms loopt het anders. Marieke kennende gaat ze de extra tijd goed benutten.

Meer foto's bekijken?
ZonderZorg (onderdeel van RINO amsterdam) organiseerde het afscheidssymposium. Bekijk de foto's van het symposium op de site van ZonderZorg. En maak dan gelijk van de gelegenheid gebruik om te lezen wat ZonderZorg voor organisaties en verenigingen kan betekenen, op het gebied van congresorganisatie en ledenadministratie.

 

Als je al 30 jaar met ziel en zakelijkheid verbonden bent aan een opleidingsinstituut, dan is het praktisch onmogelijk om in één keer afscheid te nemen. Daarom doet onze directeur Marieke van Dam het...

Verbindend gezag in het onderwijs

27 Nov 2018

Werk je als schoolpsycholoog? Dan spelen er vast weleens issues over gezag tussen leerlingen en docenten. Een aanpak gebaseerd op de Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door Haim Omer (hoogleraar psychologie in Tel Aviv) zorgt voor een verbindend gezag.

Hoe fijn zou het zijn voor alle betrokkenen, als je tegen ongewenst gedrag kunt optreden (gezagsfunctie) en tegelijkertijd de relatie met de leerling kunt verbeteren (ankerfunctie). Meer weten? Bekijk de cursusbeschrijving en meld je aan via https://www.rino.nl/518 | start 16 januari | 3-daagse cursus op 3 woensdagen verspeid over 3 maanden.

Leer van experts
De docenten Eefke Faasen en Erik Faasen zijn broer en zus. Erik heeft een eigen trainings-en coachingpraktijk in Zwolle ( Faasen training en coaching ), maar werkt door het hele land. Eefke werkt sinds 2012 als gezondheidszorgpsycholoog in haar eigen praktijk ( Faasen praktijk voor psychologie en othopedagogiek ). Beiden zijn gespecialiseerd in verbindend gezag en geweldloos verzet.

Verbindend gezag in het onderwijs
Hoe behoud je als leerkracht of directeur het gezag en blijf je in verbinding? De druk in het onderwijs neemt toe en veel leerkrachten en directeuren worstelen met pedagogische en gezagsvraagstukken. Hoe kan je goed vorm geven aan een krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling? Verbindend gezag® biedt een antwoord. Eefke Faasen en Erik Faasen begeleiden binnen het onderwijs klassen, teams en scholen vanuit het gedachtengoed van Verbindend gezag®.

Meer lezen?
In het tijdschrift JSW (Jeugd in School en Wereld), jaargang 4 december 2017 verscheen een artikel geschreven door Eliane Wiebenga (klinisch psycholoog en auteur van het concept Verbindend Gezag ®) en Eefke Faassen. Het artikel gaat over hoe je bij oppositioneel gedrag en agressie in de klas, een gezagsrol kunt aannnemen, zonder terug te keren naar de klassieke top-down-autoriteit: Verbindend gezag in het onderwijs.

 

nieuwsafbeelding - Verbindend gezag in het onderwijs - 161144309
Werk je als schoolpsycholoog? Dan spelen er vast weleens issues over gezag tussen leerlingen en docenten. Een aanpak gebaseerd op de Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door Haim Omer (hoogleraar...

Studiekosten aftrekbaar in 2019

07 Nov 2018

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat? De kosten voor de opleidingen en cursussen die je volgt bij RINO amsterdam kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

In tegenstelling tot eerdere berichten, blijft ook in 2019 de aftrekpost voor de studiekosten en scholingsuitgaven bestaan. Goed nieuws voor jou en voor ons! Boek nog snel een cursus als je nog budget hebt voor dit jaar en bedenk alvast welke scholing je volgend jaar wil volgen, mèt aftrek.  Bekijk ons aanbod aan nascholingscursussen, opleidingen en opleidingsroutes.

Voorwaarden die van toepassing zijn op deze aftrekpost:

1. De kosten zijn gemaakt voor en door jou of je partner. Dat wil zeggen dat als een derde (bijvoorbeeld je werkgever) de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.

2. Je ontvangt geen studiefinanciering.

3. Het moet een opleiding zijn in het kader voor je (toekomstige) baan, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin je zomaar interesse hebt. De opleidingen en cursussen bij de RINO zullen dus voldoen aan deze voorwaarde.


Welke studiekosten zijn aftrekbaar in 2019:

  • cursusgeld, opleidingskosten, verplichte boeken

 

Berekening van de aftrekpost
Het maximale bedrag dat in 2019 in aanmerking komt voor aftrek is 15.000 euro. Je telt bovenstaande studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de fiscale drempel van 250 euro. Het gevonden bedrag is de fiscale aftrekpost; over dat deel betaal je dan dus geen inkomstenbelasting.

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat? De kosten voor de opleidingen en cursussen die je volgt bij RINO amsterdam kun je onder bepaalde voorwaarden...
Contact