Stichting PDO GGZ Amsterdam en RINO amsterdam starten PDO Opleidingsraad

30 dec 2022

De PDO Opleidingsraad verwoordt de ontwikkelingen in het veld en de wensen van de praktijkinstellingen voor de BIG opleidingen die RINO amsterdam voor Stichting PDO uitvoert. De opleidingen sluiten daarmee beter aan op de praktijk. De opleidelingen van nu worden de goed gekwalificeerde collega’s van de toekomst.

De PDO Opleidingsraad benoemt de bestuursleden van Stichting PDO. Begin 2023 benoemt de PDO Opleidingsraad twee nieuwe bestuursleden voor die elk een grote en een kleine instelling vertegenwoordigen.

Zoeken wij jou?

Ben je een behandelaar of bestuurder met affiniteit voor de P-opleiding, of ben je een directeur met opleiden in de portefeuille? Dan zoeken wij jou! Heb jij ook ideeën over de toekomst van de GGZ in Nederland? Wil je daar meer inhoudelijk bij betrokken zijn? Wil je helpen richting te geven aan de nieuwe generaties GGZ zorgprofessionals?

De opleidelingen die voor ons prachtige vak gekozen hebben willen wij nog beter en kundiger opleiden, en ook zo goed mogelijk uitrusten voor de toekomst. Jij kunt ons daarbij helpen! De PDO Opleidingsraad bestaat uit maximaal uit 11 deelnemers. Tijdsbeslag: tweemaal per jaar een digitale bijeenkomst van 2 uur. Zittingstermijn: maximaal 2 termijnen van elk 4 jaar.

Stichting PDO GGZ Amsterdam

Stichting PDO is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de BIG opleidingen en werkt samen met RINO amsterdam voor de uitvoering van deze opleidingen. De huidige bestuursleden namens de praktijkinstellingen zijn Elsbeth de Ruijter (GGZ Noord Holland Noord) en Chaim Huyser (Levvel). Zij nemen naast hun bestuurdersrol ook deel aan de PDO Opleidingsraad.

Interesse?

Voor aanvullende vragen of om je belangstelling voor de PDO Opleidingsraad kenbaar te maken kun je een e-mailbericht sturen naar moniquehoogvliet@rino.nl.


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter